articolul anterior

Despre Eminescu...

3
15 Jun 2019 12:18:16
Alexandru Cristian
Statuia lui Mihai Eminescu de pe faleza Constanţei
Statuia lui Mihai Eminescu de pe faleza Constanţei

3 Comentarii

Papa Raţă
15.06.2019, 14:16:58

Galaxia în care a răsărit și străluce Luceafărul nostru, Mihai Eminescu se numește Limba Română - Patria în care s-a născut Nichita Stănescu, Mihail Sadoveanu, Marin Preda, Tudor Arghezi...

Camelian Propinatiu
15.06.2019, 19:07:48

E greu doar de pe net. De cautat in biblioteci: George Calinescu - Viata lui Mihai Eminescu; Ioan Slavici - Amintiri; George Calinescu – Opera lui Mihai Eminescu, 7 volume interbelice; Zoe Dumitrescu-Busulenga – Eminescu. Viata, Creatie, Cultura; Constantin Noica – Eminescu sau gânduri... Românii regali erau mult mai bine plasati si mai patrioti decât cei din postromânism, sa-l înteleaga.

Stoica Avram
19.06.2019, 22:17:31

Domnule Alexandru Cristian, specialist în istorie, securitate, apărare! Despre semnele de punctuație în Limba Română… Punctul marchează și pauza între propoziții/fraze(sunt zece astfel de greseli, de redactare). „ Evreii, ei cari’n presă au fost contra creștinilor, ei cari ne-au batjocorit pe noi, pe Sîrbi, pe Ruși, ei, cari prin jurnalistica lor fățarnică și mincinoasă ne numesc semi-asiatici, semi-barbari. „Concedem că între acești 600.000(lipitori-evrei) va fi unul la sută, care să producă ceva prin sine și să ție la țară și popor, dar cînd în țară avem 700.000 de lucrători, care produc, țăranii, nu ‘nțeleg alături cu aceștia 600.000 de speculanți ai productelor, în cît fie care Evreu să trăiască din precupețirea muncii unui singur țăran romîn. Drepturile d-nialilor civile și publice nu ‘nseamnează decît dreptul de a exploata poporul nostru în bună voe. Plece 99 procente în America să-și cîștige acolo prin muncă productivă pînea de toate zilele și atunci cu cei ce vor rămînea ne vom împăca ușor… .”(pag. 479) „C’un cuvînt Evreul nu merită drepturi nicăiri în Europa, pentru că nu muncește;iar traficul și scumpirea artificială a mijloacelor de trai nu este muncă, și aproape numai într’aceasta consista a Evreului. Evreul nu cere , ca clasa de mijloc din secolul al XVII-lea, libertatea muncii productive, ci libertatea traficului. El e vecinic consumator, nici-odată producător și de sigur că numai cu foarte rară excepție se va găsi într’adevăr cîte un Evreu care să producă. Dacă e meseriaș, e superficial, lucrează numai pentru ochi. De aceea chiar la noi, unde împrejurările ar trebui să-i silească la muncă, vom găsi că ei reprezintă meseria superficială. Cel mai solid meseriaș e și aici în țară Romînul sau Germanul sau Cehul, nici-odată Evreul. El reprezintă concurența nesănătoasă a muncii rele, superficiale cu munca dreaptă și temeinică. „Eftin și rău” e deviza Evreului, pînă ce ruinează pe lucrătorul creștin, „scump și rău” e deviza lui, cînd rămîne stăpînul pieții.”(pag. 481) M. EMINESCU, prefață A.C.CUZA; Iași, în ziua Înnălțărei Domnului, 1914.