Politică

articolul anterior articolul urmator

Spre un nou proiect politic al stângii româneşti

3
24 Jun 2019 14:05:14
Victor Negrescu

Partidul Social Democrat se află într-un moment de cumpănă. După o reală criză de identitate ideologică, partidul poate să se reformeze şi va putea realiza acest lucru doar dacă va identifica şi îşi va asuma acele direcţii politice care pot readuce cetăţenii alături de viziunea şi obiectivele social democrate. Pentru a face acest lucru trebuie însă consistenţă, competenţă şi mai ales coerenţă.

Dacă pentru unii mesajul pro-european pare a fi dintr-o dată redescoperit, pentru mine şi colegii mei din PES activists România, contestarea acestuia a reprezentat unul din motivele principale pentru eşecul înregistrat la alegerile pentru Parlamentul European. În urmă cu câteva luni scriam aici că trebuie să "Acţionăm pentru Europa!", iar prin retragerea mea din Guvern atrăgeam atenţia colegilor din partid şi din Executiv asupra dezastrului pe care mesajul eurosceptic îl poate cauza viitorului nostru politic. Din păcate am avut dreptate.  

De aceea spun din nou acum că trebuie ca proiectul nostru politic să fie rezultatul unui amplu proces de consultare internă. Democratizarea partidului nu trebuie să fie doar o intenţie, trebuie să fie un fapt. Ascultarea opiniilor membrilor şi simpatizanţilor de stânga nu trebuie să fie doar un gest, trebuie să fie o atitudine. Schimbarea se poate face doar prin asumarea tuturor greşelilor, nu prin jocuri de imagine. Avem nevoie de profesionişti care să redea credibilitate acţiunii partidului, avem nevoie de voinţă pentru a reda speranţa colegilor noştri, avem nevoie să fim mai umani şi mai echilibraţi pentru că oamenii s-au săturat de aroganţa politicienilor, trebuie să terminăm cu privilegiile pentru că lupta împotriva inegalităţilor reprezintă esenţa ideilor de stânga.

De aceea am atras atenţia în ultimele săptămâni că acest congres al Partidului Social Democrat din 29 iunie este mai important decât ne putem imagina pentru viitorul formaţiunii politice şi al social democraţiei româneşti. Nu persoanele alese sunt importante, ci capacitatea partidului de a reintegra acele idei specifice de stânga şi pro-europene pe care le-a avut în toate momentele importante ale evoluţiei sale. Nu rostirea mesajelor contează, ci asumarea lor cu consistenţă şi coerenţă în acţiunea politică. În acest sens am înaintat partidului câteva idei politice - pe care le prezint mai jos în articol – şi care pot sta la baza refondării Partidului Social Democrat, dar nu aş putea vreodată să pretind că le cunosc pe toate. Sunt convins că pentru a clădi proiectele de care are nevoie România este nevoie ca decidenţii să asculte mult mai mult. Aşa că vă invit la dezbatere şi dialog pentru a refonda stânga românească.

PROIECT POLITIC

UN PARTID SOCIAL DEMOCRAT EUROPEAN PENTRU O ROMÂNIE PUTERNICĂ ŞI DEZVOLTATĂ

O ROMÂNIE MODERNĂ ŞI EUROPEANĂ

Partidul Social Democrat este cel mai mare şi mai pro-european partid din România. Iniţiator al consensului de la Snagov care a deschis parcursul României spre integrarea euro-atlantică, social democraţii reprezintă principala forţă politică din România care a acţionat pentru realizarea acestui obiectiv major al ţării. Reformele nu au fost uşoare, cu costuri uriaşe atât pentru cetăţeni cât şi uneori politic pentru Partidul Social Democrat, dar împreună am reuşit integrarea în Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) şi să finalizăm negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Partidul Social Democrat face parte din una din cele mai mari familii politice europene, Partidul Socialiştilor Europeni, cu care împărtăşeşte principii de bază privind organizarea societăţii precum democraţia, libertatea, egalitatea, pacea, dreptatea socială şi solidaritatea.

