Ştiri economice

articolul anterior articolul urmator

Dezastrul de la CFR: Conducere instabilă, bani europeni pierduţi şi investiţii ratate. Viteza trenurilor a ajuns la 68 km/h

5
25 May 2020 16:14:00
Autor: Elena Deacu

Un raport al Corpului de Control la compania de stat CFR SA arată starea jalnică în care a ajuns compania: a trecut de la profit la pierderi, conducerea este mereu interimară, se pierd banii europeni din cauza proiectelor întârziate, iar investiţiile nu sunt realizate, lucruri care au făcut ca viteza trenurilor să ajungă la numai 68 km/h, existând mii de restricţii şi puncte periculoase.

Cele mai importante concluzii din raportul Corpului de Control al Guvernului:

Şefi peste şefi

În perioada 2017-03.10.2019, conducerea CFR SA a fost asigurată de 5 directori generali interimari, fluctuaţia de personal generând o instabilitate în ceea ce priveşte activitatea managerială a companiei care s-a desfăşurat în lipsa unui plan de management aprobat şi asumat care să asigure realizarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, cu consecinţe asupra situaţiei economicofinanciare a companiei.

Proiecte întârziate şi bani europeni pierduţi

CFR SA a încheiat în perioada 2014 – 2017, contracte de finanţare în vederea accesării fondurilor europene prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF) pentru 10 proiecte. Dintre acestea, 4 sunt proiecte de tip suport pentru implementarea mecanismului CEF. În cazul celorlalte 6 proiecte care vizau reabilitarea liniei de cale ferată sau realizarea/revizuirea de studii de fezabilitate, s-a constatat că nu au fost respectate termenele asumate în cadrul Anexei nr. I la contractele de finanţare (Grant Agreement) încheiate între CFR SA şi The Innovation and Networks Executive Agency (INEA), în calitate de reprezentant al Comisiei Europene, fiind înregistrate întârzieri în declanşarea şi derularea procedurilor de achiziţie, în realizarea exproprierilor şi în încheierea contractelor de supervizare şi execuţie a lucrărilor.

De exemplu, pentru proiectul având ca obiect realizarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată Predeal – Braşov, implementarea proiectului înregistrează o întârziere de 16,5 luni, astfel că nu este posibilă implementarea acestui proiect în termenul asumat, care era stabilit la 30 aprilie 2020.

Pentru proiectul având ca obiect realizarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanţa, contractul de servicii a fost încheiat în data de 17.09.2019, cu întârziere de circa 15 luni, astfel că nu a fost posibilă implementarea acestui proiect în termenul asumat.

Referitor la reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria pentru circulaţia cu viteza maximă de 160 km/h; Secţiunea: Braşov - Sighişoara. Subsecţiuni: 1. Braşov – Apaţa şi 3. Caţa – Sighişoara, CFR SA nu a realizat la timp documentaţiile necesare promovării proiectului de hotărâre de Guvern privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, astfel că Hotărârea a fost adoptată cu o întârziere de 3 ani. Până la data de 1 octombrie 2019 nu fusese emisă decizia de expropriere, deşi exproprierile trebuiau finalizate la data de 01.09.2017. Nu a fost încheiat contractul de supervizare a lucrărilor până la data de 01.10.2019, termenul asumat în contractul de finanţare (01.05.2015) fiind depăşit cu 4 ani şi 5 luni. Anunţul de participare privind execuţia lucrărilor a fost publicat în data de 06.12.2016, cu o întârziere de circa 13 luni faţă de termenul asumat în contractul de finanţare (01.11.2015). La data de 05.03.2020 a fost încheiat contractul de execuţie a lucrărilor, fiind depăşit termenul asumat în contractul de finanţare (01.08.2016) cu 3 ani şi 7 luni. Având în vedere că a fost încheiat cu întârziere contractul de execuţie a lucrărilor (care are o durată de 48 luni potrivit anunţului de participare), se constată faptul că nu este posibilă implementarea acestui proiect la termenul asumat în contractul de finanţare, respectiv data de 31.12.2020.

Referitor la obiectivul de investiţii „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti”, notificarea pentru demararea execuţiei lucrărilor a fost emisă cu o întârziere de circa 3 luni faţă de momentul semnării contractului. La data de 17.12.2019, se înregistra un progres fizic al execuţiei lucrărilor de aproximativ 14%.

În perioada martie 2017 – februarie 2018, au existat 7 respingeri din partea ANAP cu privire la documentaţia de atribuire având ca obiect „Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti”. În anumite cazuri, CFR SA a depăşit termenul de 15 zile prevăzut pentru reîncărcarea documentaţiei în SEAP, fapt ce a determinat întârzierea lansării licitaţiei cu aproximativ un an.

