Eveniment

articolul anterior articolul urmator

Tudorel Toader „a ocolit“ publicarea „documentelor“ privind numirea lui Augustin Lazăr, dar se laudă că le-a trimis la CSM

15
31 Oct 2018 18:21:54
Autor: Laurenţiu Sirbu
Tudorel Toader ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Tudorel Toader ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Tudorel Toader nu a publicat rezoluţia de clasare a dosarului preşedintelui Iohannis despre care a susţinut că s-ar afla în mapa de candidat a lui Augustin Lazăr, deşi ameninţase cu acest lucru în urmă cu o săptămână. În schimb, a anunţat că a trimis la CSM „dosarul existent la Ministerul Justiţiei, în forma şi în ordinea identificată, împreună cu fişa de registratură cu documentele intrate”, arată ministrul pe site-ul Ministerului Justiţiei.

Ministrul Tudorel Toader susţine că a trimis Consiliului Superior al Magistraturii o copie integrală după dosarul de candidatură al lui Augustin Lazăr, existent la Ministerul Justiţie, solicitând confirmarea sau infirmarea aspectelor indicate şi să se pronunţe asupra legalităţii publicării acestor documente.

„Distinct de cele prezentate şi având în vedere discuţiile cu privire la posibilitatea de a face public copii ale documentelor identificate în dosarul de numire al domnului Augustin Lazăr în funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, transmit către Consiliul Superior al Magistraturii copie integrală după dosarul existent la Ministerul Justiţiei, în forma şi în ordinea identificată, împreună cu fişa de registratură cu documentele intrate. În acelaşi timp, ataşez copie după răspunsul numărul 18450 din 19 septembrie 2018, prin care CSM a transmis rapoartele de evaluare a activităţii profesionale a domnului Augustin Lazăr.

Solicit, pe această cale, Consiliului superior al Magistraturii să confirme sau să infirme cu date si fapte aspectele identificate în evaluarea documentelor din copia după dosarul care a stat la baza numirii domnului Augustin Lazăr în funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În acelaşi timp, în condiţiile în care Consiliul Superior al Magistraturii apreciază că sunt întrunite condiţiile legale pentru a face publice documentele transmise, îmi exprim acordul în acest sens”, se arată în finalul comunicatului postat pe site-ul ministerului Justiţiei.
 
Lipseşte rezoluţia de clasare
 
Ministrul Justiţiei a precizat că nu poate da publicităţii documentele din dosarul de candidat al lui Augustin Lazăr şi că va cere acordul CSM pentru publicarea acestora.
 
Totuşi, la punctul 5 al Comunicatului ministerului Justiţiei, Tudorel Toader menţionează că „în dosarul de numire a domnului Augustin Lazăr în funcţia de procuror-şef al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la Ministerul Justiţie, s-a identificat o Ordonanţă de clasare pentru un dosar deschis în anul 2013 pe numele primarului Municipiului Sibiu de la acea dată, domnul Klaus Werner Iohannis. La baza dosarului stau două plângeri, una formulată de un petent persoană fizică către Direcţia Naţională Anticorupţie, care a fost trimisă ulterior spre competentă soluţionare Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia la data de 18.07.2013 şi alta formulată de către o instituţie publică la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, transmisă spre competentă soluţionare Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia la data de 28.08.2013. La acea dată, conform informaţiilor din curriculum vitae depus la dosarul de candidatură, domnul Augustin Lazăr îndeplinea funcţia de Procuror General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia”, se arată în comunicatul ministerului.
 
   
Motivul de revocare invocat de Toader
 
Unul dintre motivele de fond pentru revocarea lui Augustin Lazăr invocate de ministrul Justiţiei priveşte presupuse „probleme de legalitate a numirii în funcţia de procuror general”. Astfel, Toader susţin că în dosarul de candidatură al procurorului Lazăr, „nu s-a identificat niciun document care să dovedească îndeplinirea criteriului: obţinera calificativului foarte bine la ultima evaluare”, după cum se arată în raportul ministrului. Prin urmare, ministrul susţine că ministrul justiţiei de la acea dată a a făcut propunerea de numire a lui Augustin Lazăr cu nerespectarea prevederilor legale. Mai mult însă, Tudorel Toader susţine că preşedintele Iohannis nu a verificat regularitatea procedurii de numire deşi avea această obligaţie. În acest punct, raportul ministrului insinuează o legătură între acest fapt şi o presupusa decizie de clasare a unui dosar ce-l viza pe preşedintele României. „Nu cunoaştem dacă motivul acestei scăpări are vreo legătură cu faptul că în dosarul de candidatură al actualului procuror general era tocmai o rezoluţie de clasare care privea preşedintele României în funcţie. Am luat act de documentele pe care le-am identificat în dosarul înregistrat la Ministerul Justiţiei”, se arată în raportul de evaluare al procurorului general al României.
 
