Film

articolul anterior articolul urmator

Profesioniştii din cinematografie solicită preşedintelui Iohannis şi Guvernului instituirea Stării de Urgenţă Culturală

2
13 May 2020 12:53:20
Autor: Adrian Epure
Klaus Iohannis
Klaus Iohannis

Peste 230 de companii de producţie şi servicii cinematografice, 35 de regizori români şi aproape 20 de asociaţii din domeniul cinematografiei solicită sprijinul preşedintelui Klaus Iohannis în implementarea propunerilor de relansare a activităţii şi instituirea Stării de Urgenţă Culturală.

Domeniul cinematografic se află în situaţia paradoxală în care nu poate produce şi nu poate vinde produsele sale, deşi există o cerere de conţinut mai mare decât oricând. 

Vă prezentăm scrisoarea adresată preşedintelui, prim-ministrului şi miniştrilor finanţelor, economiei şi culturii, care include trei direcţii de acţiune care impun în special măsuri logistice şi reglementări legislative. 

Stimate Domnule Preşedinte Klaus Iohannis,

Cinematografia românească, este de aproape 20 de ani vârful de lance al reprezentării produselor româneşti de calitate la nivel internaţional. În această perioadă de cumpănă pe care o parcurgem, cineaştii români doresc să participe la programul de reconstrucţie a României pe care l-aţi lansat şi să îşi reia activitatea cât mai curând, în condiţii de siguranţă şi protecţie, dar au nevoie de sprijin pentru aceasta atît logistic cît şi financiar.

Cinematografia este unul dintre domeniile cele mai afectate de situaţia actuală, aflându-se  într-o situaţie similară cu domeniul HoReCa, respectiv nu poate produce şi nu poate vinde produsele sale, în timp ce, mai mult ca oricând, este evidentă nevoia de astfel de produse culturale.

Urmând exemplul colegilor din Franţa care au lansat către Preşedintele Macron apelul de instituire a Stării de Urgenţă Culturală, un număr de aproape 20 de asociaţii din domeniu, între care menţionăm Uniunea Cineaştilor din România, Asociaţia Noului Cinema Românesc, Asociaţia  Română a Femeilor din Cinema, Asociaţia Profesioniştilor Din Noile Media Şi Industriile Creative, Asociaţia Documentor, alături de 35 dintre cei mai apreciaţi regizori români cum sunt Anca Damian, Adina Pintilie, Stere Gulea, Cristi Puiu, Radu Jude, Alexandru Solomon, Bogdan Mureşanu, Adrian Sitaru, Cătălin Mitulescu, Alex Nanau şi de 230 de companii de producţie şi servicii cinematografice propun Guvernului României un set de măsuri economice rapide şi uşor de implementat care să permită relansarea imediată a sectorului cinematografic.

Vă transmitem anexat propunerile noastre şi vă solicităm să ne susţineţi în demersul nostru de a continua, la aceleaşi standarde de calitate, realizarea de produse culturale româneşti şi internaţionale care să reprezinte cultura şi identitatea naţională şi să contribuie la funcţionarea mecanismului economic românesc cât mai eficient.

Cu cele mai bune gânduri şi în speranţa că veţi fi alături de noi,

în numele semnatarilor prezentului demers,

Ada Solomon, Iuliana Tarnoveţchi, Oana Praţa


Domnului Ludovic Orban, Prim-Ministru
Doamnei Raluca Turcan, Vice-Prim-Ministru
Domnului Florin Cîţu, Ministru al Finanţelor Publice
Domnului Virgil Popescu, Ministru al Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
Domnului Bogdan Gheorghiu, Ministru al Culturii

REFERITOR: Susţinerea cinematografiei în context economic

Stimate Domnule Prim-Ministru,
Stimată Doamnă Vice-Prim-Ministru,
Stimaţi Domni Miniştri,

În proiectul de reconstrucţie şi relansare economică a României, Preşedintele Klaus Iohannis vorbeşte despre importanţa produselor româneşti de calitate şi despre creşterea investiţiilor publice în infrastructura economică.
Avem nevoie la acest moment să lansăm o Stare de Urgenţă Culturală, cum bine spune Isabelle Adjani într-o scrisoare adresată Preşedintelui Macron, avem nevoie să putem produce conţinut naţional şi european pentru a menţine vii cultura, identitatea şi industria cinematografică româneşti.