Neconformităţile repetate, constatate de ANAP în procesul de evaluare a documentaţiei de atribuire pentru revizuirea acestui studiu au condus la o amânare a publicării anunţului de participare cu aproximativ 370 de zile de la transmiterea iniţială spre validare a documentaţiei de atribuire.

Potrivit contractului sectorial din data de 21.06.2019 termenul de finalizare a lucrărilor la calea ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti este 21.08.2020.

În aceste condiţii, s-au creat premisele ca aceste lucrări să nu fie finalizate până la data disputării meciurilor de fotbal din cadrul Campionatului european de fotbal 2020, programate a se desfăşura la Bucureşti, în perioada 14.06.2020 - 29.06.2020.

Rectificări bugetare succesive

În perioada 01.01.2017 – 30.06.2019, pe parcursul fiecărui an şi în prima jumătate a anului 2019, după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, prin hotărâri de guvern, au fost aprobate rectificări bugetare succesive, prin adrese ale MT sau ordonanţe de urgenţă ale Guvernului privind suplimentarea sau diminuarea valorilor aprobate iniţial, astfel încât la sfârşitul fiecărui an, execuţia bugetară a fost realizată în proporţie de 70%-90% comparativ cu aprobările bugetare rectificate.

Investiţii ratate

Referitor la capitolul de investiţii s-a constatat că în primul semestrul al fiecărui an bugetar, execuţia bugetară raportată la Bugetul de Venituri şi Cheltuieli (BVC) aprobat, a fost realizată într-un procent scăzut. Astfel, la data de 30.06.2017, din bugetul aprobat pentru investiţii a fost executat un procent de 6,13%, la data de 30.06.2018 a fost executat în proporţie de 10,40%, iar la data de 30.06.2019 acesta a fost în procent de 26,87%.

Infrastructură extrem de veche

Potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii CFR SA, elementele infrastructurii feroviare publice au scadenţa depăşită la reînnoire, cu procente cuprinse între 35% şi 92%.

De exemplu, elementul de infrastructură feroviară publică „linii curente şi directe”, în lungime desfăşurată de 13.545 km, este scadent la reînnoire un procent de 73%, respectiv 9.829 km, în anul 2019.

Cu toate că alocarea bugetară este într-un procent sub necesarul solicitat de CFR SA, programele de investiţii aferente reînnoirilor se execută în procente sub nivelul bugetului aprobat, astfel, la finele anului 2017, s-a raportat o execuţie bugetară a reînnoirilor de 78,97% din aprobat, la 2018 de 82,32%, iar la data de 30.06.2019 de 2,82%.

După cum reiese din datele puse la dispoziţia CCPM de către reprezentanţii Direcţiei linii din cadrul CFR SA, în vederea realizării programului de întreţinere şi reparaţii aferent anului 2019, Companiei i-au fost alocate sume inferioare faţă de necesarul propus de sucursalele CFR SA. Astfel, din necesarul de 175.991.150,35 lei solicitat, a fost aprobată suma de 49.100.000 lei, respectiv doar un procent de 27,90%, fiind raportată la data de 30.06.2019 o execuţie a programului de întreţinere şi reparaţii de 0%.

Din informaţiile prezentate de CFR SA se constată că iniţierea demersurilor, în vederea realizării investiţiilor, se face ulterior aprobării sumelor alocate de la bugetul de stat, cu toate că legislaţia în vigoare condiţionează iniţierea procedurii de atribuire doar de elaborarea documentaţiei de atribuire şi a publicării în SEAP împreună cu documentele-suport26, şi nu este strict legată de asigurarea fondurilor. Astfel, lipsa de coordonare şi organizare a reprezentanţilor CFR SA conduce la o execuţie bugetară deficitară şi, pe cale de consecinţă, la diminuarea creditelor de angajament şi/sau bugetare alocate CFR SA, determinând totodată neutilizarea eficientă a creditelor bugetare aprobate în vederea întreţinerii, reparării şi/sau reînnoirii infrastructurii feroviare.

Restricţii de viteză şi puncte periculoase

La începutul anului 2017 se aflau în evidenţă, pe reţeaua CFR SA, un număr de 1.206 puncte periculoase25, însumând o lungime de cca. 604 km. Până la data de 30.08.2019, ca urmare a lucrărilor executate, au fost scoase din evidenţă un număr de 74 puncte periculoase şi au apărut alte 39 de puncte noi periculoase, astfel încât, la data de 30.08.2019 se înregistrează în evidenţele Direcţiei Linii un număr de 1.171 puncte periculoase, însumând cca. 592 km.

