Galaţi

articolul anterior articolul urmator

Lider al patronatului din România acuză Guvernul că vrea să facă praf mediul de afaceri, prin ordonanţă: „Creează suspiciuni şi încalcă Constituţia“

0
16 Oct 2018 15:10:32
Autor: Costel Crangan
Documentul este semnat de Marian Filimon, vicepreşedinte la nivel naţional al PIMM FOTO C.Crângan
Documentul este semnat de Marian Filimon, vicepreşedinte la nivel naţional al PIMM FOTO C.Crângan

Acuzaţiile au legătură cu proiectul controversat al unei ordonanţe de urgenţă propuse de guvern spre dezbatere. Printre altele, oamenii de afaceri critică dur atât intenţia Guvernului României de a schimba legea în privinţa fondurilor de investiţii, cât şi măsurile propuse în ceea ce priveşte societăţile cu capital de stat, care devin şi mai vulnerabile la politizare.

Marian Filimon, preşedintele filialei Galaţi şi vicepreşedinte la nivel naţional al Patronatului Întreprinzătorilor Mici şi Mijlocii din România (PIMM) a transmis „Adevărul” un punct de vedere amplu în legătură cu proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pus în dezbatere de Guvern cu privire la modificarea unor prevederi ale Legii nr 31/1990, în fapt actul juridic de căpătâi al funcţionării economiei româneşti.

Încă din startul documentului se precizează că derogările de la lege pe care Guvernul vrea să le facă prin ordonanţă de urgenţă „creează suspiciuni”, motiv pentru cre PIMM solicită să se renunţe la ele.

Micii acţionari, prejudiciaţi grav

Astfel, la art. 5 alin. (2) se dispune „Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la constituirea Fondului, prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4 alin. (1) se poate stabili un termen de până la 5 ani pentru efectuarea vărsămintelor aferente aportului în numerar la capitalul social iniţial”, situaţie care, în viziunea PIMM, este discriminatorie.

„Prin această derogare se instituie o discriminare în raport cu orice altă societate pe acţiuni, care se înfiinţează potrivit Legii nr. 31/1990, şi este obligată să aducă diferenţa de aport în numerar în termen de 12 luni. Hotărârea de Guvern este un act juridic normativ subordonat legii, el neputând adăuga/deroga de la lege”, precizează PIMM.

Patronatul critică şi faptul că prin art. 5 alin. (7) din proiectul de OUG se stabileşte că „prevederile art. 37 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă nu sunt aplicabile”, ceea ce creează mari probleme în piaţa de capital, micii acţionari fiind grav afectaţi.

„Prin derogare de la art. 37 din Legea 24/2017 în cazul deţinerii a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului, Fondul suveran de dezvoltare şi investiţii nu mai este obligat să lanseze o ofertă publică adresată tuturor deţinătorilor de valori mobiliare, la un preţ echitabil şi având ca obiect toate deţinerile acestora, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de două luni de la momentul atingerii respectivei deţineri. Concluzia ar fi că Fondul suveran de dezvoltare şi investiţii poate cumpăra acţiuni la orice preţ şi oricând, fără respectarea condiţiilor impuse de lege”, afirmă PIMM.

Acesta atrage atenţia şi că, în acelaşi timp, drepturile de vot aferente valorilor mobiliare depăşind pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului nu mai sunt suspendate, iar Fondul şi persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat pot achiziţiona, prin alte operaţiuni, acţiuni ale aceluiaşi emitent.

Un alt aspect contestat este legat de art. 9, alin. 3, din proiect, care prevede că: “Înstrăinarea sau achiziţia de către fond a unor acţiuni sau alte active aflate în proprietatea lor nu este supusă prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici a prevederilor Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, ci se va realiza în conformitate cu prevederile prezentului articol”.

„Acest alineat pare în contradicţie cu art. 9 alin. 1 care dispune că înstrăinarea sau achiziţia de către Fond a unor acţiuni sau alte active aflate în proprietate se realizează în condiţii de piaţă, de transparenţă şi de competitivitate. Practic se va putea vinde oricui, chiar şi persoanelor fizice, acţiuni la societăţile deţinute total/parţial de stat prin Fond, fără nicio procedură”, atrage atenţia PIMM.

Şi art. 11 din proiectul de OUG (care dipune că “Fondului nu i se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare”) este contestat.

„Potrivit OG nr. 64/2001 la societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel. Prin includerea acestei derogări, la bugetul de stat nu mai ajunge profitul obţinut de FSDI, acesta neavând nici obligaţia de a constitui rezerve legale sau de a acoperi pierderile din anii precedenţi. Practic acesti bani rămân exclusiv la dispoziţia Fondului care poate decide să facă orice doreşte cu ei, neexistând nicio răspundere a Directoratului sau a Consiliulu de Supraveghere în acestă privinţă”, spun reprezentanţii firmelor mici şi mijlocii.