România este recunoscută internaţional ca generator de produse cinematografice autohtone de calitate şi pentru excepţionalele produse audiovizuale cu participare românească realizate prin cooperare internaţională.
Având în vedere contextul actual, deşi criza din cinematografie poate că nu este la fel evidentă ca cea din domeniul turismului, în realitate cele două sectoare se află în situaţii similare.

Domeniul cinematografic este nu doar un domeniu cultural, ci este şi o ramură economică care nu poate produce şi care nu poate vinde în perioada actuală şi nici în viitorul apropiat. Lipsa cronică de date în administraţia românească face ca, încă o dată, să nu putem dimensiona şi aprecia impactul crizei în care ne aflăm la justa amploare şi nici să putem poziţiona sectorul cinematografic corect în peisaj.

Încercăm să configurăm totuşi o imagine pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică, astfel în anul 2017, 23.653 de întreprinderi din sectorul Hoteluri şi Restaurante generau o cifră de afaceri de apx. 11 miliarde de lei, în timp ce 7.253 din domeniul „Spectacole, activităţi culturale şi recreative şi Producţie, post-producţie, distribuţie şi exploatare cinematografică” generau o cifră de afaceri de apx. 8 miliarde de lei.

Rezultă de aici că operatorii din acest sector sunt de aproape 2,4 ori mai productivi decât cei din industria HoReCa (dacă ne referim strict la domeniul cinematografic indicele acesta devine de 1,6, dar tot este evident un sector mult mai productiv). Un sondaj minimal realizat în sector pe un eşantion de 180 de întreprinderi din domeniu arată că peste 60% dintre respondenţi consideră că activitatea lor va scădea cu peste 50% în perioada următoare, peste 85% consideră ca va fi nevoie de o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani pentru revenirea la nivelul actual, iar peste 65% consideră că sprijinul cel mai important pentru sector sunt schemele de ajutor de stat şi finanţările nerambursabile pentru perioada actuală şi perioada imediat următoare.

Astfel, pentru evitarea prăbuşirii sectorului cinematografic în perioada următoare, vă atragem atenţia asupra a trei direcţii de acţiune uşor de implementat şi cu un impact puternic pe termen lung.

Măsuri solicitate:

1.       Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

Implementată mult mai târziu decât în majoritatea ţărilor europene, schema de ajutor de stat pentru cinematografie (cash rebate) a reprezentat în scurta sa perioadă de funcţionare cel mai important catalizator pentru funcţionarea mecanismului complex al producţiei cinematografice, cu un rol crucial în ridicarea nivelului de competitivitate al sectorului atât regional, cât şi internaţional.

Repornirea imediată a schemei de ajutor de stat va asigura nu numai funcţionarea unui mare număr de companii româneşti şi ocuparea forţei de muncă din domeniu, dar şi un foarte important semnal de normalitate şi mai ales de încredere atât faţă de partenerii externi, cât şi faţă de breaslă.

Având în vedere că acest extrem de util instrument este practic blocat din luna noiembrie 2019 (iniţial, argumentat de epuizarea fondurilor, apoi prin procedura de preluare şi implementare în cadrul MEEMA prin art.XXVII din OG1/2020), iar semnalele de repornire ale acesteia fiind încă foarte firave, vă solicităm de urgenţă următoarele:
- asigurarea continuităţii funcţionării schemei de ajutor de stat, conform normelor şi regulamentului în vigoare, inclusiv pentru proiectele depuse către finalul anului 2019 şi a căror analiză nu a fost finalizată;
- rambursarea până la 15 iunie 2020 a cheltuielilor făcute în cadrul schemei şi pentru care au fost depuse cererile de plată şi auditul aferent;
- alocarea de urgenţă a bugetului de 50 milioane euro pentru 2020 şi lansarea apelului de proiecte pentru 2020 până cel târziu la data de 15 iunie.
- revizuirea normelor de aplicare ale schemei de ajutor de stat numai prin consultare directă cu beneficiarii, pe baza disfuncţionalităţilor remarcate pe parcursul aplicării acesteia, şi digitalizarea procesului de analiză şi raportare al schemei;
- adoptarea de urgenţă a HG pentru prelungirea Schemei de ajutor de stat pentru industria cinematografică pentru o perioadă de trei ani cu alocarea bugetului anual de 50 de milioane euro cu posibilitatea suplimentării bugetului alocat în funcţie de rezultate.

