Şcoală

articolul anterior articolul urmator

Calendarul admiterii la liceu a fost modificat. Când se vor face înscrierile şi repartizarea computerizată

0
4 May 2021 12:35:16
Autor: Maria Ţaga
FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Calendarul admiterii la liceu pentru absolvenţii clasei a VIII-a a fost modificat printr-un ordin de ministru din 23 aprilie, iar potrivit acestor modificări, repartizarea computerizată a absolvenţilor de clasa a opta va avea loc pe 24 iulie. Completarea fişelor de înscriere are loc în perioada 16-22 iulie.

Conform informaţiilor furnizate de Edu.ro, părinţii trebuie să îsi anunţe intenţia de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă, pentru a fi realizată o planificare.

CALENDARUL de desfăşurare a Evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2020-2021:

  •  7 - 11 iunie 2021 - Înscrierea la evaluarea naţională
  • 22 iunie 2021 - Limba şi literatura română, probă scrisă
  • 24 iunie 2021 - Matematică, probă scrisă
  • 25 iunie 2021 - Limba şi literatura maternă, probă scrisă
  • 29 iunie 2021 (până la ora 14:00) - Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor
  • 29 iunie 2021 (ora 16:00 - ora 19:00) - 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) - Depunerea contestaţiilor
  • 30 iunie – 4 iulie 2021 - Soluţionarea contestaţiilor
  • 4 iulie 2021 - Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

 

Calendarul admiterii in liceu modificat


10 mai 2021 - Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare

Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere; postarea broşurii pe site-urile inspectoratelor şcolare. În broşură se va regăsi şi menţiunea că, pentru acţiunile care presupun prezenţa la unitatea de învăţământ a candidaţilor/părinţilor este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unităţii de învăţământ cu privire la intenţia de depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de învăţământ.

10 - 14 mai 2021 - Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere

17 mai – 11 iunie 2021 - Şedinţe/acţiuni de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare, organizate la unitatea de învăţământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.)

14 iulie 2021 – Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicaţia informatică centralizată.

15 iulie 2021 - Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor clasei a VIII-a.
   

Probele de aptitudini

07 – 14 iunie 2021 – Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învăţământ liceal/gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare
 

15 – 18 iunie 2021 Desfăşurarea/ Echivalarea probelor de aptitudini

18 iunie 2021 - Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

15 iulie 2021 - Transmiterea, în format electronic, către Centrul naţional de admitere a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele pentru care s-au susţinut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată.

Prima etapă de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022


16 – 22 iulie 2021 – Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronic.

Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită!

24 iulie 2021 – Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat în învăţământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere. Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti


29 iulie 2021 - Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această

A doua etapă de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022


29 iulie 2021 - Afişarea situaţiei locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaţilor rromi, precum şi a celor destinate candidaţilor cu CES, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă

29 iulie 2021 - Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi şi a candidaţilor pentru locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă

30 iulie 2021 - Desfăşurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

2 august 2021 - Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii

29 iulie – 5 august 2021 - Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi de către candidaţii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat

Notă: Completarea opţiunilor în fişe se realizează la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronic

29 iulie - 4 august 2021 - Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate pentru candidaţii cu CES în unităţile de învăţământ de masă şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ

4 - 5 august 2021 - Completarea opţiunilor în fişa de înscriere de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini

6 august 2021 - Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a candidaţilor din a doua etapă a admiterii

6 august 2021 - Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat în a doua etapă a admiterii în învăţământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

6 – 7 august 2021 - Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua. Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape de admitere.
 

 

Adauga Comentariu

Pentru a comenta, alege una din optiunile de mai jos

Varianta 1

Autentificare cu contul adevarul.ro
Creeare cont

Varianta 2

Autentificare cu contul de Facebook
Logare cu pseudonim

0 Comentarii

Modifică Setările