TV / Media

articolul anterior articolul urmator

Valentin Jucan, membru CNA, propune o soluţie pentru evitarea „unui colaps audiovizual, încununat de falimentul TVR“: cabliştii să ajute televiziunile

6
14 Apr 2015 19:02:39
Autor: Alexandra Constanda
Valentin Jucan FOTO Arhivă personală Valentin Jucan
Valentin Jucan FOTO Arhivă personală Valentin Jucan

Valentin Jucan, membru în Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), semnează o scrisoare deschisă adresată preşedintelui Klaus Iohannis şi premierului Victor Ponta, prin care le atrage atenţia asupra situaţiei financiare dificile în care se află majoritatea televiziunilor din România şi propune instituirea, prin lege, a unui „fond audiovizual“ ce ar trebui să ajungă la primele zece posturi declarate libere la retransmisie.

Valentin Jucan propune un proiect de ordonanţă de urgenţă care presupune colectarea anuală a unei contribuţii de 5% din veniturile realizate de companiile de cablu, precum şi din taxele percepute de CNA pentru eliberarea licenţelor audiovizuale, prelungirea valabilităţii licenţelor audiovizuale şi eliberarea avizelor de restransmisie. 
 
Potrivit textului semnat de Jucan, CNA va avea misiunea de a colecta banii, care vor ajunge în contul posturilor private de televiziune situate pe primele zece poziţii ocupate în lista must carry. Astfel, primele posturi declarate libere la retransmisie în 2015 sunt Antena 1, Kanal D, Antena 3, Romania TV, Prima TV, Naţional TV, B1 TV, Realitatea TV, Antena Stars şi Digi24, potrivit Paginademedia.ro.
 
De asemenea, Valentin Jucan precizează că există riscul unui „colaps audiovizual, încununat şi de un faliment al postului public“: „Veniturile televiziunilor sunt tot mai mici iar goana după rating/venituri creează programe care exhibă lipsa de moralitate şi decenţă. Informarea corectă a publicului este, de prea mult timp, o normă aplicată în funcţie de disponibilitatea „sursei” de finanţare a postului de televiziune. Consider că, deja, timpul se scurge în defavoarea posturilor de televiziune, existând riscul să ajungem în situaţia unui colaps audiovizual, încununat şi de un faliment al postului public de televiziune – TVR.“
 
Jucan face un apel la premierul Victor Ponta, care, în viziunea membrului CNA, poate face „primul pas spre salvarea televiziunilor“, ceea ce ar atrage după sine şi revenirea la „normalitate, decenţă, respect pentru public“, iar taxele şi impozitele pe care acestea le datorează statului vor putea fi achitate.
 

Scrisoarea integrală a lui Valentin Jucan, publicată de Paginademedia.ro

 
Domnului Klaus Werner Iohannis, Preşedintele României
 
Domnului Victor Ponta, Prim-ministru
 
Stimaţi domni,
 
Am convingerea că aveţi toate datele referitoare la situaţia financiară în care se află majoritatea televiziunilor importante din România, fie ele generaliste sau axate pe ştiri şi dezbateri. Din punct de vedere legislativ sau a politicilor fiscale, dezvoltarea audiovizualului din România nu a beneficiat niciodată de sprijinul necesar din partea Executivului sau a Legislativului. Această lipsă de viziune şi de reacţie la aglomerarea spaţiului în care televiziunile îşi desfăşoară activitatea ne poziţionează acum în situaţia de a constata incapacitatea acestora de a mai funcţiona în spiritul a ceea ce înseamnă presă independentă.
 
Piaţa de publicitate suferă transformări majore, o parte importantă fiind transferată în mediul online. Veniturile televiziunilor sunt tot mai mici, iar goana după rating/venituri creează programe care exhibă lipsa de moralitate şi decenţă. Informarea corectă a publicului este, de prea mult timp, o normă aplicată în funcţie de disponibilitatea „sursei“ de finanţare a postului de televiziune.
 