2.       Fond de sprijin pentru acoperirea cheltuielilor aferente măsurilor de protecţie pentru filmări

Pentru a putea funcţiona în perioada următoare în condiţiile extrem de specifice ale domeniului, este necesară elaborarea unui manual general de bune practici în ceea ce priveşte protecţia echipelor de filmare, pe baza materialelor deja existente în alte state, în cooperare cu breasla şi cu consultarea specialiştilor din cadrul Institutului de Sănătate Publică (avem în lucru un asemenea produs, pe care îl putem propune spre adoptare în cursul săptămânii viitoare)

Alocarea unui Fond de protecţie şi prevenţie din bugetul de stat sau din fondurile europene alocate României pentru combaterea efectelor pandemiei, gestionat de către Centrul Naţional al Cinematografiei, având în vedere că implementarea măsurilor de prevenţie este foarte costisitoare (un calcul sumar realizat pentru un film cu o echipă de apx 50 persoane, cu 30 de zile de filmare, la preţurile actuale ale pieţei locale pentru echipamente şi materiale, se ridică la peste 250.000 lei).

Acest fond va fi destinat în principal producţiilor româneşti sau cu participare românească, care se filmează în România, şi se va acorda pe baza cererilor producătorilor însoţite de programul de filmare, lista locaţiilor şi devizul de cheltuieli aferente măsurilor de protecţie, elaborat în conformitate cu manualul de bune practici menţionat mai sus.

Pe baza informaţiilor avute la acest moment, estimăm că o alocare de 5.000.000 lei pentru acest Fond de protecţie şi prevenţie ar acoperi necesarul pentru producţiile acestui an. 

Pentru atragerea producţiilor străine în România, având în vedere că nici o societate de asigurări din lume nu asigură în acest moment producţiile cinematografice faţă de apariţia unui caz de îmbolnăvire în echipă, ceea ce presupune oprirea filmărilor pentru 14 zile şi generează considerabile costurile suplimentare de producţie, propunem de asemenea crearea unui Fond de asigurare de rezervă, gestionat de către MEEMA, în cadrul departamentului care se ocupă de schema de ajutor de stat, care să fie gestionat în cooperare cu un operator de asigurări de evenimente şi filmări internaţionale (vă putem pune în legătură cu societăţi de asigurări internaţionale care operează şi în România şi care au în portofoliu produse de asigurare specifice sectorului)
Acest fond ar trebui să fie disponibil pentru proiecte româneşti şi pentru proiecte străine care se filmeză în România ca Fond de asigurare de rezervă, iar producţiile vor trebui să se înscrie pentru eventuala accesare a acestuia, cu elementele obişnuite solicitate de către asigurători, cât şi cu asumarea implementării măsurilor de protecţie din Manualul de bune practici şi cu plata unei taxe de procesare a cererii.

Estimăm că dimensiunea unui asemenea fond ar trebui să se situeze în jurul valorii de 10.000.000 lei şi sperăm că nu va fi necesară deblocarea acestuia pentru nici o producţie desfăşurată în România.

Crearea unui astfel de produs ar fi o iniţiativă unică şi ar situa România în prim-plan pentru marile producţii internaţionale, desigur, în tandem cu schema de ajutor de stat pentru cinematografie.

3.       Contribuţia marilor furnizorii de servicii video la cerere şi a platformelor de partajare a materialelor video la Fondul Cinematografic

Furnizorii de servicii video la cerere (VoD) şi platformele de partajare a materialelor video au nevoie de conţinut cu atât mai mult în contextul noilor reglementări europene ce presupun o obligaţie de minim 30% conţinut european şi naţional, acest conţinut trebuie produs şi este vital să putem genera acest conţinut naţional, să putem produce filme în continuare şi asigurăm prezenţa produselor locale în mediul on-line, dar în acelaşi timp considerăm că cei care sunt beneficiarii acestui conţinut trebuie să contribuie la generarea lui, aşa cum se întâmplă în întreaga Europă şi cum, de altfel, este construit întreg sistemul de finanţare din Fondul Cinematografic.

