Ştiri economice

articolul anterior articolul urmator

Ai datorii la Fisc? Cum poţi obţine eşalonarea la plată. Ce condiţii trebuie îndeplinite şi ce garanţii sunt acceptate

0
13 Feb 2020 10:33:42
Autor: Afrodita Cicovschi
FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Eşalonarea la plată reprezintă un aranjament de plată în rate a obligaţiilor fiscale restante ale debitorilor aflaţi în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti. Pentru a beneficia de eşalonare la plată a datoriilor fiscale, atât persoanele fizice, cât şi cele juridice trebuie să îndeplinească o serie de condiţii.

Astfel, criteriile de încadrare în categoria debitorilor cu risc fiscal mic:

 
 • nu are fapte înscrise în cazierul fiscal
 • administratorii (în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni) şi asociaţii majoritari sau asociatul unic şi/sau administratorii (în cazul celorlalte societăţi, altele decât societăţile pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni) nu au fapte înscrise în cazierul fiscal
 • nu se află în inactivitate înscrisă la registrul comerţului
 • nu are obligaţii fiscale restante mai vechi de 12 luni
 • nu a înregistrat pierderi din exploatare în ultimul exerciţiu financiar închis
 • sunt înfiinţate cu minimum 12 luni anterior depunerii cererii
 

Care sunt condiţiile pentru a beneficia de eşalonarea la plată

 
Pentru a beneficia de eşalonare la plată trebuie sa îndeplineşti cumulativ următoarele condiţii:
 • să te afli în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să ai capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare
 • să constitui o garanţie ;
 • să nu te afli în procedura insolvenţei;
 • să nu te afli în dizolvare ;
 •  să nu ţi se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară;
 • să ai depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiţie trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală.
 
Dacă îndeplineşti condiţiile de mai sus mai ai de parcurs câţiva paşi pentru a beneficia de toate avantajele eşalonării la plată.
 

Pasul unui: completarea cererii

 
Cererea de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale va cuprinde următoarele elemente:
● datele tale de identificare;
● perioada pentru care se solicita eşalonarea la plată, exprimată în luni, şi motivarea acesteia;
● suma totala pentru care se solicita eşalonare/amânare la plata;
● justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporara de disponibilităţi băneşti şi cauzele acesteia;
● menţiuni referitoare la înlesnirile la plată acordate până la data depunerii cererii, în baza actelor normative în materie de înlesniri la plată;
● menţiuni referitoare la bunurile în proprietate.
 
Dacă nu deţii bunuri în proprietate, în cerere vei menţiona situaţia de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi capacitatea financiară de plată.
 

Pasul doi: Depunerea cererii

 
După ce ai completat cererea de eşalonare la plată este necesar sa o depui la organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale dumneavoastră. Aceasta are termen de analiza şi soluţionare 60 zile sau 15 zile, în situaţia în care nu deţii bunuri în proprietate, de la depunerea completa a documentaţiei, iar în cazul cererii de eşalonare la plată pentru debitorii cu risc fiscal mic, acest termen este de 15 zile lucrătoare.
În vederea soluţionării cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale şi a stabilirii sumelor care vor face obiectul acestora, organul fiscal competent eliberează, din oficiu, certificatul de atestare fiscală.
 

Pasul trei: dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare a eşalonării la plată, urmează acordul de principiu În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare a eşalonării la plată, organul fiscal întocmeşte acordul de principiu în cel mult 15 zile de la eliberarea certificatului de atestare fiscală.

 
În cazul în care nu deţii bunuri se emite decizia de eşalonare la plată dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare a eşalonării la plată sau decizia de respingere a cererii dacă nu îndeplineşti aceste condiţii. Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale este pe o perioadă de până la 6 luni.
Pasul patru: Respectaţi regulile acordului de principiu
 

Ce cuprinde acordul de principiu

 
Prin acordul de principiu, organul fiscal stabileşte perioada de eşalonare, data până la care este valabilă garanţia, precum şi cuantumul garanţiei, cu menţionarea sumelor eşalonate la plată, a sumelor amânate la plată, a dobânzilor datorate pe perioada până la 16% din sumele eşalonate, corespunzător perioadei de eşalonare, aplicat la totalul sumelor eşalonate şi amânate la plată.
 