CSM: Nu există nicio astfel de rezoluţie
 
Procurorul General Augustin Lazăr afirma vineri, referindu-se la dosarul de candidatură pentru funcţia de procuror general şi la acuzaţiile ministrului Justiţiei Tudorel Toader conform cărora ar fi inclus şi o soluţie de clasare vizându-l pe Klaus Iohannis, că CSM i-a transmis că în dosarul său nu există o astfel de soluţie. „Pentru lămurirea tuturor aspectelor, am solicitat CSM să-mi comunice oficial dacă la dosarul meu de candidatură există o astfel de soluţie de clasare. Telefonic, mi s-a confirmat faptul că nu există, urmând să primesc în zilele următoare şi răspunsul în scris", afirma Augustin Lazăr.
Consiliul Superior al Magistraturii confirma la rândul său lui că o astfel de soluţie de clasare invocată de ministrul Toader nu există la dosarul de candidat al lui Augustin Lazăr. „În urma verificării documentaţiei ataşate la lucrarea noastră nr. 8012/2016 (având ca obiect avizarea propunerii ministrului Justiţiei de numire în funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a domnului Augustin Lazăr, procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia), nu a fost identificat niciun document cu obiectul invocat în solicitarea dumneavoastră", este răspunsul trimis procurorului general de către CSM.
 
 
Comunicatul Ministerului Justiţiei
 
Precizari privind numirea în funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a domnului Augustin Lazăr
 
Numirea în funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a domnului Augustin Lazăr
 
Facem precizarea faptului că, prezentele dezvoltări nu adaugă la raportul de evaluare prezentat în data de 24 octombrie 2018.
 
Anunţul de recrutare
17 Februarie 2016 - pe site-ul Ministerului Justiţiei, a fost postat anunţul cu privire la declanşarea procedurii de recrutare pentru ocuparea funcţiei de Procuror General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.  Anunţul de recrutare a fost însoţit de publicarea criteriilor avute în vedere pentru ocuparea funcţiei de Procuror General, iar la capitolul Condiţii prevăzute de lege sunt enumerate următoarele: (a) Vechime minimă de 10 ani în funcţia de judecător sau procuror (b) Calificativul ”foarte bine” la ultima evaluare; (c) Nu au fost sancţionaţi în ultimii 3 ani.
 
Termenul limită pentru depunerea candidaturilor a fost data de 16 martie 2018.
 
Candidaţi
15-16 Martie 2018 - la registratura Ministerului Justiţiei au fost înregistrate 4 candidaturi pentru funcţia de Procuror General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, printre care şi a procurorului Augustin Lazăr.
 
Selecţia de către Ministrul Justiţiei
21 martie 2016 – data programată pentru dialogul domnului procuror Augustin Lazăr cu ministrul justiţiei.
 
01 aprilie 2016 – Ministrul Justiţiei a transmis către Consiliul Superior al Magistraturii propunerea de numire funcţia de Procuror General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a domnului procuror Augustin Lazăr, pentru o perioadă de 3 ani.
 
Avizul secţiei de procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii
Potrivit articolului Art. 211 alin (2) din Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător din 09.03.2006, ”în vederea emiterii avizului, împreună cu propunerea ministrului justiţiei se depun la Consiliul Superior al Magistraturii declaraţiile prevăzute de art. 55 alin. (3), raportat la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un proiect privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care se emite avizul, un curriculum vitae al candidatului, 10 lucrări întocmite de candidat în compartimentele în care şi-a desfăşurat activitatea şi orice alte înscrisuri considerate relevante”.
 
21 Aprilie 2016 - prin Hotărârea 258, secţia de procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil propunerea ministrului justiţiei de numire în funcţia de Procuror General a domnului Augustin Lazăr.
 
Numirea în funcţia de procuror general
28 Aprilie 2016 - Preşedintele României a semnat decretul de numire în funcţia de Procuror General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a domnului Augustin Lazăr.
 