Insolvenţa şi falimentul unor televiziuni importante nu pot fi abordate precum ieşirea de pe piaţă a unor firme nesemnificative.
 
Consider că, deja, timpul se scurge în defavoarea posturilor de televiziune, existând riscul să ajungem în situaţia unui colaps audiovizual, încununat şi de un faliment al postului public de televiziune – TVR.
În aceste condiţii, proiectele majore ale României şi dezbaterile publice necesare pentru consolidarea conştiinţei colective în legătură cu reformarea statului vor fi fundamental afectate.
 
În calitate de garant al interesului public, membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului, vă propun un prim pas în sprijinul televiziunilor din România, înainte ca acestea să dispară sau să îşi piardă definitiv încrederea publicului. Proiectul de Ordonanţă de urgenţă pe care îl supun atenţiei domniilor voastre reprezintă sprijinul aşteptat de televiziuni.
 
Pentru alinierea României la normele Uniunii Europene, în sprijinul programului de trecere a televiziunilor la digitalizare, Guvernul va adopta o Ordonanţă în care textul pe care vi-l propun poate fi inclus.
 
Dumneavoastră, domnule Prim-ministru, puteţi face primul pas spre salvarea televiziunilor.
Cu siguranţă acestea vor reveni la normalitate, decenţă, respect pentru public, iar taxele şi impozitele pe care acestea le datorează statului vor putea fi achitate.
 
Valentin-Alexandru Jucan, membru în Consiliul Naţional al Audiovizualului
 
PROIECT ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art. 115 alin. 4 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta Ordonanţa de urgenţă.
 
Art. I
Legea audiovizualului nr. 5004/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. După articolul 17, alineatul (4), se introduc două noi alineate (41) şi (42), cu următorul conţinut:
(41)
Consiliul va urmări şi va asigura încasarea resurselor financiare din care se constituie Fondul audiovizual, precum şi distribuirea acestora către posturile de televiziune, potrivit dispoziţiilor art. 216 din prezenta lege.
(42)
Consiliul este autorizat să stabilească, prin decizie, procedura de încasare a resurselor financiare ale Fondului audiovizual şi de distribuire a acestora către beneficiari.
2. După articolul 20, se introduc trei noi articole, cu următorul conţinut:
 
Art. 211
Pentru asigurarea libertăţii de informare, a diversităţii de opinie şi a pluralismului în domeniul serviciilor de televiziune, precum şi pentru susţinerea programelor de educativ-culturale, se instituie Fondul audiovizual.
 
Art. 212
(1) Fondul audiovizual se constituie prin colectarea, anuala, a unei contribuţii de 5% din veniturile realizate de distribuitorii care retransmit servicii de programe de televiziune prin reţele de comunicaţii electronice, precum şi din taxele percepute de Consiliu pentru eliberarea licenţelor audiovizuale, prelungirea valabilităţii licenţelor audiovizuale şi eliberarea avizelor de retransmisie.
(2) Cuantumul taxelor prevăzute la alin. 1 se stabileşte prin Hotărâre de Guvern la propunerea Consiliului; taxele pot fi reactualizate anual.
 
Art. 213
(1) Distribuitorii care retransmit servicii de programe de televiziune prin reţele de comunicaţii electronice sunt obligaţi să transmită, până la data de 31 mai a anului curent, pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie a anului precedent, datele oficiale privind veniturile realizate prin retransmisia programelor de televiziune furnizate utilizatorilor finali.
(2) Pe baza datelor transmise potrivit dispoziţiilor alineatului 1, distribuitorii care retransmit servicii de programe de televiziune prin reţele de comunicaţii electronice vor depune la Consiliul Naţional al Audiovizualului, într-un cont special deschis la trezoreria Municipiului Bucureşti, până la data de 30 iunie, contribuţia de 5% din veniturile realizate prin retransmisia programelor de televiziune către utilizatorii finali.
 
