Focşani

articolul anterior articolul urmator

Apocalipsa, după duhovnicii României. Cele mai cutremurătoare profeţii: „S-a născut copilul diavolului“, „Mai avem 12 luni de libertate şi vine urgia“

94
1 Jan 2016 13:30:16
Autor: Borcea Stefan
Iustin Pârvu a fost un mare duhovnic
Iustin Pârvu a fost un mare duhovnic

Unii dintre cei mai cunoscuţi slujitori ai lui Dumnezeu au făcut profeţii cutremurătoare şi sumbre legate de soarta omenirii.

Deşi Biserica Ortodoxă Română îi priveşte pe prooroci cu o oarecare reticenţă, au fost mulţi dintre slujitorii lui Dumnezeu care au reuşit să-şi impresioneze „turma” prin profeţii care s-au dovedit ulterior reale. Oamenii i-au considerat pe aceşti duhovnici purtători de meaje divine.

Este şi cazul părintelui Iustin Pârvu, stareţ al Mănătirii Patru Vodă din judeţul Neamţ, reprezentant important al ortodoxiei române, trecut la cele veşnice în vara anului 2013.

Cu cinci zile înaninte de a muri, pe patul de suferinţă stareţul le-a vorbit celor cinci ucenici care se aflau în chilia sa. El a profeţit că omenirea se află la o grea răspântie: „12 luni de libertate şi vine urgie”, a rostit Iustin Pârvu. Ultimele sale cuvinte au fost privite de mulţi cu neîncredere, şi la momentul în care au fost pronunţate nimeni nu putea preconiza o „urgie” iminentă. Aproape de termenul limită avansat de Arhimandrit, în Ucraina, stat învecinat României, conflictul cu separatiştii rusofoni căpătase proporţii alarmante. Nici în zilele noastre situaţia nu este clarificată, iar în regiunea Doneţk încă se aud focuri de arme care alimentează tensiunile de la graniţa de est a Uniunii Europene. Ulterior, a urmat atacul din redacţia revistei satirice Charlie Hebdo de la Paris, unde un grup de fanatici islamişti au ucis mai mulţi ziarişti ai redacţiei.

În acelaşi timp, în Niger, 45 de biserici au fost incendiate în cadrul unor proteste asemănătoare, împotriva reprezentării lui Mahomed în publicaţia atacată de terorişti pe 7 ianuarie 2015. 

Arsenie Boca a prezis ziua morţii Ceauşeştilor

Mult mediatizatul Arsenie Boca se află şi el pe lista profeţilor. El a prezis moartea, într-o zi de sărbătoare, a soţilor Ceauşescu, după cum a povestit nepoata duhovnicului, Zoe Dăian.„Prin anii '80, Părintele Arsenie a fost dus şi la Ceauşescu, care l-a întrebat: „Hai, popo, am auzit că tu prezici soarta unui om. De mine ce ştii?”. Şi Arsenie i-a spus: „Într-o zi de mare sărbătoare veţi fi omorâţi amândoi”. Ceauşeştii nu au crezut şi i-a spus maiorului să-l ia şi să nu-l mai vadă”, spunea Zoe Dăian, într-un interviu publicat în septembrie 2014, de Agerpres. Nepoata părintelui a mai spus că acesta ar fi zis că după moartea dictatorului, dar nu imediat, poporul va trece prin suferinţă şi că trebuie să nu ţină capul plecat şi să aibă demnitate.

Cu darul prezicerii, părintele Argatu, care şi-a trăit ultimii ani din viaţă la mănăstirea Cernica, a făcut câteva profeţii despre vremurile pe care le vom trăi.

"Se vor vinde unii pe alţii. Răutatea în lume va fi de nesuportat!"

“Vin vremuri grele pentru că s-a împuţinat credinţa. Din cauza sărăciei, oamenii îşi vor vinde sufletul pentru hrană şi îmbrăcăminte. Lumea se va înrăi, va dispare dragostea şi mila dintre oameni. Se vor contopi preoţii cu mirenii şi nu va mai fi cine să conducă pe credincioşi. Credincioşii vor rătăci, că nu vor mai găsi nici păstorul şi nici calea. Va conduce banul şi interesul de a câştiga averi. Nu va mai avea milă şi grijă de sufletele credincioşilor, nimeni. Totul se va reduce la o simplă afacere. Nu vor mai pune preţ pe mântuire, credinţă, frică de Dumnezeu, datorie, obligaţie, răspundere şi conştiinţă ci pe bani.