PROBLEME IDENTIFICATE ÎN PROCEDURA DE NUMIRE
 
Dosarul de candidatură
Candidatura domnului procuror Augustin Lazăr a fost înregistrată la Ministerul Justiţiei printr-un email transmis în data de 15 Martie 2016, ora 12:27 către Direcţia Resurse Umane. Din copia email-ului se poate observa că s-au ataşat doar un curriculum vitae şi o scrisoare de intenţie.
 
Din analiza dosarului şi a înregistrărilor din registratura Ministerului Justiţiei, rezultă că nu au fost depuse alte documente nici la această dată, nici la o dată ulterioară, lipsind inclusiv proiectul privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere.
 
La data de 18 martie 2016, conform unei adrese identificate la dosar, Ministerul Justiţiei a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii furnizarea unor informaţii referitoare la cei 4 candidaţi cu referire expresă la: vechimea în funcţia de judecător/procuror, calificativul obţinut la ultima evaluare a activităţii profesionale şi eventualele sancţiuni disciplinare aplicate în ultimii trei ani sau proceduri disciplinare în curs. La această solicitare, în registratura MJ sau la dosarul de numire, nu este niciun răspuns şi niciun document provenit de la Consiliului Superior al Magistraturii.
 
Neîndeplinirea criteriilor anunţate pentru numire
În dosarul de candidatură nu s-a identificat nici un document care să dovedească îndeplinirea criteriului de la capitolul Condiţii prevăzute de lege din anunţul de pe site-ul Ministerului Justiţiei, şi anume obţinerea calificativul ”foarte bine” la ultima evaluare.
 
Această cerinţă este verificată pe baza prevederilor articolului 39 alineatul (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, care prevede că pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţă profesională şi de performanţă judecătorii şi procurorii sunt supuşi la fiecare 3 ani unei evaluări privind eficienţa, calitatea activităţii şi integritatea, obligaţia de formare profesională continuă şi absolvirea unor cursuri de specializare, iar în cazul judecătorilor şi procurorilor numiţi în funcţii de conducere, şi modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale.
 
Pentru clarificarea aspectelor menţionate mai sus, la data de 12 Septembrie 2018, Ministrul Justiţiei s-a adresat Consiliului Superior al Magistraturii cu solicitarea de a transmite situaţia evaluărilor domnului procuror Augustin Lazăr.
 
Consiliul Superior al Magistraturii a transmis răspunsul numărul 18450 din 19 septembrie 2018, prin care a pus la dispoziţie rapoartele de evaluare a activităţii profesionale a domnului Augustin Lazăr, întocmite, pentru perioada 2014-2016 de Comisia de evaluare a procurorilor constituită la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii şi pentru perioada 2011-2013, de Comisia de evaluare a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
 
Raportul de evaluare pentru perioada 2011-2013 vizează activitatea desfăşurată de către domnul Augustin Lazăr în funcţia de procuror general adjunct, respectiv procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. La finalul documentului se precizează faptul că: ”Prezentul raport de evaluare a fost întocmit astăzi, 20 APRILIE 2017, în trei exemplare...” Documentul este emis la un an de la numirea în funcţie – în baza prevederilor art. 39 alin (1) evaluarea are loc la fiecare 3 ani, astfel că numirea trebuia să aibă la bază o evaluare nu mai veche de anul 2013.
 
Astfel, ministrul justiţiei a făcut propunerea de numire în funcţia de Procuror General a domnului Augustin Lazăr cu nerespectarea criteriilor anunţate şi a prevederilor legale.
 
La data de 28 Aprilie 2016, când Preşedintele României a semnat decretul de numire în funcţia de Procuror General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a domnului Augustin Lazăr, acesta nu deţinea o evaluare a îndeplinirii criteriilor de competenţă profesională şi de performanţă, realizată în baza articolului 39 alineatul (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Astfel, domnul Augustin Lazăr nu a demonstrat îndeplinirea criteriului anunţat de Ministerul Justiţiei pentru ocuparea funcţiei de Procuror General, capitolul Condiţii prevăzute de lege, şi anume calificativul ”foarte bine” la ultima evaluare.
 
Evaluarea domnului procuror Augustin Lazăr
Faţă de situaţia identificată anterior, evaluarea domnului procuror Augustin Lazăr pentru perioada 2014-2016, de către Comisia de evaluare a procurorilor, constituită la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, comunicată prin adresa CSM 18450 din 19.09.2018, conţine doar dată luării la cunoştinţă a evaluării, şi anume 18.09.2018 (cu o zi înainte să fie transmis răspunsul către Ministerul Justiţiei).
 
