Constanţa

articolul anterior articolul urmator

Patriarhia Română, despre orele de educaţie sexuală în şcoli: Mai bine s-ar face educaţie pentru viaţă

8
22 Jun 2021 12:07:22
Autor: Sinziana Ionescu
Sursa Digi24
Sursa Digi24

Patriarhia Română şi-a nuanţat poziţia referitor la orele de educaţie sexuală din şcoli. Biserica Ortodoxă Română se declară favorabilă oricărui tip de „educaţie utilă şi formatoare“, specificând însă că mult mai potrivită ar fi „educaţia pentru viaţă“.

Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a transmis presei precizări privind „mereu reluatele discuţii referitoare la introducerea presantă & cu orice preţ în programa şcolară a unei materii noi, numite „educaţie sexual㔓. 
 
Redăm integral punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe Române:
 
„Biserica este favorabilă oricărui tip de educaţie cu adevărat (nu imaginar), utilă şi autentic formatoare pentru copii şi tineri. 
 
În legătură cu aşa-zisa „educaţie sexuală” devenită obiectul unor mari presiuni ong-istice şi partinice pentru introducerea ei într-o programă şcolară deja asfixia(n)tă, ignorându-se sau sfidându-se inclusiv voinţa părinţilor şi drepturile lor constituţionale de a decide asupra educaţiei propriilor copii, Patriarhia Română face următoarele necesare precizări: 
 
Există deja în şcolile din Romania materii (în afară de Biologie) al căror conţinut este perfect adecvat predării noţiunilor necesare elevilor pe teme legate de sexualitate (Consiliere şi dezvoltare personală, Educaţie pentru sănătate; Pregătiţi pentru viaţă. Educaţie pentru viaţă şi comunitate; Adolescenţă şi autocunoaştere; Mai întâi caracterul.)
 
Patriarhia Română, dar şi celelalte Biserici din România, pledează ferm pentru disocierea programelor şcolare de orice tip de ideologie, precum „ideologia de gen" sau de „recomandările” ideologizant-alienante cuprinse în Documentul Biroului Regional OMS pentru Europa şi BZgA, intitulat „Standarde pentru educaţia sexuală in Europa - un cadru pentru factorii de decizie politică, specialişti şi autorităţi din domeniul educaţiei şi sănătăţii”. (https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_Standards_Romanian.pdf).

Ideologizarea informaţiilor transmise elevilor in cadrul şcolar, care trebuie sa rămână unul curat şi neutru ideologic, inclusiv pe teme legate de sexualitate, este în totală contradicţie cu scopul real şi ultim al educaţiei: formarea omului în spiritul celor mai înalte valori morale şi al eticii virtuţii ca expresie a echilibrului şi normalităţii. 
 
Dincolo de sofismul, adică de minciuna ambalată „credibil”, prin care se transmite obsesiv-compulsiv ideea că „avem cel mai mare număr de mame minore din Europa, cel mai mare număr de tineri infectaţi cu HIV din Europa, cea mai tânără bunică din lume” DIN CAUZA absenţei din programa şcolară a unei materii obligatorii numite „educaţie sexuală”, dincolo de această asiduă încercare de manipulare se află, în realitate, adevăratele cauze ale acestor triste, prin nefirescul lor, statistici: 
 
1. disoluţia familiei 
2. abandonul şcolar.
 
Niciunul dintre vehemenţii apostoli ai sexualizării vieţii copiilor de la vârste cât mai fragede, inclusiv prin propagarea în şcoli a aberantei, toxicei „ideologii de gen” (a se vedea detestabilul moralmente „Document al Biroului Regional OMS pentru Europa şi BZgA, intitulat „Standarde pentru educaţia sexuală în Europa”), nu pare interesat de remedierea acestor cauze reale ale începutului precoce al unei vieţi sexuale dezordonate cu consecinţe dramatice pentru copii şi adolescenţi, ci doar de introducerea cu orice preţ în şcoli, chiar fără acordul părinţilor (locuiţi de „himere medievale”), a unei materii dovedit ideologiza(n)te, deci deformatoare de firesc şi de realitate. 
 
Iată, parafrazate, câteva dintre „înţeleptele” recomandări & înaltele standarde educaţionale cuprinse în documentul mai sus menţionat, despre care nu se discută însă deloc în spaţiul public sau decizional politic cu privire la viitoarele conţinuturi ale unei materii prezentate ca „salvatoare” a copiilor şi adolescenţilor. Au fost aduse vreodată la cunoştinţa părinţilor din România aceste „standarde” de „educaţie sexuală” ce trebuie atinse de  copii??
 
În tabelul prezentat în documentul OMS, pe grupa de vârstă 0-4 ani, trebuie predat despre masturbarea timpurie, despre bucuria şi plăcerea atingerii propriului corp, iar la abilităţile de dezvoltat intră şi exprimarea propriilor necesităţi ale copiilor, dorinţe şi limite, în contextul jocului de-a medicul…
 
Între 4-6 ani, copilul trebuie informat iar despre masturbarea timpurie şi despre bucuria şi plăcerea atingerii propriului corp, dar şi despre sentimentele sexuale apropiere, plăcere şi excitare. Trebuie informat şi despre relaţiile de familie şi relaţiile dintre persoane de acelaşi sex, pentru acceptarea diversităţii şi respectul faţă de diferitele stiluri de viaţă.
 