Parcursul european al României trebuie să continue. Reuşita Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene reprezintă un exemplu al rolului constructiv pe care ţara noastră îl poate juca la nivel european. Prestigiul internaţional al ţării poate fi asigurat printr-o Românie sigură pe sine, fidelă valorilor sale şi axată pe o creştere sustenabilă. Doar o Românie dezvoltată poate privi cu încredere spre viitorul său şi juca un rol important la nivel internaţional. Partidul Social Democrat îşi doreşte o Românie puternică şi respectată în lume.

Aderarea la zona euro şi la spaţiul Schengen trebuie să devină priorităţi naţionale la care să contribuie toate forţele politice. România are nevoie de un nou proiect de ţară iar pentru Partidul Social Democrat valorificarea apartenenţei noastre la spaţiul euro-atlantic poate fi un obiectiv naţional unificator şi generator al unui consens constructiv pentru dezvoltarea societăţii româneşti.

Pentru realizarea acestui obiectiv România trebuie să treacă printr-un proces intens şi bine gândit de modernizare care să includă debirocratizarea, informatizarea şi reforma sistemului public folosind întreg aparatul administrativ în vederea centrării activităţii în jurul cetăţeanului şi creşterea calităţii serviciilor publice. Aşteptările populaţiei sunt ridicate în acest sens, de aceea Partidul Social Democrat va acţiona de îndată pentru îndeplinirea acestui obiectiv major pentru România. Social democraţii îşi vor asuma din nou rolul de lider în generarea schimbării pozitive la nivelul societăţii pentru că adevăratul leadership politic se manifestă atunci când înfrunţi greutăţile pentru a răspunde aşteptărilor cetăţenilor.

DEZVOLTARE SUSTENABILĂ ŞI INCLUZIVĂ

Asigurarea unui trai decent pentru români a fost mereu o prioritate pentru Partidul Social Democrat. Dacă în urmă cu câţiva ani clasa de mijloc părea un obiectiv îndepărtat, destructurată de tăierile salariale şi de pensii, astăzi noi categorii sociale privesc cu încredere viitorul lor. Dar politica de creştere a veniturilor populaţiei nu reprezintă un scop în sine ci constituie un mecanism prin care Partidul Social Democrat îşi propune menţinerea resurselor umane calificate în România. Personalul medical, profesorii, lucrătorii din construcţie, IT-iştii reprezintă doar câteva din categoriile pentru care s-au făcut paşi importanţi pentru a le fi asigurat un trai decent în România.

Politica de redistribuire echitabilă a bogăţiei trebuie să continue. Nu este vorba de o luptă între categorii ci acest deziderat reprezintă un pas esenţial pentru stabilitatea socială şi un climat adecvat investiţiilor şi dezvoltării sustenabile. Din aceste considerente asigurarea unui trai decent pentru seniori devine parte a soluţiei în contextul îmbătrânirii populaţiei şi nevoii acute de servicii sociale specifice, în timp ce stimularea antreprenoriatului poate fi un motor eficient de creştere şi de capitalizare a românilor. 

Pentru atingerea acestor obiective complementare, dar atât de diverse, Partidul Social Democrat propune un nou pact social care să aducă împreună mediul privat, angajaţii şi sectorul public. Un angajament real pe termen lung pentru dezvoltarea societăţii şi care să asigure resursele şi premisele unei creşteri incluzive şi sustenabile.

DEMOCRAŢIA ŞI POLITICA CONSENSULUI

Partidul Social Democrat este acea forţă politică care crede în construcţie, care îşi va concentra mereu energiile într-un sens pozitiv pentru dezvoltarea României. În timp ce adversarii noştri politici practică o politică distructivă, noi credem că viziunea noastră asupra societăţii nu trebuie impusă celorlalţi, ci trebuie să îi convingem pe români de acurateţea şi performanţa ideilor şi valorilor noastre.