Art. 214
(1) Sumele datorate pentru contribuţia prevăzută de dispoziţiile art. 212 alin. 1 reprezintă cheltuială deductibilă la calculul profitului impozabil.
(2) Contribuţiile prevăzute la alin. 1 se aplică asupra totalului veniturilor realizate din care s-a dedus taxa pe valoarea adăugata aferentă.
 
Art. 215
(1) Pentru virarea cu întârziere a sumelor ce constituie contribuţia la Fondul audiovizual, de către distribuitorii care retransmit servicii de programe de televiziune prin reţele de comunicaţii electronice, Consiliul va percepe dobânzi şi penalităţi de întârziere, în conformitate cu prevederile legale privind regimul impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.
(2) Pentru urmărirea şi realizarea încasării contribuţiilor datorare Fondului audiovizual, Consiliul este autorizat să aplice procedurile de executare silită, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
(3) Dobânzile şi penalităţile de întârziere, încasate în conformitate cu dispoziţiile alin. 1, constituie surse la Fondul audiovizual şi se utilizează potrivit prevederilor art. 216.
 
Art. 216
Sumele colectate în Fondul audiovizual vor fi virate, în mod egal, prin decizie a Consiliului, în contul şi în beneficiul posturilor private de televiziune care furnizează servicii de programe cu caracter generalist, ori de ştiri, informaţii şi dezbaterii, declarate libere la retransmisie, fără condiţionări tehnice sau financiare şi care se bucură de un interes public semnificativ, fiind situate pe primele 10 poziţii ocupate în lista must carry, stabilita potrivit dispoziţiilor art. 82 din prezenta lege, de către televiziunile cu caracter generalist, ori de cele de ştiri şi dezbaterii.
3. După articolul 91, se introduce un nou articol, 911 cu următorul conţinut:
 
Art. 911
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 50.000 lei şi 100.000 lei nerespectarea de către furnizorii de servicii de retransmisie a programelor de televiziune a obligaţiilor ce le revin potrivit dispoziţiilor art. 213.
 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
 
Potrivit articolului 31 alineatul 2 din Constituţia României, autorităţile publice sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.
În acelaşi timp, alineatul 4 al aceluiaşi articol, precum şi Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare, obligă mijloacele de informare în masă, publice şi private, să asigure informarea corectă a opiniei publice.
 
Pe de altă parte, pentru garantarea şi exercitarea efectivă a libertăţii de exprimare, ca drept fundamental şi caracteristică esenţială a existenţei şi funţionării democratice a societăţii româneşti, posturile private de televiziune au un rol important. Spre deosebire, însa, de serviciile publice de televiziune, a căror funcţionare este asigurată prin colectarea, potrivit legii, a taxei Radio – TV, precum şi prin alocaţii financiare asigurate de la bugetul de stat, posturile de televiziune cu capital privat îşi asigură sursele de finanţare din difuzarea, în limitele legale, a comunicărilor comerciale audiovizuale, îndeosebi a publicitatii.
 
În ultimii ani, pe fondul crizei economice, piaţa de publicitate a cunoscut scăderi considerabile şi, în acelaşi timp, numărul radiodifuzărilor a crescut semnificativ, ceea ce a generat diminuarea drastică a sumelor obţinute din difuzarea publicităţii de către radiodifuzorii privaţi, cu consecinţe ce pot genera intrarea în insolvenţă sau chiar lichidarea activităţii societăţilor comerciale titulare de licenţe audiovizuale.
 
La nivel european, precum şi în România, posturile private de televiziune au un rol public major pentru democraţie – în special prin asigurarea libertăţii de informare, a diversităţii de opinie şi a pluralismului, precum şi pentru educaţie, cultură şi divertisment.
 