La Arad, călugărul Cleopa Jurj, de la Mănăstirea Gai, a şocat pe toată lumea când a afirmat că ştie când va veni sfârşitul lumii. Deocamdată, avertismentele sale au rămas la acest stadiu, el fiind şi un militant împotriva cardurilor de sănătate. Părintele Cleopa a avertizat în anul 2014 că o mare nenorocire se va abate asupra omenirii prin anul 2032.

„În 1999, în 11 august, a fost eclipsă pe cer. S-a născut un copil atunci, copilul diavolului. Are 15 ani acum. Anii merg şi în acest copil e Lucifer, dracul, dumnezeu cel mort, s-a băgat în copil, e ascuns undeva. Nu ţi se arată ţie. Tot merge, cu buletine, cu asta… asta e unul, semn, pe cer. Preţurile din magazine sunt toate cu 99. 99, de ce? Este anul copilului diavolului. În scriptură scrie că diavolul are 666, copilul lui are 999 şi atunci vine. Socotim: la naşterea copilului diavolului, cât va dura lumea, el va fi la 30 de ani pus pe scaun, acesta e adevărul şi trei ani va domni pe scaun, va veni judecata şi sfârşitul lumii. Socotim ca babele, pe degete: va fi în 99, în 29 va fi pus pe scaun şi în 2032 va fi, cam aşa, zicem noi, va fi Dumnezeul băgat cu cipul, cu toate, care se pun în magazine, preţurile, cu 99, toate sunt cu numărul diavolului“, susţinea Cleopa Jurj, călugăr la mănăstirea Gai.

Reprezentanţii Arhiepiscopiei Aradului s-au delimitat de opiniile duhovnicului Mănăstirii Gai, considerând că acesta a vorbit în nume personal şi nu reprezintă punctul de vedere al bisericii.

Prezicător în versuri

Unul dintre cei mai recenţi sfinţi ai Bisericii Ortodoxe Române este Ioan Iacob Hozevitul, ieromonah orginiar din Botoşani, a rămas cunoscut pentru profeţiile făcute în versuri dar şi rimele care descriau vremurile în care trăia sau cele ce urmau să vină. 

Una dintre cele mai cunoscute poartă numele de ” Semnele apocaliptice”: ”Vânturi rele, pierzătoare/Ameninţă azi mereu / Pe noroadele smerite/Care cred în Dumnezeu / Bate “Crivăţul” năprasnic / De la Nordul Comunist / Răspândind în toată lumea / “Dogmele” lui Anticrist/Din Apus “Austrul” suflă / Aducând cu el “Progres” / Care naşte necredinţă/Şi împrăştie eres/De la Miazăzi mai tare/“Băltăreţul” s-a pornit/Şi, lovindu-se de “Crivăţ”/Pe cei negri i-a-nroşit/Iar la Răsărit de soare / “Valul galben al lui Gog”/Spumegă şi se frământă/Cu “vlăstarii lui Magog”/Ucenicii stricăciunii/Forfotesc îngrozitor/Căutând să otrăvească/Pe sărmanul muritor / Grabnic uneltesc perzarea / Cei cu duhul “răzvrătit”/Şi precum se vede lumea / Nu-i departe de sfârşit/Urâciunea pustiirii / Şi-a găsit învăţăcei / Care dăscălesc pe oameni/Ca să meargă după ei.” 

Versurile au fost scrise de ieromonah au fost scrise în ziua Sfintei Magdalena, pe 22 iulie 1960 la Sihăstria ”Sfânta Ana” de la Hozeva. Mai mult decât atât versurile fac aluzie şi la un val de asalt asupra Europei a popoarele din Orientul Mijlociu.   Acesta trăia ca un schivnic:  mânca doar o dată pe zi, iar masa lui consta în pesmeţi, măsline, smochine şi puţină apă. Noaptea dormea câteva ore, pe o scândură, având pe post de pernă o piatră. Era cunoscut ca un om cu o cultură remarcabilă. A murit în 1960. Ioan Iacob Hozevitul a fost canonizat în 1992, fiind prăznuit pe data de 5 august. 

În trecut, unul dintre slujitorii Domnului care au făcut profeţii tulburătoare a fost Varlaam, mitropolit al Moldovei în perioada anilor 1632-1653, pe timpul domniei lui Vasile Lupu. Lui Varlaam i se atribuie şi câteva profeţii.