În acest sens, propunem ca furnizorii de servicii video la cerere şi platformele de partajare a materialelor video care obţin venituri din România şi nu au sediul în România să contribuie cu o cotă de minim 2% din veniturile din România la Fondul Cinematografic sau prin contribuţie directă la finanţarea produselor locale susţinute şi de CNC, până la concurenţa cotei de 2%, această măsură fiind în consonanţă şi cu Directiva Europeană 1808/2018. Accentuăm faptul că operatorii care activează în România şi asigură dezvoltarea reţelelor de distribuţie on-line locale şi regionale, nu vor avea această obligaţie. (avem în pregătire o formulare a propunerii legislative pe care v-o putem pune la dispoziţie)

De asemenea, în special în această perioadă, o importantă sursă de venit pentru artiştii interpreţi, compozitori, regizori, scenarişti etc. o constituie drepturile conexe, colectate de către organismele de gestiune colectivă şi, în relaţie cu creşterea consumului de conţinut on-line, este imperativ necesară revizuirea legii drepturilor de autor şi elaborarea instrumentelor legislative care să permită colectarea imediată a drepturilor conexe ale artiştilor din difuzările on-line/streaming.

Atât pentru implementarea acestor instrumente, cât şi pentru atragerea producţiilor marilor operatori de streaming în România, considerăm că este esenţială crearea unui Departament/Comisie de film care ar putea funcţiona cu buget separat alocat din bugetul de stat fie în cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei, fie în cadrul MEEMA – Serviciul Marketing şi Relaţii Europene sau chiar în parteneriat între cele două instituţii, şi care să lanseze imediat întâlniri şi discuţii cu cei mai importanţi operatori din domeniu (Netflix, HBO, Amazon etc.) pentru dezvoltarea şi buna desfăşurare a relaţiilor atât în zona producţiei de conţinut original local, cât şi în zona prestărilor de servicii şi nu în ultimul rând a consumului acestor servicii în România.  Coordonarea acestui Departament/ Comisie de film de către un profesionist român cu expertiză în domeniul cinematografic la nivelul relaţiilor internaţionale, atât din punct de vedere diplomatic, cât şi economic, este imperativ necesară.

Digitalizarea şi colectarea de date

Nu în ultimul rând, procesul de modernizare şi digitalizare a administraţiei, care reprezintă o prioritate pentru întreaga economie românescă, are o importanţă deosebită în domeniul nostru în care lucrurile se petrec încă într-un sistem dintr-o cu totul altă epocă. Având în vedere modul de funcţionare a sectorului, relaţiile internaţionale implicate, aplicaţiile şi raportările aferente proiectelor cinematografice, este esenţială componenta majoritar digitală de funcţionare la nivel de relaţii ale breslei cu administraţia, respectiv cu instituţii cum sunt: ANAF, ONRC, ITM, Direcţii locale de taxe şi impozite, CNC, MEEMA etc.

Această relaţionare digitală va ajuta nu doar la flexibilizarea relaţiilor, ci şi la capacitatea de a stoca date şi a avea dimensiunea sectorului cinematografic şi al actanţilor locali din toate sub-sectoarele acestuia, a nevoilor şi a contribuţiilor acestora la economia naţională.

Cu speranţa că veţi fi alături de noi în eforturile de repornire şi reconstrucţie cât mai rapidă a sectorului cinematografic prin implementarea cu prioritate a solicitărilor de mai sus,

Vă mulţumim anticipat şi vă stăm la dispoziţie pentru orice informaţii sau precizări consideraţi necesare din partea noastră,