La firmele de Stat, se dă tonul politizării agresive

Foarte interesante sunt observaţiile mediului de afaceri şi în privinţe efectelor pe care aminita Ordonanţă le va produce asupra firmelor cu capital de stat, care par să devină cumva la cheremul decidenţilor politici.

PIMM arată că prin art. 12 din proiect se dispune: “Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 (privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice-n.n.), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, nu se aplică fondului înfiinţat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi nici societăţilor, pentru care pachetele de acţiuni majoritare deţinute de Stat constituie aport în natură la capitalul social al Fondului”.

Aceast lucru însemnă că nu se aplică ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare şi control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară şi organele întreprinderii publice, dintre consiliul de administraţie sau de supraveghere, directori sau directorat, acţionari şi alte persoane interesate, reglementate de OUG nr. 109/2011.

„Prin această Ordonanţă de urgenţă sunt scoase de sub efectul OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, toate societăţile de stat care vor constitui aport la capitalul social al Fondului. Aceste societăţi vor fi în afara oricărui control, iar consiliile de administraţie nu vor răspunde pentru hotărârile luate”, spune PIMM. 

Se dau şi câteva exemple relevante, după cum urmează:

- deciziile privind managementul activelor şi pasivelor acestor societăţi se vor lua fără implicarea sau acordul autorităţii publice care exercită, în numele statului român, drepturile şi obligaţiile aferente calităţii de acţionar;
- desemnarea membrilor în consiliul de administraţie se va face fără respectarea criteriilor de performanţă, studii sau experienţă;

- mandatul administratorilor nu va mai fi limitat la 4 ani, putând avea orice durată;

- nu va mai exista, pentru persoane fizice,  limita de 3 mandate concomitente de administrator  sau membru al consiliului de supraveghere în cadrul întreprinderilor publice;

- se elimină pragul pentru indemnizaţia fixă pentru remuneraţia membrilor neexecutivi ai CA (în prezent, conform OUG nr. 109/2011, nu poate depăşi de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate);

- se elimină pragul pentru cuantumul indemnizaţiei variabile a membrilor neexecutivi, care în prezent nu poate depăşi maximum 12 indemnizaţii fixe lunare;

- se elimină pragul pentru remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere (în prezent este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate);

- se elimină limita pentru remuneraţia directorilor ( în prezent este stabilită de consiliul de administraţie şi nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie).  De asemenea vor putea cumula remuneraţia de director cu cea de administrator (în prezent este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori).

„Modificările încalcă Constituţia”

Nu în ultimul rând, Patronatul IMM din România trage atenţia că unele dintre prevederile proiectului de OUG sunt neconstituţionale.

„Din perspectiva garantării şi ocrotirii proprietăţii private în mod egal de lege, indiferent de titular, potrivit art. 44 alin. 2 din Constituţie, se constată instituirea  unui regim preferenţial pentru o societate pe acţiuni, proprietate privată a statului, în raport cu alte societăţi private, proprietatea altor titulari. Legea trebuie să ocrotească proprietatea privată în acelaşi mod indiferent de titular. O societate pe acţiuni înfiinţată de stat va beneficia de înlesnirii şi derogării de la legislaţia care reglementează activitatea celorlalte societăţi”, afirmă PIMM, care atrage atenţia că mai sunt încălcate şi articolele 16,45 şi 135 din Constituţie.

„Asigurarea concurenţei loiale, respectarea libertăţii de a desfăşura activităţi economice garantează existenţa economiei de piaţă. Insă prin proiect, o societate pe acţiuni, proprietate  privată a statului, indiferent de obiectul de activitate şi denumire, are avantaje în domeniul producţiei, comerţului, prestării de servicii, o zonă în care primează libertatea comerţului şi concurenţa loială. Societăţile private sunt puse într-o poziţie de concurenţă neloială, în raport cu societatea statului beneficiază de facilităţi şi  care va acţiona în diverse sectoare economice, intrând inevitabil în compeţiţie cu alţi agenţi economici”, se afirmă în încheierea documentului transmis către „Adevărul” de PIMM din România.
 

Adauga Comentariu

Pentru a comenta, alege una din optiunile de mai jos

Varianta 1

Autentificare cu contul adevarul.ro
Creeare cont

Varianta 2

Autentificare cu contul de Facebook
Logare cu pseudonim

0 Comentarii

Modifică Setările