Un document dat de Varlaam mitropolitului Macarie, patriarhul antiohiei, descoperit de Paul de Alep, călător şi ortodox sirian şi contemporan cu Varlaam, publicat sub titlul „Proorocii despre vremurile din urmă şi căderea creştinească a Moldovei", aduce în atenţie câteva dintre prezicerile mitropolitului devenit sfânt.

Profeţiile lui Varlaam 

“Moldova va fi ruptă şi împărţită după bunul gust al puterii de la Răsărit, prin sfaturi mârşave şi ticăloase. La vremea din urmă o hiară roşie cu multe capete va înghiţi întreaga Europă creştină, iar oamenii se vor sălbătici mai rău ca fiarele”.

Varlaam avertizează şi ce se va întâmpla cu specia umană.

“Oamenii se vor înrăi şi vor strica obiceiurile pământului, înmulţindu-se între ei ca dobitoacele fără nici o neruşinare, lepădând Sfânta Taină creştină a nunţii. Vor defăima obiceiurile creştineşti dedându-se la tot felul de obiceiuri străine, iar păgânii se vor amesteca cu sânge creştinesc. Mare urgie va fi atunci”.

“La vremea cea din urmă, pământurile nu-şi vor mai da roada lor, pădurile vor fi tăiate, iazurile vor fi secate, oamenii vor vinde moşiile fără de ruşine, uitând că strămoşii lor le-au păstrat cu sabia”.
Mitropolitul Varlaam îi are în atenţie şi pe cei care prin legi dure, vor lua şi pielea de pe om prin impozitele pe care oamenii sunt obligaţi să le plătească.

“La vremea de apoi, pe pământurile Moldovei va domni sărăcia, jalea, moartea, spaima, frica şi omul nu va mai fi stăpân în bătătura lui. Vor pune domnii pământului biruri şi legi cum n-au mai fost de la întemeierea Moldovei. Vor pune biruri şi pe aerul lăsat de Dumnezeu”

În final, Varlaam anunţă când va veni apocalipsa. “Aşa arată Apocalipsa Sfintei Cărţi a Scripturii, că la vremea din urmă, când veţi vedea urâciunea pustiirii în locul cel sfânt, războaiele pe alocurea, urgiile şi uciderile între oameni, lepădarea pruncilor din pântecele femeieşti şi oameni căutând liniştea de la un capăt al altuia al pământului, când graiurile se vor amesteca ca altă dată în Babilon, şi sfârşitul va fi aproape”.

Aceste citate au fost adunate împreună cu alte profeţii şi incluse în volumele “Profetii si marturii pentru vremea de acum”.

Nostradamus de Bârgău

Un alt prooroc căruia timpul i-a confirmat prezicerile a fost Grigore Pop, care şi-a luat numele de Gavriş, din Bistriţa Năsăud. Lui i s-a mai zis Nostradamus de Bârgău şi susţinea că un înger trimis de Dumnezeu este cel care îi permite să vadă ce va aduce viitorul. Acesta a prezis schimbările aduse de cel de-al Doilea Război Mondial sau inundaţiile din 1970.

Gavriş şi-a prevestit şi propria moarte, spunând că „va muri într-o zi însemnată şi că nu va avea cine să-l îngroape”. Ceea ce s-a şi întâmplat, pentru că părintel bătrânul a murit în 1944, de Înălţarea Domnului, iar preotul nu era acasă să-l îngroape.

Şi destinul fratelui său l-a prezis, atunci când acesta a îndrăznit să îi întrerupă postul de 40 de zile pe care îl urma, pentru a-l trimite la munca câmpului. „Frate Ioane, tu vei fi hoinar şi acum şi pe lumea cealaltă. Casa îţi va arde şi nu vei avea odihnă nici în mormânt”, i-a spus Gabriş fratelui său.

Câţiva ani mai târziu şi această profeţie s-a împlinit, casa fratelui său fiind cuprinsă de un incendiu, iar sicriul său fiind scos din pământ de o furtună puternică însoţită de inundaţii. Bâtrânul a prezis inclusiv inundaţiile din anii `70, care au făcut ravagii în mare parte din ţară.

În tinereţe, Gabriş a plantat un cireş în grădină, despre care a spus: „Când se va prăvăli acest cireş va fi un mare necaz în ţară”. În timp, pământul de sub cireş s-a surpat, astfel că în 1969, la decenii bune după moartea lui Gabriş, urmaşii acestuia au decis să îl taie. Doar câteva luni mai târziu, în 1970, în mare parte din România au avut loc inundaţii distrugătoare.