Între 6-9 ani copilul trebuie informat în continuare despre masturbare şi auto-stimulare, dar şi despre actul sexual. Trebuie predat şi despre prietenie şi dragoste faţă de persoanele de acelaşi sex.
 
Pentru intervalul 9-12 ani este iar menţionată masturbarea, alături de orientarea sexuală şi prima experienţă sexuală. La abilităţi trebuie învăţat despre luarea deciziilor conştiente dacă să aibă relaţii sexuale sau nu, să le refuze pe cele nedorite.
 
Între 12-15 ani este, previzibil, nevoie de predat despre masturbare şi orgasm, despre modul în care adolescentul trebuie să se bucure de actul sexual, fără grabă.
 
Poziţia Bisericii Ortodoxe Române, care a susţinut permanent caracterul opţional în şcoli al orelor de „educaţie pentru viaţă", poziţie împărtăşită din câte ştiu şi de celelalte culte religioase, adică de autentica societate civilă, a cărei existenţă nu se restrânge la câteva ong-uri zgomotoase confiscate ideologic, se rezumă la următoarele argumente realiste:
 
1. Constituţia României prevede: „părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine” (art. 29, alin. 6); de asemenea, „libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nicio formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale” (art. 29, alin. 1); aşadar, nu există niciun temei obiectiv pentru ca Statul să impună un model ideologic în educaţia copiilor, peste acordul şi convingerile părinţilor.
 
2. Totodată, în Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului se arată: „părinţii copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educaţiei care urmează să fie dată copiilor lor” (art. 51, alin. 2).
 
3. Conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, „educaţia şi formarea profesională a copiilor, a tinerilor şi a adulţilor au ca finalitate principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi aptitudini, necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viaţă, conform intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe tot parcursul vieţii” (art. 4); aşadar, finalitatea nu este conectarea minţii elevilor la ideologii invariabil nocive, fapt probat constant în istoria contemporană a umanităţii. 
 
4. Potrivit art. 65, alin. 4 şi 5 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, „Planurile-cadru şi programele şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire obligatorii din învăţământul preuniversitar sunt elaborate de către instituţiile şi organismele abilitate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Curriculumul la decizia şcolii se constituie atât din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivel naţional, regional şi local, cât şi din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în urma consultării elevilor, părinţilor şi pe baza resurselor disponibile, stabileşte curriculumul la decizia şcolii.” Aşadar, Planurile-cadru şi programele şcolare sunt elaborate de către Ministerul Educaţiei, nu prin lege adoptată de Parlamentul României.
 
5. În planul curriculumului şcolar formal, responsabilităţile educaţionale nu pot fi atribuite decât personalului didactic, certificat în acest sens. 
 
6. Considerăm că încadrarea în mod obligatoriu a elevilor în programe de educaţie sexuală reprezintă un atentat asupra inocenţei copiilor, împiedicând dezvoltarea lor firească şi marcându-i pe aceştia pentru întreaga viaţă. În acest sens, mai multe studii realizate în diferite ţări au demonstrat că o astfel de abordare a educaţiei copiilor a avut ca urmare începerea vieţii sexuale mai devreme, cu implicaţiile de rigoare, fără vreo îmbunătăţire în plan social. 
 
7. În unele state ale Uniunii Europene, educaţia sexuală este organizată în cadrul altor discipline şcolare (Austria, Grecia, Irlanda, Letonia, Portugalia, Slovacia, Spania), iar în altele, ca disciplină distinctă, neavând caracter obligatoriu (Bulgaria, Cipru, Danemarca, Finlanda, Italia, Lituania, Polonia). 
 
8. În România, studierea temelor specifice educaţiei pentru viaţă şi sănătate se realizează în cadrul disciplinei şcolare obligatorii Consiliere şi dezvoltare personală, căreia i se alocă deja o oră/săptămână în Planul-cadru pentru învăţământul gimnazial. De asemenea, în sistemul public de învăţământ românesc există deja discipline opţionale, ofertate la nivel naţional, care abordează aspecte privind educaţia pentru viaţă: Educaţie pentru sănătate; Pregătiţi pentru viaţă. Educaţie pentru viaţă şi comunitate; Adolescenţă şi autocunoaştere; Mai întâi caracterul.
 
9. În ţara noastră, numeroase şi reprezentative asociaţii din societatea civilă şi-au exprimat îngrijorarea faţă de efectele educaţiei sexuale asupra copiilor. Aceste asociaţii şi-au prezentat poziţia în mod public şi au propus soluţii alternative, în care accentul cade pe educaţia pentru familie. Considerăm că pregătirea pentru viaţa intimă şi de familie trebuie să fie lăsată în primul rând în sarcina familiei care poate aprecia corect şi obiectiv stadiul de dezvoltare psiho-fizic, intelectual şi emoţional al copilului.
 