Democraţia pentru noi reprezintă un element identitar iar respectul pentru diversitatea de opinii şi pluralismul politic ilustrează trăsături esenţiale pentru Partidul Social Democrat. Cultivarea dialogului, respectul pentru drepturile cetăţeneşti, o justiţie independentă, echilibru puterilor în stat, o societate civilă şi o presă nepartizană şi puternică sunt esenţiale pentru bunul mers al democraţiei româneşti.

În viziunea noastră, aşa cum am demonstrat-o atunci când am dus România către Uniunea Europeană şi NATO, este posibil să creăm un consens social şi politic larg asupra direcţiei în care trebuie să se îndrepte România. Politicile statului pot fi construite prin negociere cu celelalte forţe politice, partenerii sociali, actorii asociativi şi mediul academic plecând de la acest considerent fundamental că dialogul poate fi calea spre cele mai bune soluţii şi de la acceptarea, de către toate părţile, a regulilor jocului.

REÎNTOARCEREA LA VALORILE DE STÂNGA

Anul 2019 marchează 126 de ani de la apariţia primului partid social democrat în România. De multe ori ignorată, istoria social democraţiei româneşti reprezintă o parte esenţială a trecutului nostru istoric. Personalităţi istorice precum Constantin Dobrogeanu-Gherea, Sofia Nădejde sau Theodor Speranţia au introdus în secolul al XIX-lea în spaţiul românesc ideile progresiste care au transformat societatea: votul universal, libertatea presei, egalitatea dintre femei şi bărbaţi, accesul universal gratuit la educaţie. Un moment important în istoria social-democraţiei româneşti îl constituie lupta pentru unirea Transilvaniei cu ţara. Ion Flueraş, Iosif Jumanca, Emil Isac, Traian Novac şi alţi reprezentanţi social-democraţi transilvăneni au avut un rol hotărâtor în succesul Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918.

Social-democraţia este legată în mod fundamental de ideea de progres, care poate fi asigurat doar în condiţiile în care societatea oferă individului posibilitatea de a-şi atinge potenţialul. Or, acest lucru poate fi făcut doar dacă Statul asigură un cadru de bază în care individul să se poată dezvolta, adică acces la educaţie, la servicii de sănătate sau la protecţie socială.

Obiectivul social-democrat este de a crea o societate în care nimeni să nu fie lăsat în urmă, deoarece considerăm că preocuparea pentru semenii noştri este semnul cel mai vizibil al unei societăţi civilizate. Justiţia socială reprezintă un deziderat care poate constitui un obiectiv în sine în lupta politică dusă de Partidul Social Democrat.

Promovarea istoriei social democraţiei româneşti şi participarea la dezbaterile europene şi internaţionale privind viitorul stângii vor deveni direcţii strategice pentru Partidul Social Democrat şi reconectarea sa cu tendinţele şi noile revendicări sociale ale stângii moderne.

PRIVIND SPRE VIITOR

În acelaşi timp, stânga a fost dintotdeauna orientată spre viitor şi a promovat progresul societăţii. Stânga vine în întâmpinarea provocărilor celor mai actuale, printre care enumerăm revoluţia digitală, ce are drept consecinţă directă transformarea muncii, schimbările climatice, precum şi creşterea inegalităţilor între cei mai bogaţi şi cei mai săraci. Decalajele existente dau un sentiment de precaritate clasei de mijloc, iar problema controlului resurselor şi capitalurilor de către un procent foarte mic de oameni aflaţi la vârful piramidei sociale este o nedreptate pe care considerăm necesar să o adresăm.

Aceste inegalităţi riscă să fie accentuate de revoluţia digitală dacă decidenţii politici nu vor şti să facă acest proces incluziv. Transformările provocate de noile tehnologii şi procesul de robotizare trebuie să fie înţelese, coordonate şi reglementate cu prudenţă pentru a reduce riscurile şi a oferi tuturor posibilitate de a fructifica aceste noi oportunităţi care vor afecta societatea şi economia în următorii ani.

