Afaceri

articolul anterior articolul urmator

Philip Morris International raportează progresele înregistrate în accelerarea eliminării fumatului

0
Articol publicitar
24 Jun 2021 10:05:11
Autor: ADH
FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Philip Morris International publică Raportul Integrat şi demonstrează performanţă în domeniile protecţiei mediului, social şi guvernanţă şi progrese în construirea unui viitor fără fum.

Philip Morris International (PMI) a publicat Raportul Integrat, o prezentare cuprinzătoare a performanţei companiei în domeniile protecţiei mediului, social şi guvernanţă (ESG) şi a progreselor înregistrate în vederea atingerii misiunii de a construi un viitor fără fum. În raport sunt incluse şi obiectivele ambiţioase pentru anul 2025: peste 40 de milioane de fumători adulţi care să treacă la produsele fără fum dezvoltate de companie, jumătate din aceştia fiind din state din afara OECD, iar produsele fără fum să reprezinte peste 50% din veniturile nete totale ale PMI. Pentru a accelera şi mai mult transformarea PMI, compania a introdus anul acesta două noi obiective pentru 2025, legate de Indicatorii de Transformare a Operaţiunilor (Business Transformation Metrics): produsele fără fum să fie disponibile în 100 de pieţe şi cel puţin 1 miliard de dolari din veniturile nete anuale să fie generat din aşa numitele produse „dincolo de nicotină (beyond nicotine)”. Raportul Integrat prezintă şi studii de caz referitoare la primele indicii ale impactului pe care îl au produsele fără fum ale PMI în pieţele în care aceste produse au o prezenţă semnificativă.

Prezint acest raport cu mândrie pentru ceea ce am realizat în doar cinci ani, cum ar fi faptul că produsele fără fum reprezintă aproape un sfert din veniturile noastre totale în 2020, de la aproape zero în 2015. Dar în acelaşi timp, recunosc că încă ne aşteaptă foarte multă muncă. Noile noastre obiective ambiţioase evidenţiază încrederea pe care o avem în abilitatea de a schimba monumental viitorul pe termen lung al companiei.”, a declarat Jacek Olczak, Chief Executive Officer al Philip Morris International. „PMI şi-a asumat angajamentul de a deveni un agent al schimbării şi un susţinător al valorilor pozitive. Inovaţia şi incluziunea sunt esenţiale pentru a soluţiona provocările cu care ne confruntăm, fie că este vorba de reducerea riscurilor asociate fumatului, fie de impactul de mediu sau social. Scopul nostru este să construim un viitor sustenabil în beneficiul companiei, acţionarilor, consumatorilor şi al societăţii.”

Raportul Integrat al PMI pentru anul 2020 demonstrează modul în care strategia, guvernanţa şi performanţa companiei creează valoare. Pentru a evidenţia impactul avut, compania raportează progresele înregistrate în diferite arii din domeniile protecţiei mediului, social şi guvernanţă, inclusiv îndeplinirea ambiţioasei Foi de Parcurs pentru 2025—un set de obiective cu caracter de previzionare care se referă la toate temele aferente Nivelului 1 din evaluarea materialităţii dezvoltării durabile a PMI.

Raportul punctează cele mai importante teme de dezvoltare durabilă ale PMI, inclusiv impactul produselor companiei asupra sănătăţii—un aspect care este adesea exclus din evaluările ESG externe—şi descrie eforturile făcute în domeniul cercetării, dezvoltării şi comercializării alternativelor mai bune, fundamentate ştiinţific, la continuarea fumatului în rândul adulţilor care nu renunţă. Include şi o nouă secţiune referitoare la transformarea operaţiunilor companiei—care se extinde dincolo de schimbarea produsului—precum şi o actualizare a Indicatorilor de Transformare a Operaţiunilor (Business Transformation Metrics – BTM).

Aceşti indicatori de transformare ai companiei reprezintă un set de indicatori de performanţă cheie (KPI) personalizaţi, introduşi în  2016 pentru a suplimenta comunicarea referitoare la ESG. Aceşti indicatori le permit factorilor de interes să evalueze transparent atât ritmul, cât şi dimensiunea transformării PMI. De atunci, pe baza feedback-ului factorilor de interes, PMI şi-a extins la 28 numărul de indicatori, din care trei sunt noi şi au fost incluşi în acest raport. 