10. Potrivit raportului Sarcina la adolescente în România, realizat de Reprezentanţa UNICEF în România şi de Asociaţia SAMAS în anul 2020, „persoanele cu cel mai scăzut nivel de educaţie au cele mai multe sarcini (31,7%), de peste trei ori mai mare decât cele care au absolvit învăţământul obligatoriu sau ani de liceu”. În acest sens, precizăm că, din anul 2009, Patriarhia Română a iniţiat şi a dezvoltat Proiectul Alege Şcoala!, în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi a combaterii abandonului şcolar, prin implementarea unor programe de sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţie. Grupul ţintă, înregistrat şi monitorizat, cuprinde peste 33.000 de copii vulnerabili, la care se adaugă un număr cel puţin egal de copii care au beneficiat indirect de activităţile desfăşurate. Acest proiect educaţional, apreciat în România şi la nivelul instituţiilor europene, reprezintă un model de parteneriat Familie – Biserică – Şcoală. Proiectul Alege Şcoala! a ajuns la cea de-a zecea etapă pe parcursul a două programe operaţionale (Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – POSDRU şi Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 – POCU), valoarea totală a finanţării fiind de aproximativ 20 de milioane de euro.“ 
 
Pe aceeaşi temă: 
 
Cîmpeanu propune ca înscrierea la orele de educaţie sexuală să se facă după modelul înscrierii la orele de religie 
 
Sorin Cîmpeanu: E nevoie de educaţie sexuală în şcoli. Problema poate fi realizată cunoscând realităţile

 

Adauga Comentariu

Pentru a comenta, alege una din optiunile de mai jos

Varianta 1

Autentificare cu contul adevarul.ro
Creeare cont

Varianta 2

Autentificare cu contul de Facebook
Logare cu pseudonim

8 Comentarii

Domnul Doctor
22.06.2021, 12:19:54

De acord, tovarase Banescu, dar atunci BOR are o problema mare pe cap, pentru ca prichindeii vor fi invatati urmatoarele lucruri esentiale: 1) popa iti cere mereu bani care sa-si scoata investitia in cumpararea parohiei; 2) Biserica este impotriva legalizarii prostitutiei dar nu va refuza banii (veniti de-a valma) Statului Roman; 3) IPS Teodosie nu este degeaba poreclit Spagoveanu; 4) aproape toti ierarhii BOR au fost turnatori la Securitate, deci moralmente impostori sa ne vorbeasca despre morala si decenta; 5) catedrala Mantuirii Neamnului este o grosolanie arhitecturala, inutila si scumpa, banii din donatii putand fi folositi mult mai bine pentru alte scopuri, de preferat unele umanitare; 6) sa nu strangi averi pe pamant inseamna dai bani Bisericii pentru ca preotimea sa se imbrace in vesminte aurite la greu si sa iti tii fundul doar in Mercedesuri de lux, ca asa este crestineste; 7) sa tii permanent isonul Ciumei Rosii este suprema calitate morala promovata de catre BOR; 8) daca ai ghinionul sa fii "neroman" atunci nimeni din BOR nu o sa iti ia apararea daca indraznesti sa candidezi la o pozitie in alegeri; 9) educatia pentru viata inseamna sa te feresti si de abuzurile sexuale comise de preotime. Da, tovarase, Banescu, cred ca ai avut o idee minunata insa ea trebuie sa vina in completarea educatiei sexuale, nu sa o inlocuiasca!

-1 (5 voturi)
Domnul Doctor
22.06.2021, 12:42:07

Ah, si-am uitat esentialul educatiei pentru viata: orice ar face Gigi Becali, Biserica nu se dezice de el. Asadar, dragi copii, conform BOR nu aveti nevoie sa intelegeti ce inseamna sexul si la ce foloseste prezervativul, insa puteti invata din opera monumentala a Sfantului Becali Gura Spurcata. Amin!

-1 (3 voturi)
Familie=Tată, mamă, copii
22.06.2021, 12:27:19

Susțin 100% poziția Bisericii Ortodoxe Române!

0 (4 voturi)
kitty kat
22.06.2021, 13:14:05

RO e pe primul loc la minore ce nac copiii si nimeni nu se implicå, toti sunteti pudici dar in privat sunteti spurcatii spurcatilor. Dacå pårintii se fac cå plouå, profesorii la fel, atunci cine educå copiii in acest sens, popii pe sub patrafir?

-1 (1 vot)
Familie=Tată, mamă, copii
22.06.2021, 14:16:21

Doresc României cât mai mulți copii români. Câte 3 de familie, dacă se poate. Atâta timp cât vom avea copiii noștri, nu vom avea nevoie de copiii altora, pe care “europenii binevoitori” vor să ni-i bage pe gât cu orice pret

-1 (1 vot)

Vezi toate comentariile (8)

Modifică Setările