Potrivit informaţiilor transmise de CFR SA, la data de 30.08.2019 se înregistrau 1.236 restricţii de viteză permanentă cu o lungime totală de 1.335 km.

Viteza trenurilor, de numai 68 km/h

Ca urmare a instituirii restricţiilor de viteză, a fost diminuată viteza medie tehnică cu care se poate circula pe infrastructura feroviară la 68,86 km/h, în comparaţie cu viteza proiectată a reţelei de 86,30 km/h. Cu titlu de exemplu, viteza medie tehnică pe distanţa Bucureşti Nord – Braşov este de 66,78 km/h, în timp ce viteza proiectată pe această distanţă este de 122,54 km/h.

Prin urmare, CFR SA a efectuat întreţinere, reparaţii şi reînnoiri într-un procent scăzut, fapt ce a condus la apariţia unui număr mare de restricţii de viteză, puncte periculoase şi închiderea unor linii, afectând astfel siguranţa feroviară şi implicit limitarea vitezei de circulaţie a trenurilor în raport cu viteza planificată.

Nici nu încasează, dar nici nu cheltuie

În perioada verificată, gradul de execuţie a veniturilor realizate faţă de prevederile bugetare aprobate prin hotărâre de Guvern a fost de 58,99%, în anul 2017, de 66,85%, în anul 2018, în timp ce, la data de 30.06.2019, gradul de execuţie al veniturilor realizate a fost de 27,55%.

Gradul de realizare al cheltuielilor efectuate faţă de prevederile bugetare aprobate a fost în anul 2017 de 54,69%, în anul 2018 de 66,38%, şi de 27,98% pentru primele 6 luni ale anului 2019.

.În perioada verificată, veniturile proprii realizate ale CFR SA au fost în anul 2017 de 1.305.341,58 mii lei, în anul 2018 de 1.313.386,56 mii lei, iar pentru primele 6 luni ale anului 2019 veniturile proprii ale CFR SA au fost de 544.938,96 mii lei.

Veniturile proprii provenite din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare, au totalizat în anul 2017 valoarea de 880.265,63 mii lei (67,44%), în anul 2018 valoarea de 841.176,04 mii lei (64,05%) şi la data de 30.06.2019 valoarea de 377.435,66 mii lei (69,26%), procente calculate raportat la veniturile proprii totale ale CFR SA.

Productivitatea muncii, minusculă

Indicatorul „Productivitatea muncii” (mii lei/persoană), calculat ca raport între veniturile totale din exploatare şi numărul mediu de salariaţi, s-a realizat în procent de 54,82%, în anul 2017, în procent de 59,90%, în anul 2018 şi în procent de 21,41%, la data de 30.06.2019, faţă de nivelul prevăzut în BVC aprobat prin hotărâre de Guvern.

De la profit la pierdere

7. În perioada 2017-2019, performanţele economice ale companiei au scăzut de la un profit contabil brut de 210.122.360 lei în anul 2017 la o pierdere contabilă brută estimată, aprobată în BVC de 32.788.000 lei în anul 2019.

Adauga Comentariu

Pentru a comenta, alege una din optiunile de mai jos

Varianta 1

Autentificare cu contul adevarul.ro
Creeare cont

Varianta 2

Autentificare cu contul de Facebook
Logare cu pseudonim

5 Comentarii

m lupascu
25.05.2020, 16:24:49

- 22 de ani de conducere polotica esede

-2 (2 voturi)
Andreas TSA
25.05.2020, 17:07:01

CFR, Tarom, Rumania.

+1 (1 vot)
A4___ A4___
25.05.2020, 18:03:45

totusi un salt fara precedent fata de anul trecut cand era pe locul penultim este drept la marfare cu super viteza de 48km/ óra:)))))))))) fata de albania campioana pe 2017 cu 43 km/ óra:)...nu am gasit acelasi site s avad cum e viteza la marfare in anul 2018 - 2019?

Bogdan Liviu
25.05.2020, 19:20:13

cand "restructurare" in viuziunea sefilor de la cfr marfa inseamna sa aduci o locomotiva de la craiova sa faca manevra in bucuresti ... in timp ce personalul "tesa" e superumflat : de unde surpriza ? nu va incerca nimeni sa le privatizeze (sunt super gauri negre : absorb si fac banii disparuti indiferent cat se pompeaza) : sunt perfecte ca vaci de muls ....

Vasile Naftuli
25.05.2020, 23:31:07

CFR-ul este „democratizat” 100 %.