Raportul subliniază şi convingerea fermă a companiei conform căreia strategia de dezvoltare durabilă este o strategie corporativă, iar aspectele ESG sunt strâns legate de activitatea de business. Ca o reflectare a acestui angajament pentru dezvoltarea durabilă, echipa globală de dezvoltare durabilă face parte din funcţia Financiară şi raportează direct către Chief Financial Officer. În plus, remunerarea nivelului executiv este acum mai evident legată de performanţa ESG şi completează stimulentele puternice existente deja pentru transformarea produselor.

Dezvoltarea durabilă se află în centrul transformării PMI şi stă la baza dezvoltării unor programe ESG solide care să reducă riscurile asociate cu lanţul nostru valoric şi care să stimuleze, în acelaşi timp, inovaţia şi creşterea pentru a ne asigura succesul pe termen lung.”, a declarat Emmanuel Babeau, Chief Financial Officer în cadrul Philip Morris International. „Avem convingerea fermă că dezvoltarea durabilă şi performanţa corporativă nu urmează căi diferite şi sunt mândru că am reuşit anul trecut să ne îmbunătăţim şi mai mult guvernanţa în zona dezvoltării durabile şi să asigurăm integrarea ESG în procesul decizional la toate nivelurile organizaţiei.”

2020 a fost un an unic şi dificil, lucru recunoscut şi în raport: secţiuni  în cadrul Raportului Integrat au fost dedicate modului în care compania a abordat impactul pandemiei COVID-19 asupra angajaţilor, operaţiunilor şi lanţului valoric, precum şi exemplelor de situaţii  în care pandemia a afectat în mod direct eforturile de dezvoltare durabilă ale companiei şi ajustările efectuate în consecinţă.

„În pofida provocărilor fără precedent generate de pandemia globală, nu am renunţat la eforturile noastre de a arăta grijă şi de a-i sprijini pe cei din jurul nostru şi de a ne continua misiunea de a deveni o companie mai durabilă.”, a declarat Jennifer Motles, Chief Sustainability Officer în cadrul Philip Morris International. „Pe măsură ce ne continuăm transformarea, implicarea factorilor de interes şi dialogul constructiv rămân fundamentale pentru această evoluţie. În 2020, parteneriatele cu mai mulţi factori de interes au fost esenţiale pentru progresele semnificative pe care le-am înregistrat în abordarea mai multor teme prioritare de dezvoltare durabilă, care au variat de la protejarea sănătăţii şi securităţii angajaţilor noştri până la protejarea drepturilor omului pentru cei afectaţi de activitatea noastră şi accelerarea eforturilor de a reduce impactul asupra schimbărilor climatice în întreg lanţul nostru valoric.”

Raportul a fost pregătit pe baza cadrului de Raportare Integrată (Integrated Reporting <IR>) şi în conformitate cu Standardele Iniţiativei de Raportare Globală (Global Reporting Initiative – GRI) (opţiune principală). Este armonizat cu principiile şi standardele platformei Global Compact a Naţiunilor Unite (UNGC) şi  indică contribuţiile la Obiectivele ONU de Dezvoltare Durabilă (Sustainable Development Goals – SDG) şi ţintele aferente. Raportul Integrat al PMI abordează câteva recomandări ale Grupului de Lucru pentru raportarea informaţiilor privind schimbările climatice (TCFD), raportarea de mediu către CDP acoperind majoritatea aspectelor rămase.

De asemenea, ţine cont şi de recomandările venite din partea Sustainability Accounting Standards Board (SASB). În plus, pentru prima dată—şi ca urmare a transformării operaţionale a PMI—face trimitere la majoritatea aspectelor din standardele SASB definite pentru domeniul Tehnologie & Comunicaţii, mai concret Standardul Hardware, şi descrie armonizarea cu anumite aspecte ale standardelor dezvoltate pentru industria medicală, în special Standardul privind Echipamentele şi Materialele Medicale.

În cele din urmă, conţinutul Raportului Integrat al PMI pentru anul 2020 este dezvoltat pe baza celor 21 de indicatori definiţi prin Cartea Albă a International Business Council / World Economic Forum „Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation” pentru a reflecta şi mai mult importanţa factorilor de interes, conform Declaraţiei de Scop a PMI.