Cu cele mai bune gânduri,

1. UNIUNEA CINEAŞTILOR DIN ROMÂNIA, Preşedinte Laurenţiu Damian
2. ASOCIAŢIA NOULUI CINEMA ROMÂNESC
3. ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A FEMEILOR DIN CINEMA
4. ASOCIAŢIA ANIMEST, Preşedinte Helga Fodorean
5. ASOCIAŢIA PROFESIONIŞTILOR DIN POST-PRODUCŢIA DE FILM, Preşedinte Cătălin Cristuţiu
6. ROMANIAN SOCIETY OF CINEMATOGRAPHERS, Preşedinte Alex Sterian
7. ASOCIAŢIA PROFESIONIŞTILOR DIN NOILE MEDIA ŞI INDUSTRIILE CREATIVE, Preşedinte Rareş Abraham
8. ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE A FILMULUI ROMÂNESC, Laura Muşat
9. ASOCIAŢIA DOCUMENTOR, Călin Meda
10. ASOCIAŢIA FESTIVALUL DE FILM TRANSILVANIA, Cristian Hordilă
11. ASOCIAŢIA FILM MONITOR, Alexander Nanau
12. ASOCIAŢIA STOP CADRU, Cătălina Simion-Călin
13. ASOCIAŢIA FAMart, Miruna Berescu
14. FUNDAŢIA ARTE VIZUALE, Vivi Drăgan Vasile
15. ASOCIAŢIA GRAPHIS122, Ana Drăghici
16. ASOCIAŢIA ARTBURG, Laura Căpăţână
17. ASOCIAŢIA DIRECTORILOR DE CASTING DIN ROMÂNIA
18. FACULTATEA DE TEATRU ŞI FILM UBB, Conf. dr. Ioan Pop-Curşeu, Dan Curean
Operatori Economici
19. ALIEN FILMS ENTERTAINMENT, Iuliana Tarnoveţchi şi Oana Praţa
20. HI FILM PRODUCTIONS, Ada Solomon
21. APARTE FILM, Anca Damian
22. microFILM, Carla Fotea
23. CHAINSAW EUROPE STUDIO, Viorel Chesaru şi Dan Drăghicescu
24. DAKINO PRODUCTION, Dan Chişu
25. ASOCIEREA STUDIOURILE BUFTEA, Cătălin-Adrian Cruceanu
26. RAZA STUDIO, Alex Dragomir
27. ICON FILMS, Andra Pandelescu
28. DIGITAL CUBE, Cristian Nicolescu
29. FRAME FILM, Andrei Boncea
30. VISUAL WALKABOUT, Diana Păroiu
31. BACULA FILMS, Alma Bacula
32. MAGIC STUDIO, Cristian Bostănescu
33. SAGA FILM, Alex Teodorescu
34. CMP MOVIE SERVICES, Carmen Pepelea
35. AXIS MEDIA PRODUCTION, Adina Sădeanu
36. 4 PROOF FILM, Adrian Sitaru 
37. SEVEN FILM PRODUCTION SERVICES, Rodica Popa
38. DOMESTIC FILM, Adrian Silişteanu
39. MANDRAGORA FILM, Anca Puiu
40. GALORE MEDIA, Ioana Diaconu
41. TANGAJ PRODUCTION, Anamaria Antoci
42. WEAREBASCA, Ioachim Stroe
43. NANAU PRODUCTION, Alexander Nanau
44. MONOGRAM FILM, Bianca Oana
45. MANEKINO FILM, Adina Pintilie
46. AVANPOST PRODUCTION, Laura Marin, Răzvan Cliza şi Marius Leftărache
47. SIDELIGHT FILM, Florin Niculae
48. BOGDAN FILM, Bogdan Bostănaru
49. SPIRITUAL ART PRODUCTION, Andrei Bogdan Roşu
50. PLEVNEI 44 FILM, Paul Cioran
51. PORSENA FILM, Cristina Iliescu
52. NOCUT FILM, Cristina Haneş
53. MEKANISM MEDIA, Laurenţiu Garofeanu
54. OUT OF THE CLOSET, Dana Anghel
55. OPTON, Mihai Vanderveken-Popa
56. TULPO PRODUCT, Pompiliu Avram
57. WIN EDU, Cosmin Dogaru
58. LUFT FILM, Carmen Tofeni
59. TAPIOCA FILM, Luchian Ciobanu
60. LIGHTING FILM COMERCIAL, Dan Liţă
61. LORELEI PICTURES, Gabriela Forfotă
62. BLIND CAT PRODUCTION, Vlad Gliga
63. BIANCA BUMBACEA MOVIE COMPANY, Bianca Bumbăcea 
64. CONE PRODUCTION, Ionuţ Cone
65. ASTRO FILMS, Alexandra Marinescu
66. ELEPHANT MEDIA, Silviu Velicu
67. ROLLERCOASTER PR, Cătălin Anchidin
68. ART GENERATOR, Tofán Zsolt şi Raluca Pascu
69. ATELIER DE FILM, Gabriela Suciu-Pădureţu
70. FOREST FILM, Adrian Constantin Pădureţu
71. THOR HOUSE, Laurenţiu Crăciun
72. CELSIUS FILMS, Ileana Anghel
73. FULL PICTURE, Dragoş Ţintă
74. CRAZY MOVIES, Ion Palcău
75. EVO TWIST CONCEPT, Elena-Simona Voicu
76. VELVET PRODUCTION, Raul Cosma
77. REI OF SANŞAIN, Raluca Tătaru
78. R3 FILM RENTAL, Bogdan Popescu
79. CUTARE FILM, Cosmin Fericean
80. EXTREME FILM & VIDEO, Marian Duca
81. SANDOR CAM 35, Adrian Şandor