Programele furnizate de posturile private de televiziune ajung la cunoştinţa şi în atenţia publicului îndeosebi prin retransmisia programelor audiovizuale de către furnizorii de asemenea servicii, prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv a celor care utilizează exclusiv spectrul radio. Potrivit datelor statistice furnizate de Autoritatea Naţionala pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), numărul abonaţilor la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale este de peste 6 milioane de gospodarii, numărul abonaţilor fiind în creştere, îndeosebi la serviciile furnizate prin intermediul reţelelor de cablu şi la reţelele satelit de tip DTH (direct to home). Rata de acoperire, la nivelul gospodăriilor populaţiei, prin reţelele de servicii de retransmisie a programelor de televiziune este de peste 85%.
 
Corelativ cu dezvoltarea reţelelor de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale, cele mai importante dintre posturile private de televiziune, cu caracter generalist ori cu specific de ştiri, informaţii şi dezbateri, s-au declarat, în conformitate cu dispoziţiile Legii audiovizualului şi ale Directivei europene privind „serviciul universal“, libere la retransmisie, fără condiţionări tehnice sau financiare, ceea ce dă posibilitatea operatorilor economici care asigură serviciile de retransmisie să preia şi să retransmită către cetăţeni, în mod gratuit, conţinutul programelor difuzate de televiziunile private incluse, potrivit legii, în lista „must carry“.
 
Având in vedere scăderea drastică a sumelor obţinute de către principalele posturi de televiziuni, din difuzarea de publicitate, precum şi faptul că furnizorii de servicii de retransmisie obţin venituri importante prin retransmisia gratuită a programelor televiziunilor private ce s-au declarat libere la retransmisie, prin prevederile prezentei Ordonanţe de urgenţă, care completează dispoziţiile Legii audiovizualului, se instituie Fondul audiovizual prin intermediul căruia să se asigure un sprijin financiar pentru acele televiziuni cu capital privat care se bucură, în rândul telespectatorilor de interes şi audienţă importante.
 
Resursele ce vor constitui Fondul audiovizual sunt constituite dintr-o contribuţie anuală de 5% din veniturile realizate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice care retransmit servicii de programe de televiziune prin intermediul acestor retele, precum şi din instituirea unor taxe ce urmează a fi percepute de Consiliul National al Audiovizualului pentru eliberarea licenţelor audiovizuale, prelungirea valabilităţii licenţelor audiovizuale şi eliberarea licenţelor de retransmisie.
 
În legătură cu instituirea taxelor percepute de Consiliul Naţional al Audiovizualului (C.N.A.) este important de precizat faptul că, în cele mai multe dintre tările membre ale Uniunii Europene, autorităţile din domeniul audiovizualului percep taxe pentru eliberarea licenţelor audiovizuale, prelungirea valabilităţii acestora, ori pentru eliberarea licenţelor de retransmisie. Instituirea acestor taxe nu este în contradictie cu prevederile Directivei 2010/13/UE a Parlamentului european şi a Consiliului (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale). Cuantumul acestor taxe urmeaza sa fie stabilit prin Hotarare de Guvern, la propunerea CNA.
 
Totodată, instituirea contribuţiei de 5% în sarcina furnizorilor de servicii de retransmisie a programelor de televiziune este însoţită de două prevederi stimulative potrivit cărora:
 
– sumele datorare pentru contribuţie reprezintă cheltuială deductibilă la calculul profitului impozabil;

– contribuţia se aplică asupra totalului veniturilor realizate din care s-a dedus taxa pe valoarea adaugată, aferentă;

Ţinând cont de prevederile articolelor 107-109 din Tratatul privind Uniunea Europeana şi Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (Secţiunea 2- Ajutoarele de stat), instituirea Fondului audiovizual este compatibila cu piaţa internă a Uniunii, deoarece:

– potrivit Directivei 2010/13/UE a Parlamentului european şi a Consiliului (din 10 martie 20101), privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) „serviciile mass-media audiovizuale sunt, în egală măsură, servicii culturale şi servicii economice“, iar importanţa lor pentru societăţile democratice este în creştere, în special prin asigurarea libertăţii de informare a diversităţii de opinie şi a pluralismului, precum şi pentru educaţie şi cultură;