Persoanele interesate pot descărca Raportul Integrat 2020, precum şi indicatoriii care identifică informaţiile prezentate de companie în cadre recunoscute internaţional, în secţiunea PMI.com/sustainability, inclusiv detalii despre cele 16 teme de dezvoltare durabilă din Nivelul 2.

Progrese legate de transformarea operaţiunilor PMI:

 • În 31 decembrie 2020, IQOS era disponibil în 64 de pieţe şi se estimează că 12,7 milioane de fumători adulţi au trecut la IQOS şi au renunţat la fumat, din totalul de 17,5 milioane de utilizatori IQOS.
 • În 2020, PMI a investit 495 de milioane USD pentru cheltuielile cu R&D, un procent de aproape 100% fiind dedicat produselor fără fum.
 • Veniturile nete ale PMI generate de produsele fără fum au reprezentat 23,8% din veniturile nete totale în 2020, în comparaţie cu 0,2% în 2015.
 • Livrările de produse fără fum ale PMI au reprezentat peste 10% din totalul livrărilor în 2020, în comparaţie cu 0,1% în 2015.

Câteva informaţii de interes în ceea ce priveşte performanţa ESG:

 • În 2020, 48% dintre agricultorii contractaţi de PMI pentru furnizarea tutunului câştigau cel puţin venitul care să asigure un trai decent, pe baza metodologiei Anker, recunoscută pe scară largă pentru estimarea criteriilor privind salariul de trai în întreaga lume. În pofida provocărilor generate de pandemia globală, 100% dintre cultivatorii de tutun şi agricultorii din cadrul lanţului de aprovizionare al PMI aveau acces la echipament individual de protecţie.
 • PMI este pe drumul cel bun în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor de zero emisii nete de dioxid de carbon în operaţiunile directe (sfera de aplicabilitate 1+2) şi în lanţul valoric (sfera de aplicabilitate 1+2+3) până în anul 2050. În 2020, a obţinut reduceri semnificative ale emisiilor absolute de CO2, inclusiv o reducere de 26% în operaţiunile directe (sfera de aplicabilitate 1+2) şi de 18% în lanţul valoric (sfera de aplicabilitate 1+2+3). Acestea au fost generate parţial de impactul asociat pandemiei COVID-19, dar s-au datorat în principal eforturilor accelerate în vederea atingerii obiectivelor de neutralitate din punct de vedere al carbonului.
 • În august 2020, PMI a lansat ţigara electronică IQOS VEEV—primul dispozitiv electronic dotat cu tehnologie de verificare a vârstei—în Noua Zeelandă. PMI îşi propune ca 100% din dispozitivele electronice fără fum introduse pe piaţă până în 2023 să fie echipate cu tehnologia de verificare a vârstei.
 • PMI a introdus o nouă metodologie pentru evaluarea prevalenţei tuturor tipurilor de exploatare a copiilor prin muncă—pentru a obţine o mai mare vizibilitate şi acurateţe a raportării—în cadrul obiectivului de raportare a zero situaţii de exploatare a copiilor prin  muncă în lanţul de aprovizionare cu tutun în 2025.
 • Pentru a-şi consolida cadrul de gestionare a riscurilor, precum şi pentru a identifica proactiv riscurile şi a reduce posibilul impact negativ în operaţiuni şi lanţul valoric, PMI a realizat evaluări ale drepturilor omului în două ţări—Mozambic şi Rusia—în 2020 şi continuă în aceeaşi direcţie în ceea ce priveşte acoperirea a 10 dintre pieţele cu cel mai ridicat risc până în 2025.
 • În 2020, PMI a atins obiectivul de a folosi în proporţie de 100% tutun obţinut în urma unor activităţi de despădurire care nu au afectat  pădurile seculare şi şi-a consolidat astfel eforturile de a proteja biodiversitatea şi de a preveni distrugerea naturii.
 • PMI a obţinut punctajul Triple A din partea CDP pentru eforturile de combatere a schimbărilor climatice, protejare a naturii şi promovare a securităţii apei şi şi-a menţinut poziţia în Lista A pentru pentru combaterea schimbărilor climatice pentru cel de-al şaptelea an consecutiv.
 • PMI a continuat dezvoltarea programului take-back pentru produsele electronice fără fum, denumit CIRCLE, şi a obţinut o rată de reciclare de 84% a dispozitivelor IQOS returnate la centrele CIRCLE (procent din greutatea fiecărui dispozitiv).
 • În decembrie 2020, 37,2% din poziţiile de conducere în cadrul PMI erau deţinute de femei, în creştere de la 36,1% în 2019. După ce şi-a asumat angajamentul de a obţine un echilibru de gen la toate nivelurile, compania merge în direcţia bună pentru atingerea obiectivului de 40% din poziţiile de conducere deţinute de femei până în 2022.