82. ACTIVDOCS, Vlad Petri
83. REDRUM FILM PRODUCTION, Anca Oproiu
84. BLITZ FILM PRODUCTION, Adina Teodorescu
85. BLACK MARIA FILM, Ştefan Hillerin
86. BIG UP PRODUCTIONS, Alexandra Buzaş
87. XTR FILM, Mihai Alfredo Pârvu
88. XTR LOGISTIC FILM, Ionuţ Voicu
89. BAD BOY FILMS, Alexandru Trandafira
90. ACTION STUNTS TRAINING CENTER, Valeriu Tomescu
91. SOBIESCHI PRODUCTIONS, Lara Ionescu
92. MULTIVIDEO LOCATION, Ciprian Homm
93. MANIFEST FILM, Monica Lăzurean-Gorgan
94. SOMNIA FILM, Oleg Mutu
95. LUNA FILM, Irina Malcea-Candea
96. BACKSTAGE LIGHTING, Cosmin Ştefan Pătru
97. HOLA MEDIA FILM PRODUCTIONS, Horaţiu Curuţiu
98. FOTOSENSIBIL, Radu Voinea
99. JOY DIVISION FILMS, Irene Calangiu
100. YELLOW FILMS, Miruna Nicolaescu şi Virgil Nicolaescu
101. CLAU FILM PRODUCTION, Marian Pascale
102. WEAREBASCA, Claudiu Mitcu
103. RELOAD FILM, Sebastian Tudor
104. VON TENT PRODUCTION, Isabela Tent
105. DIGITAL SPIRIT, Andrei Loghin
106. MORISHKA STUDIO, Cireşica Cuciuc
107. FILM CARTEL ENTERTAINMENT, Tudor Platon
108. CADRAN VISION, Lorincz Lorand-Sandor
109. MELLER ENTERTAINMENT, Irina Ratcu
110. VIKING GRIP, Mihai Ioniţă
111. LIGHT MOVIE, Florin Nuţu
112. CÎRCIUMARU ŞI ASOCIAŢII, Domnica Cîrciumaru
113. PROFESIONAL GRIP, Nelu Tincea
114. MONDART, Bogdan Ionescu
115. ARSENE ‘92 SERV, Octavian Arsene
116. STILE IDC CONCEPT, Daniela Maria Ilin
117. ZOETROPE PRODUCTION, Marius Panduru
118. FEBRA FILM, Bogdan-Andrei Ilieşiu
119. ALTERNATIVE FILM, Floriana Sandu
120. REMOTE FILM, Constantin Moldoveanu
121. ALLEN FILM PRODUCTION, Alin Tudor
122. DARMATIC FILM, George Budeanu
123. TA-V FILM PRODUCTION, Octavian Sotir
124. POLKA STUDIO, Ionuţ-Andrei Martalog
125. TRIDENT FILM & MEDIA, Stere Gulea şi Alexandra Gulea
126. SPARKI FOTO STUDIO, Ciprian Vidroiu
127. DIGITAL CREATIVE PRODUCTION, Matei Tăutu şi Dan Hurchi
128. ALLISON ITC, Horea Muscă
129. FLASHMEDIA PRODUCTION, Andrei Rusu
130. ART QUADRO DESIGN, Mihai şi Ruxandra Stanciu
131. KAMARADO FILM, Andrei Singureanu
132. LINIŞTE VĂ ROG, George Gugulici
133. POSEIDON FILM, Dalila Poch
134. ZABALETA PRODUCTION, Oana Drăghici şi Răzvan Badea
135. PRIBI CINE SERV, Dragoş Vlad Pribeagu
136. PELINISTEPEPACE PRODUCTION, Laurenţiu Tomoroga
137. ORIGINAL FILM, Oana Babeş, Liviu Gherghe, Alexandru Gherghe
138. SAAB BSC PRODUCTIONS, Sabin Barac
139. SPIŢA FILM, Victor Mario Petre
140. KINO DESIGN, Cornelia Chiu şi Sorin Gociu
141. BEST PLAN PRODUCTION, Laura Şandor
142. ORIZONT FILM, Costin Drăguţescu
143. SETTLER FILMWORKS, Constantin Donici
144. LORD OF THE FILMS PRODUCTION, Vlad Semescu
145. VIDEOGRAMA, Mihaela Iliescu
146. ALFLO RENTAL, Alexandru Iliescu
147. ANA LIGHT & GRIP, Ana-Maria Lupu
148. EVAL COMPACT DD, Damian Vişoiu
149. PURGE PRODUCTIONS, Alex Purje
150. BAKSYNTH-STUDIO, Marian Bugeac
151. BOM SOLUTION, Alex Grigorescu
152. ELIOGIL, Elena Dumitrescu
153. BLACK SWAN LIGHTS, Cristi Liviu Popa
154. BEST FILM SERVICE, Eugen Pisău
155. ATELUHM CINECAMP, Cătălin Varga
156. ANDA FILM, Costin Drăgan
157. DESIGNBOX CREATIVE, Monica Maurer
158. OLEACA MAI FILM, Ana Dumitriu
159. MEERKAT MEDIA, Claudiu Mărginean
160. SOUND SPEED MEDIA, Tiberiu Ştefănescu
161. SUB-CULT-URA, Florin Iepan
162. SOFIAL SERVPREST, Elena Tibichi şi Daniel Tibichi
163. SUNSHINE FILM, Daniel Soare
164. OPEN AIR PRODUCTION, Delia Marcu
165. MARDARE FILM, Virgil Mardare
166. IRIS FILM PRODUCTION, George Toader şi Oana Dragomir
167. BIG PICTURE MEDIA, Tiberiu Rotărescu