Pentru această procedură, pe ordinea de zi a Şedinţei Colegiului de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din data de 05 septembrie 2018 [extras], s-a pus în discuţie înlocuirea domnului Augustin Lazăr cu doamna Laura Oprean prim-adjunct al procurorului general, din funcţia de preşedinte a Comisiei de evaluare a procurorilor membri ai comisiilor parchetelor de pe lângă curţile de apel. Această decizie era fundamentată de evaluarea activităţii profesionale a domnului Augustin Lazăr pentru perioada 2014-2015 când a ocupat funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia şi avea la bază, conform punctului 1 de pe ordinea de zi ”Constatarea incompatibilităţii preşedintelui Comisiei de evaluare a procurorilor membri ai comisiilor parchetelor de pe lângă curţile de apel şi înlocuirea acestuia potrivit art.26 alin 10 din Hotărârea nr 676/2007 din 04.10.2007”.
 
Nu avem cunoştinţă dacă domnul Augustin Lazăr a fost înlocuit din această funcţie şi la data de 20 aprilie 2017 (data întocmirii Raportului de evaluare pentru perioada 2011-2013), când deţinea, de drept, poziţia de preşedinte al comisiei, în virtutea articolului 29 alin (8) din Hotărârea nr 676/2007, care prevede că: Activitatea specifică funcţiei de procuror desfăşurată de membrii comisiilor de evaluare de la parchetele de pe lângă curţile de apel, inclusiv membrii supleanţi, chiar dacă aceştia nu au efectuat niciun act de evaluare, va fi evaluată de comisia de evaluare constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din care fac parte procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 2 procurori desemnaţi de colegiul de conducere şi un membru supleant.
 
Cu toate acestea, raportul de evaluare a activităţii profesionale, transmis de către Consiliul Superior al Magistraturii, în data de 18.09.2018, nu este pentru perioada 2014-2015 (aşa cum se precizează pe ordinea de zi a şedinţei Colegiului de conducere al PICCJ din 05.09.2018), ci pentru perioada 2014-2016, şi nu este întocmit de către Comisia de evaluare a procurorilor membri ai comisiilor parchetelor de pe lângă curţile de apel (aşa cum se precizează pe ordinea de zi a şedinţei Colegiului de conducere al PICCJ din 05.09.2018) ci de către Comisia de evaluare a procurorilor constituită la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii.
 
Avizul Consiliului Superior al Magistraturii
21 aprilie 2016 - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii numărul 258 reţine următoarele:
 
”Din înscrisurile ataşate, respectiv, propunerea ministrului justiţiei, referatul Direcţiei resurse umane şi organizare, declaraţiile prevăzute la art. 54 alin (2), raportata la art. 48 alin (11) din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, declaraţia pe propria răspundere, de neapartenenţă la serviciile de informaţii înainte de anul 1990 şi declaraţia de interese, precum şi proiectul privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, curriculum vitae, al candidatului şi 12 lucrări relevante întocmite de acesta în desfăşurarea activităţii, rezultă că au fost parcurse toate etapele parcurse de art. 211 alin (1)-(5) din Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere…..”
 
Aceste documente la care se face referire în avizul secţiei de procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nu se regăsesc în dosarul de la Ministerul Justiţiei, lipsind inclusiv proiectul privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere. Raportat la prevederile art. 211 , având în vedere faptul că aceste documente sunt depuse la Consiliul Superior al Magistraturii împreună cu propunerea ministrului justiţiei, considerăm că ele trebuiau să fie depuse anterior la MJ.
 
Din documentele de la Ministerul Justiţiei nu se poate identifica conţinutul dosarului transmis către Consiliul Superior al Magistraturii şi nici cele 12 lucrări la care se face referire în hotărârea CSM nr 258 din 21 aprilie 2016. În adresa transmisă de Ministerul Justiţiei către CSM, este menţionată îndeplinirea criteriilor pentru numire, făcându-se referire la documente care nu există la dosar.
 
Lucrări relevante întocmite în desfăşurarea activităţii de către candidaţi
În dosarul candidatului de la Ministerul Justiţiei nu se pot identifica, cu exactitate, documentele justificative pentru activitatea profesională, şi anume lucrări întocmite de candidat în compartimentele în care şi-a desfăşurat activitatea şi orice alte înscrisuri considerate relevante.
 