Acesta a prezis şi apariţia radioului, a televiziunii, a maşinilor, a bicicletelor, războiul, precum şi instaurarea şi căderea regimului comunist, precum susţine şi Titus Wacshmann-Hogiu, un profesor de ştiinţe umane din Prundu Bârgăului, care i-a dedicat cartea ”Nostradamus versus prorocul Găbris din Bârgău”, unde a intenţionat să menţină vii prezicerile bârgăuanului.

 

Adauga Comentariu

Pentru a comenta, alege una din optiunile de mai jos

Varianta 1

Autentificare cu contul adevarul.ro
Creeare cont

Varianta 2

Autentificare cu contul de Facebook
Logare cu pseudonim

94 Comentarii

Stan Toma
1.01.2016, 13:57:49

Da tu domnule Borcea ,ce parere ai ,anunti pe aceasta cale APOCALIPSA ?

+11 (11 voturi)
miron miron
1.01.2016, 16:09:30

Macar in prima zi de anul nou, lasati-ma sa fiu optimist, sa nu mai cred in acesti rataciti de realitate, niste pshiopasti religiosi. De cand e omenirea au fost si vor fi cumpane pentru omenire,facand parte din viata noastra.

+15 (17 voturi)
gigione
1.01.2016, 14:06:34

Brrrrr!!! Acu e momentu sa luam cit mai multi bani cu imprumut... oricum se va alege prafuu... Bu hu huuuu:)))

+10 (12 voturi)
costea petre
1.01.2016, 14:17:47

Omenirea este un produs al unei „ferestre” benefice in succesiunea de catastrofe naturale care au fost de natura sa duca la extinctia aproape completa a vietii pe pamant, in repetate randuri. Viata este singura entitate recunoscuta de stiinta care se impotriveste fenomenului fatidic al cresterii entropiei, adica a pulverizarii ordinii sistemului organizat. Dar in randuiele de pe Tera a intervenit un factor surprinzator de special. Anume gandirea rationala pe care omul, virful trofic al Pamantului, o detine. Astfel ca tehnologia, dublata si de evolutia spirituala a Omenirii, entitate căreia îi este subordonat destinul individual al fiecarui element component, destin aparent fara o noima, va fi in masura sa gestioneze sirul de catastrofe care urmeaza sa ameninte Tera in viitor. Iata ca omul, ratiuna, constiinta, au un rost, prezervarea superbei noastre planete in starea in care sa poata sustine viata, in ciuda amenintarilor catastrofale care o pandesc. Oamenii spirituali, prin excelenta, vechii profeti si actualii, intuiesc corect amenintarile, dar spiritualitate este dublata acum e un produs al spiritualitatii rationale, tehnologia, iar impreuna vor fi in masura sa salveze lumea si Omenirea. Iata ca si rational, nu numai pur spiritual, putem fi optimisti. Cu conditia sa fim rationali la modul adecvat momentului.

+6 (12 voturi)
Richard C
1.01.2016, 16:18:52

Inapoiati ...subcultura umana ......indoctrinare cu credinte din epoca de bronz. Niste omide ale societatii. Vreti sa vedeti ce credeau sfinti parinti - redarzi ascunsi in pesteri [ uni dintre ei ]. Cititi asta : . HRONOGRAFUL LUI VENIAMIN COSTACHI, TRADIȚIE ȘI APOCRIFĂ . Tot la amestecarea limbilor ni se relatează că s-au sluțit fețele unor oameni, apărând fel de fel de chipuri sălbatice și urâte dintre care enumerăm: satirii (oameni goi și păroși, cu picioare de capră și în cap coarne), hipocentaurii (capul și pieptul de om, restul trupului fiind de cal-sunt pomeniți în sinaxarul de la 15 ianuarie), hermafrodiții (oameni care au ambele organe sexuale, feminine și masculine), arimaspii (au un singur ochi în centrul frunții-asemenea ciclopilor), astromii (nu au gură, trăiesc doar din mirosirea cu nările), tanefii (au urechile atât de mari încât își acoperă trupul cu ele), nevrii (se ransformă în lupi și mănâncă oameni), pigmei (oameni mici de statură cu o viață foarte scurtă), ciclopii(uriași cu un singur ochi care locuiau în Sicilia), manticori (capul de om și trupul de leu). . . Cum imi place mie sa spun.......``Star Trek e prost pe langa asta``....LOL

+13 (13 voturi)

Vezi toate comentariile (94)

Modifică Setările