168. 2DNRAY MFS, Florin Mihalache
169. ALL MEDIA, Lucian Asan
170. COBALTBLUEFILM, Bianca Rotaru
171. WUNDER WUNDER FILM, Adrian Cristea
172. WAND UND BODEN FILM, Maria Pitea
173. ZEPHYR FILM PRODUCTION, Adrian Sabău
174. VISAGE CREATEUR, Marca Bianca Lucaci
175. LABRUM ELECTRICA, Dan Dima
176. MIT MEDIA FILM, Mihai Mitrea
177. CUBIC FILM, Florin Pătraşcu
178. WIZARD COMPANY, Ovidiu Stoia
179. DOG GRIPS & FILM, Radu Marinescu
180. ECHIPA DE VIS, Alexandru Răzvan Grigoraş
181. DOG BITES BACK, Constantin Ene
182. PARANOIA FILM, Anton Nelu Georgian
183. PRODUCTION XMG MEDIA, Felician Lepădatu, Raluca Movilă-Regiulis
184. AVVA MMIX Studio, Andreea Dumitrescu
185. DE FILM PRODUCTION, Radu Stancu
186. PLEASE PRESS PLAY, Dragoş Apetri
187. REWOOD FILM PRODUCTION, Livia Rădulescu
188. HOLLOW FILMS, Ioana Lascăr
189. UNETAJMAISUSDEPATRU, Oana Bardan
190. SCREAMING SKULL FILMS, Valentin Goldner
191. 23FILM STUDIO & MEDIA, Rareş Abraham
192. LEGAT DE SUNET, Flora Pop
193. HAPPYSOUND, Liviu Lupşa
194. IDEA FILM, Ionuţ Ionescu
195. WIDE PRODUCTIONS, Alexandra Băbău şi Elena Bolintiru
196. BAZAAR FILM, Lucian Diaconu
197. JOLLY RECORDINGS, Iolanda Gîrleanu
198. BOMB FILM PRODUCTION, Rodica Mihai
199. STIN LIGHTS, Costin Luca
200. PETRA FILMS, Andreea Borţun
201. ROBOT FILM, Alexandra Alma Ungureanu Stroe
202. ARTDEVISION, Mălina Ionescu
203. EASYFILM PRODUCTION, Paul Ticu
204. BACKSTAGE ART STUDIO, Bianca Boeroiu
205. MINT CONDITION DESIGN, Francisca Vass
206. PLETOS TRIP, Mihaela Pletoianu
207. RETRO FUTURE, Anca Miron şi Sonia Constantinescu
208. SAFE FRAME, Helga Fodorean şi Mihai Mitrică
209. COLOR POST, Laurent Morel
210. EVENTS LOCATIONS, Florin Cătălin Badiu
211. KINOTOPIA, Adriana Bumbeş
212. VAFA PRODUCTIONS, Bogdan Luca
213. OCN SMARKETING, Marian Mario
214. CADRUD10, Tatiana Duricu
215. ALEX IMAF SERVICES, Cristina Ivan
216. DANUBIUS FILM, Adina Dulcu
217. NEW MEDIA ART FILM, Cornel Popescu
218. CORRECT MEDIA, Eugen Kelemen
219. METROPOLIS FILM, Daniel Mitulescu
220. CENTRAL CASTING SERVICES, Liliana Toma
221. HUMAN INSIDE, Ilinca Toma
222. PAPILLON FILM, Paul Negoescu
223. COPCA FILM, Anca Buja
224. ON VOGUE MANAGEMENT, Andreea Nicolescu
225. NOVEMBER FILM, Alexandru Molea
226. INTERNATIONAL FOOD SERVICE, Alin Bonciog
227. SICROM SYSTEMS, Dan Ciocăzan
228. EMARA INTERNATIONAL, Raluca Moldoveanu
229. LION LIGHTNING, Andrei Petrescu
230. CONSTANTINO FILM & PRODUCTION, Gheorghe Constantin
231. LIBRA FILM, Tudor Giugiu
232. STRADA FILM, Cătălin Mitulescu
233. HAI HUI ENTERTAINMENT, Oana Giurgiu
234. FAMILY CINEMA PROD STUDIO, Lucian Iordache
235. BREXART, George Puşcaru
236. BEN TRADE CONSULTING, Sandu Benjamin
237. ALECA T&T, Florin Ivan
238. YOUNG FRIENDS COMPANY, Izabela Rudolf
239. ATEMPORAL FILM, Ştefan Azaharioaie
240. PICKERS UP , Marius Anghel
241. ELPIS PROFESSIONAL, Mihaela Asandei
242. GRIGORESCU ŞTEFANIA-MĂDĂLINA PFA
243. BIRO BOROKA PFA
244. BODOGAN DOMNICA PFA
245. CORDUNEANU TEODOR-CRISTIAN PFA
246. CODIŢĂ ANAMARIA DORA PFA
247. MÂNZU DUMITRU MĂDĂLIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
248. ALEXANDRU RADU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
249. CARASTANEF ANDREI IOAN PFA
250. TOADER NGC PFA
251. BADEA DRAGOŞ IONUŢ PFA
252. GRĂNARU MIHAI PFA
253. GAVRILĂ M. DUMITRU PFA
254. ZIKELI ANDREI PFA
255. BOLOLOI D. BOGDANA - CRISTINA PFA
256. TUDOR-CAPRARIU RAPHAEL-IOAN-MIHAIL PFA
257. BOGATU LAURENŢIU PFA
258. ZLOTEA FLORENŢA VASILICA PFA