– articolul 107 alin. (3) din Tratatul privind Uniunea Europeana prevede faptul că, pot fi considerate „compatibile cu piaţa internă ajutoarele destinate să promoveze cultura şi conservarea patrimoniului în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale şi de concurenţă în Uniune, într-o măsură care contravine interesului comun.“
 
 
 

Adauga Comentariu

Pentru a comenta, alege una din optiunile de mai jos

Varianta 1

Autentificare cu contul adevarul.ro
Creeare cont

Varianta 2

Autentificare cu contul de Facebook
Logare cu pseudonim

6 Comentarii

...
14.04.2015, 19:51:50

Televizuinile au intrat singure in capana rating-ului fara cap si coada. Pe langa faptul ca s-au inmultit fara masura pe aceleasi segmente de privitori, nici macar nu au tinut cont calitatea programelor si de ceea ce dorea publicul mai mult. Au inceput s-a imite fara discernamant modele din alte tari care nu se potrivesc la noi. Un exemplu bun de emisiune stricata este cea de la PROTV, "Romanii au talent'. Pentru ce sa-mi fie mila de niste indivizi care au distrus munca multor oameni de dinaintea lor doar pentru ca au vrut sa faca rating cu momente jenante executate de o femeie vulgara.

+3 (3 voturi)
Aurel Paun
14.04.2015, 22:13:33

D-le Jucan, daca dumneata consideri ca latrinele Antena 3 si Romania Tv sunt televiziuni, atunci eu si altii te desconsideram. Cum este posibil ca oficine de propaganda antibasescu, desi acesta este tras pe linie moarta si ele continua sa arunce laturi asupra lui Basescu si familiei lui, sa fie finantate de cablisti, care in final isi recupereaza banii tot de la telespectatori? Ca membru CNA, ai vazut sa lipseasca vre-un moment, la Antena 3 si RTV, texte scrise despre Basescu? CNA-ul nu este capabil sa inteleaga ca cele 2 oficine nu sunt televiziuni si trebuie anulate licentele de transmisie nu subventionate?

-2 (4 voturi)
Dănilă Motanul
15.04.2015, 05:48:49

Mai Pepeunule!,mai are 30-50 de bani dobibocul care te "finanteaza" ??.Neuronul tau,s a intrebat vreodata de ce cele doua TVziuni au rating si la care folosesti ai 30-50 de bani sunt inaintea lui LaBeUnu,rares si Bogdan,etc .???!!!

+1 (3 voturi)
corina coman
15.04.2015, 10:26:16

O soluție tipic românească: programele televiziunilor sunt gratuite și incluse în lista ”must carry” conform deciziei televiziunilor, dar vine un birocrat să bage mâna în buzunarele cabliștilor, păi cum rămâne cu gratuitatea? Dacă televiziunile o duc atât de rău financiar, atunci trebuie renunțat la pachetul de programe zis ”de bază” aflat în vigoare la cabliști, aceștia să încaseze o sumă fixă doar pentru utilizarea rețelei de către abonat, urmând ca fiecare abonat să-și conceapă propriul pachet de programe pentru care să plătească în plus prețurile cerute de fiecare televiziune în parte. Să hotărască clientul, piața liberă, care sunt televiziunile care merită să existe, nu Guvernul sifonând bani din buzunarele cabliștilor. Abonatul de cablu nu va ajunge să plătească mai mult, va putea să-și controleze costurile conform posibilităților financiare. Au trecul 25 de ani de când suntem oficial o economie de piață și se pare că nu ratăm nicio ocazie să-i băgăm bețe în roate acesteia.

-1 (1 vot)
M Costi
15.04.2015, 10:37:35

Ca un "bun " bugetar ce este , cu salariul la nivelul unui ministru , dl V. Jucan n-a gasit o alta solutie decat tip "haiduc" Sa ia bani de la cei care sunt eficienti si sa-i dea la cei care risipesc ! Dl Jucan se pare ca n-a aflat inca faptul ca nu mai suntem in comunism....

+1 (1 vot)

Vezi toate comentariile (6)

Modifică Setările