Ţintele şi obiectivele aspiraţionale nu constituie proiecţii financiare şi obţinerea rezultatelor viitoare stă sub rezerva riscurilor, incertitudinilor şi estimărilor inexacte, aşa cum este indicat în declaraţiile cu caracter previzional şi de avertizare din pagina 145 a Raportului Integrat al PMI pentru anul 2020. Termenii, definiţiile şi notele explicative cheie sunt definite în raport. În Raportul Integrat 2020 şi în comunicările aferente, „materialitate,” „material” şi alţi termeni similari, când sunt utilizaţi în contextul subiectelor economice, de mediu şi sociale, sunt definiţi în standardele de dezvoltare durabilă la care se face referire şi nu sunt meniţi să corespundă conceptului de materialitate din legislaţia privind valorile mobiliare din SUA şi/sau comunicările solicitate de Comisia pentru Valori Mobiliare şi Burse din SUA.

Philip Morris International: Pentru un viitor fără fum

Philip Morris International (PMI) şi-a propus să  transforme industria tutunului pentru a crea un viitor fără fum în care ţigările vor fi înlocuite cu produse fără fum în beneficiul fumătorilor adulţi care, altfel, ar continua să fumeze, dar şi al societăţii, al companiei şi al acţionarilor săi. PMI este lider internaţional în industria tutunului şi se ocupă cu fabricarea şi comercializarea ţigaretelor, a produselor fără fum, a dispozitivelor şi accesoriilor electronice aferente acestora, precum şi a altor produse care conţin nicotină pe pieţele din afara Statelor Unite ale Americii.  Suplimentar, PMI pune la dispoziţia Altria Group, în vederea comercializării sub licenţă în Statele Unite, o versiune a dispozitivului IQOS şi consumabile. În SUA, Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) a autorizat comercializarea acestor produse în urma evaluării cererii de autorizare a punerii pe piaţă a unui produs din tutun (PMTA) şi a autorizat promovarea unei versiuni a dispozitivului IQOS şi a consumabilelor aferente ca produs din tutun cu risc modificat (MRTP) şi a determinat că o decizie de expunere modificată este oportună pentru promovarea sănătăţii publice. PMI îşi construieşte viitorul pe o nouă categorie de produse fără fum, care, deşi nu sunt lipsite de riscuri, sunt o alegere mult mai bună decât continuarea fumatului tradiţional. Prin eforturi multidisciplinare în dezvoltarea de produse, tehnologie de ultimă generaţie şi oameni de ştiinţă de top, PMI doreşte să se asigure că produsele sale fără fum răspund preferinţelor consumatorilor adulţi, precum şi cerinţelor riguroase de reglementare. Portofoliul de produse fără fum IQOS al PMI include produse care nu ard tutunul (heat-not-burn) şi produse cu vapori cu conţinut de nicotină.  În 31 martie 2021, produsele fără fum dezvoltate de PMI sunt disponibile pentru vânzare în 66 de pieţe în principalele oraşe sau la nivel naţional, iar PMI estimează că aproximativ 14 milioane de fumători adulţi din întreaga lume au trecut la IQOS şi au renunţat la fumat. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.pmi.com şi www.pmiscience.com.

Adauga Comentariu

Pentru a comenta, alege una din optiunile de mai jos

Varianta 1

Autentificare cu contul adevarul.ro
Creeare cont

Varianta 2

Autentificare cu contul de Facebook
Logare cu pseudonim

0 Comentarii

Modifică Setările