Pentru stabilirea valorii garanţiei, dobânda se calculează de la data emiterii acordului de principiu.
Garanţiile se constituie în termen de 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu. de eşalonare, respectiv se percepe şi un procent de
 

În funcţie de garanţia constituită poţi beneficia de următoarele înlesniri la plată:

 
I. Eşalonarea la plată pe o perioadă de până la 5 ani, cu amânarea la plată a penalităţilor de întârziere, în vederea anulării, dacă constitui garanţii, potrivit legii;
 
II. Eşalonarea la plată pe o perioadă de până la 5 ani, iar penalităţile de întârziere nu se amână la plată şi se includ în eşalonare, dacă deţii bunuri insuficiente pentru a constitui garanţii;
 
III. Eşalonarea la plată pe o perioadă de până la 6 luni, iar penalităţile de întârziere nu se amână la plată şi se includ în eşalonare, dacă nu constitui garanţii;
 
IV. Eşalonarea la plată pe o perioadă de până la 5 ani, cu amânarea la plată a penalităţilor de întârziere, în vederea anulării, dacă valoarea obligaţiilor fiscale este de până la 20.000 lei pentru persoanele juridice şi de până la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice.
 
V. Eşalonarea la plată pe o perioadă de cel mult 12 luni pentru debitorii cu risc fiscal mic, cu constituirea de garanţii în valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul înlesnirii la plată.
 

Ce tipuri de garanţii sunt acceptate

 
a) mijloace băneşti consemnate pe numele debitorului la dispoziţia organului fiscal la o unitate a Trezoreriei Statului sau scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie (valoarea trebuie să acopere sumele eşalonate şi dobânzile pe perioada eşalonării);
 
b) sechestrul asigurător asupra bunurilor proprietate a debitorului;
 
c) contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal, având ca obiect bunuri proprietate a unei terţe persoane. Aceste bunuri trebuie să fie libere de orice sarcini, cu excepţia cazului în care acestea sunt sechestrate exclusiv de către organul fiscal competent, dacă valoarea bunului este acoperitoare pentru obligaţiile terţului şi pentru garantarea obligaţiilor ce se eşalonează. În acest caz, ipoteca se instituie numai pentru un singur contribuabil.
 
Valoarea garanţiilor prevăzute la lit.b) şi c) trebuie să acopere sumele eşalonate, dobânzile pe perioada eşalonării, plus un procent între 4 şi 16%, în funcţie de perioada de eşalonare, respectiv 2,3,4 sau 5 ani.
În cazul ipotecii mobiliare, bunul trebuie să nu aibă durata de funcţionare expirată conform Legii nr. 15/1994, cu excepţia situaţiei în care bunurile au fost supuse reevaluării potrivit regulilor contabile.
 
În cazul bunurilor oferite pentru sechestru asiguratoriu care sunt deja ipotecate, valoarea lor trebuie să acopere atât valoarea pentru garantarea obligaţiilor eşalonate, cât şi valoarea pentru care sunt constituite eventuale ipoteci/gajuri în favoarea altor creditori.
 

Printre beneficiile eşalonării la plată se numără:

 
1. Suspendarea executării silite pentru sumele care fac obiectul eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale
2. Amânarea la plată a penalităţilor de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală în vederea anulării.
3. Necalcularea şi nedatorarea penalităţilor de întârziere pe perioada eşalonării la plată, pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată, cu excepţia situaţiei privind achitarea cu întârziere a ratei de eşalonare.
4. Posibilitatea participării la licitaţiile publice ca urmare a faptului că obligaţiile fiscale eşalonate la plată nu sunt considerate obligaţii fiscale restante.

Adauga Comentariu

Pentru a comenta, alege una din optiunile de mai jos

Varianta 1

Autentificare cu contul adevarul.ro
Creeare cont

Varianta 2

Autentificare cu contul de Facebook
Logare cu pseudonim

0 Comentarii

Modifică Setările