Regizori:
259. Anca Damian
260. Adina Pintilie
261. Ana Lungu
262. Monica Lăzurean-Gorgan
263. Ivana Mladenovic
264. Alexandra Gulea
265. Mona Nicoară
266. Oana Giurgiu
267. Andreea Borţun
268. Ana-Maria Comănescu
269. Adina Dulcu
270. Gabriela Forfotă
271. Radu Jude
272. Stere Gulea
273. Alexandru Solomon
274. Adrian Sitaru
275. Dan Chişu
276. Andrei Cohn
277. Cătălin Mitulescu
278. Bogdan Mirică
279. Ştefan Constantinescu
280. Marius Olteanu
281. Florin Iepan
282. Adrian Silişteanu
283. Şerban Racoviţeanu
284. Claudiu Mitcu
285. Cristi Iftime
286. Bogdan Mureşanu
287. Tudor Cristian Jurgiu
288. Vlad Petri
289. Mihai Sofronea
290. Paul Negoescu
291. Tudor Giurgiu
292. Alexander Nanau
293. Cristi Puiu

Adauga Comentariu

Pentru a comenta, alege una din optiunile de mai jos

Varianta 1

Autentificare cu contul adevarul.ro
Creeare cont

Varianta 2

Autentificare cu contul de Facebook
Logare cu pseudonim

2 Comentarii

Ionel Marcu
13.05.2020, 13:38:29

Există 230 de companii de producție și servicii cinematografice în România?! Și astea vor să trăiască tot din banii statului, nu din ce produc și vând, de parcă ar fi RADET sau Regia Huilei, a Lignitului, CE Oltenia, ALRO Slatina?! Iar dacă nu vând ce produc înseamnă că nu există cerere, de ce mai produc? În țara asta doar mult hulitele multinaționale, doar firmele cu capital străin și micile firme cu capital românesc mai produc fără să ceară subvenții de la stat, ba chiar contribuie la bugetul României măcar prin taxele de 40-45% luate de stat din salariile angajaților, prin TVA pe produsele lor și chiar cu impozitul pe profit, dacă nu reușesc să-l pitească, să-l scoată zero.

Kongo-Müller
13.05.2020, 19:18:52

Prefer sa ajunga banii la ei, decat sa ajunga la niste cluburi de fotbal interlope din Bucuresti.