Potrivit articolului Art. 211 alin (2) din Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător din 09.03.2006 ”ÎMPREUNĂ cu propunerea ministrului justiţiei se depun la Consiliul Superior al Magistraturii declaraţiile prevăzute de art. 55 alin. (3), raportat la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un proiect privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care se emite avizul, un curriculum vitae al candidatului, 10 lucrări întocmite de candidat în compartimentele în care şi-a desfăşurat activitatea şi orice alte înscrisuri considerate relevante”
 
În dosarul de numire a domnului Augustin Lazăr în funcţia de procuror-şef al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la Ministerul Justiţie, s-a identificat o Ordonanţă de clasare pentru un dosar deschis în anul 2013 pe numele primarului Municipiului Sibiu de la acea dată, domnul Klaus Werner Iohannis.
 
La baza dosarului stau două plângeri, una formulată de un petent persoană fizică către Direcţia Naţională Anticorupţie, care a fost trimisă ulterior spre competentă soluţionare Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia la data de 18.07.2013 şi alta formulată de către o instituţie publică la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, transmisă spre competentă soluţionare Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia la data de 28.08.2013. La acea dată, conform informaţiilor din curriculum vitae depus la dosarul de candidatură, domnul Augustin Lazăr îndeplinea funcţia de Procuror General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.
 
În raportul de evaluare a fost precizat faptul că: ”Nu cunoaştem dacă motivul acestei scăpări are vreo legătură cu faptul că în dosarul de candidatură al actualului procuror general era tocmai o rezoluţie de clasare care privea preşedintele României în funcţie. Am luat doar act de documentele pe care le-am identificat în dosarul înregistrat la Ministerul Justiţiei”
 
Toate constatările făcute prin Raportul de evaluare sunt corecte şi au ca fundament, aşa cum am precizat, documentele identificate în dosarul de la Ministerul Justiţiei. Afirmaţia a fost făcută în contextul elementelor prezentate la punctul 2 - Neîndeplinirea criteriilor anunţate pentru numire.
 
Atribuţiile Preşedintelui
Conform dispoziţiilor art. 54 alin (3) din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în vigoare la data de 28 aprilie 2016, ”Preşedintele României poate refuza motivat numirea în funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1), aducând la cunoştinţa publicului motivele refuzului”.
 
Dacă Preşedintele României putea refuza motivat, este greu de crezut că îşi putea fundamenta decizia în lipsa studierii documentelor de la dosarul de candidatură.
 
Nu cunoaştem documentele care au fost analizate la acea dată de către domnul Preşedinte pentru a motiva decizia sa de numire în funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, deoarece din documentele de la Ministerul Justiţiei nu rezultă conţinutul dosarului transmis către Administraţia Prezidenţială. Ordonanţa de clasare menţionată la punctul anterior se află în dosarul de la Ministerul Justiţiei, aferent procedurii de numire a domnului Augustin Lazăr în funcţia de procuror general.
 
Autorul ordonanţei de clasare a fost numit de către preşedintele în funcţie, conform art. 54 alin (3) din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, la propunerea ministrului justiţiei, într-o funcţie de procuror de rang înalt.

 

Adauga Comentariu

Pentru a comenta, alege una din optiunile de mai jos

Varianta 1

Autentificare cu contul adevarul.ro
Creeare cont

Varianta 2

Autentificare cu contul de Facebook
Logare cu pseudonim

15 Comentarii

Manole Scarlat
31.10.2018, 18:49:45

Ultimele zvârcoliri ale statului paralel.

-3 (7 voturi)
ando22
31.10.2018, 20:20:28

Gargamel l-a confundat pe Augustin Lazar cu Cristian Lazar, apoi i-a cerut demisia lui... Augustin Lazar. Ar trebui trimis la azilul de pehlivani.

0 (4 voturi)
Cel Mare Scarambeu
31.10.2018, 18:56:47

Bai Bubosule,de ce nu spui ca nu te lasa Augustin Lazar sa dai publicitatii acest document???Nu era mai simplu asa???

+1 (5 voturi)
ovidiu preda
31.10.2018, 18:57:53

tudorele pe zi ce trece esti tot mai antipatic, faci agenda aiurea, deja ma obosesti, lasa-ne, mai avem si alte treburi nu doar aburelile tale

+1 (5 voturi)
Un cititor
31.10.2018, 20:38:04

S-a publicat "docOmentul" cu pricina ! Acest analfabet, TuDorel, acest repetent care face confuzii grave intre doi procurori, Cristian Lazar si Augustin Lazar trebuie sa plece imediat din functie. Noi nu-l suspectam de ticalosie (desi asa este) ci de prostie. Ne pune in pericol ! Sa plece imediat din functie !

+1 (5 voturi)

Vezi toate comentariile (15)

Modifică Setările