Piteşti

articolul anterior articolul urmator

Sume uriaşe înregistrate eronat la Primăria Piteşti şi DGASPC Argeş. Cum au fost plimbate între conturi creanţele morţilor şi persoanelor cu handicap

1
4 Feb 2020 09:33:14
Autor: Cristina Stancu
Foto: Primăria Piteşti
Foto: Primăria Piteşti

Cel mai recent raport public cu privire la finanţele publice locale arată că, la nivelul judeţului Argeş, Curtea de Conturi a României a găsit mai multe evidenţe eronate. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Argeş şi Primăria Piteşti sunt campioane la înregistrări şi raportări care fac abatere de la lege.

Rezultatele verificărilor, centralizate la finele anului trecut, se referă la activitatea din 2018 a entităţilor vizate.
 
Potrivit raportului,  au fost înregistrate eronat în contabilitate şi raportate prin Bilanţul încheiat la 31.12.2018 active fixe în valoare totală de 59.712.107 lei, reprezentând terenuri şi clădiri aflate în domeniul public al judeţului Argeş, primite în administrare de DGASPC Argeş, contrar prevederilor legale potrivit cărora bunurile din domeniul public primite în administrare se înregistrează în evidenţa extracontabilă a entităţii, respectiv în contul 803 - „Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţă”.

Acelaşi document arată că „nu a fost efectuată analiza soldului contului 105 - „Rezerve din reevaluarea construcţiilor“ în vederea menţinerii în structura acestuia a informaţiilor strict reglementate, astfel că datele raportate prin postul bilanţier corespondent sunt mai mari decât conţinutul economic real cu 39.353 de lei”.
 
Amortizări calculate, înregistrate şi raportate eronat
 
Raportul arată că a fost calculată, înregistrată în mod eronat în evidenţa contabilă a entităţii şi raportată prin situaţiile financiare amortizarea aferentă unor construcţii şi instalaţii, în valoare de 236.698 de lei, fapt care a condus la întocmirea unor situaţii financiare neconforme cu reglementările contabile aplicabile instituţiilor publice, fiind constatată o diferenţă în plus de 14.432 de lei faţă de nivelul reglementat.
 
Contribuţiile persoanelor cu handicap, evidenţiate eronat şi raportate la fel
 
S-a constatat că a fost menţinută nejustificat, în contul de disponibil 562 - „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi", şi raportată prin situaţiile financiare întocmite la 31.12.2018 suma de 153.873 de lei reprezentând contribuţia lunară de întreţinere datorată de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora, preluată din soldul anului precedent.
 
Acelaşi raport al Curţii de Conturi cu privire la finanţele publice locale arată care şi care sunt dimensiunile haosului  la nivelul Unităţii Adminitrativ Teritoriale a Municipiului Piteşti (verificările centralizate la finele anului trecut au vizat activitatea din anul prcedent - 2018).
 
Documentul precizează  că la nivelul UATM Piteşti au fost menţinute nejustificat în debitul contului 231 „Active fixe corporale în curs de execuţie” şi respectiv în debitul contului 233 „Active fixe necorporale în curs de execuţie” lucrări de investiţii finalizate şi recepţionate aparţinând domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi documentaţii de expertiză tehnică şi studii de oportunitate în valoare totală de 1.081.038 de lei contrar reglementărilor contabile aplicabile instituţiilor publice.

Acelaşi document arată că nu au fost înregistrate în evidenţa financiar-contabilă a entităţii şi implicit nu au fost raportate în situaţiile financiare auditate programe informatice şi softuri în valoare de 173.740 de lei, deşi legea spune altceva.
 
Terenuri plimbate aiurea între conturi
 
Raportul arată că „nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă şi nu au fost raportate prin situaţiile financiare terenuri aparţinând domeniului public al UATM Piteşti în valoare de 776.522.592 de lei şi că fost menţinută eronat în soldul contului  „Diferenţe din reevaluare" suma de 2.144.038 de lei reprezentând diferenţe din reevaluarea activelor fixe corporale şi necorporale ale instituţiei, deşi potrivit prevederilor legale acest sold trebuia transferat în contul „Rezultatul reportat” la data amortizării integrale a bunurilor”.
 
Firme radiate din Registrul Comerţului figurau la creanţe
 
Curtea de Conturi a descoperit şi că au fost scăzute din evidenţele fiscale şi contabile ale entităţii auditate şi implicit au fost raportate în situaţiile financiare creanţe bugetare în valoare totală de 2.933.430 de lei aferente unui număr de 75 de contribuabili persoane juridice care figurau ca fiind radiaţi din Registrul Comerţului la finalul anului 2018 şi pentru care nu a fost atrasă răspunderea altor persoane, în condiţiile legii, contrar reglementărilor fiscale şi contabile aplicabile instituţiilor publice.
Raportul mai arată că nu a fost calculată, înregistrată şi virată în totalitate în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe obligaţia de plată reprezentând valoarea de recuperare a investiţiei referitoare la înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Creanţe evidenţiate pe seama morţilor
 
Raportul arată că la anivelul aceleiaşi perioade au fost menţinute în mod nejustificat în evidenţa fiscală la data de 31.12.2018 unele creanţe reprezentând amenzi judiciare şi contravenţionale, în cuantum de 18.360 de lei, aferente unui număr de 35 de persoane fizice decedate.
 
 

Adauga Comentariu

Pentru a comenta, alege una din optiunile de mai jos

Varianta 1

Autentificare cu contul adevarul.ro
Creeare cont

Varianta 2

Autentificare cu contul de Facebook
Logare cu pseudonim

1 Comentariu

zero
4.02.2020, 10:18:13

Scoala celebrilor condamnati Constantin Nicolescu şi Tudor Pendiuc! Argesul un simplu Judet Rosu.