Regândirea modului în care organizăm producţia industrială devine în acest context esenţială iar axarea pe tehnologii inovative care respectă standardele de mediu şi promovează economia circulară, dar şi includerea protecţiei mediului ca obiectiv transversal în toate politicile publice, reprezintă o urgenţă pentru menţinerea României în siajul statelor dezvoltate. Dreptul la un mediu sănătos este un obiectiv stipulat în Constituţia României şi reprezintă una din axele centrale ale relansării stângii progresiste în România.

Partidul Social Democrat va formula politici care să protejeze ariile naturale şi ecosistemele care fac din România un loc special, va înăspri politicile de protejare a pădurilor şi penalităţile pentru cei care încalcă standardele de mediu, va iniţia măsuri concrete şi urgente de reîmpădurire a României, va limita exportul de buşteni şi importul de deşeuri, va dezvolta politici viabile de colectare şi reciclare a deşeurilor menajere şi va încuraja transportul mai puţin poluant, folosind în acest sens inclusiv resursele financiare europene disponibile în acest sens.

Nu în ultimul rând, numeroase exemple istorice demonstrează că societăţile care au avut cele mai mari rate de dezvoltare într-un timp scurt sunt societăţile care au investit masiv în educaţie şi cercetare. Partidul Social Democrat va susţine prioritar aceste domenii, pe care le considerăm ca având potenţialul de a asigura o dezvoltare sustenabilă a societăţii româneşti. Relansarea politicii de cercetare şi inovare cu sprijinul consistent şi adecvat al statului român trebuie să devină o realitate pentru a menţine pozitive perspectivele de dezvoltare ale României pe termen mediu şi lung. Adaptarea pregătirii şcolare, universitare şi profesionale la noile evoluţii tehnologice, la schimbările de pe piaţa muncii şi la provocările viitorului devine o urgenţă la care Partidul Social Democrat doreşte să găsească soluţii alături de partenerii sociali, profesori, elevi, studenţi şi părinţi.

SPRE O COMUNITATE INCLUZIVĂ

Comunitatea reprezintă pilonul principal pe care se sprijină dezvoltarea socială. Refacerea ţesăturii sociale şi reconsolidarea legăturilor între oameni, reconstrucţia comunităţilor, transformarea lor în nuclee de dezvoltare şi iniţiativă pentru societatea viitorului, reprezintă obiective de maximă importanţă pentru Partidul Social Democrat. Pentru a avea comunităţi dezvoltate, este necesară asigurarea unor infrastructuri de bază care să permită consolidarea acestora. Este vorba în primul rând despre acces la o educaţie de calitate, la îngrijiri medicale, dar şi despre asigurarea, pentru toate comunităţile, a utilităţilor de bază precum apa şi canalizarea, electricitatea şi gazele naturale, precum şi a infrastructurii rutiere.

Una din cele mai dezastruoase politici postdecembriste de dreapta a fost reducerea numărului de şcoli, spitale şi dispensare. Comunităţi întregi au fost astfel lipsite de posibilitatea de a se menţine şi consolida, deoarece politicile respective au încurajat exodul şi au redus şi mai mult posibilităţile de supravieţuire a comunităţilor. Partidul Social Democrat va inversa aceste politici, finanţând crearea de şcoli, grădiniţe, dispensare şi spitale.

Considerăm că beneficiile aduse astfel se adresează unor categorii largi de persoane: prin crearea de creşe şi grădiniţe, părinţii – şi mai ales femeile – vor putea opta pentru o viaţă profesională activă; prin crearea de spitale şi dispensare va creşte nivelul general de sănătate a populaţiei şi implicit capacitatea de a corespunde standardelor pieţei de muncă; prin finanţarea şcolilor din mediul rural, urbanul mic şi zonele de risc şcolar se vor asigura şanse egale copiilor, descurajându-se abandonul şcolar; prin dezvoltarea infrastructurilor de utilităţi şi transport se vor reduce decalajele de dezvoltare, combătându-se astfel exodul şi asigurându-se condiţii de dezvoltare echitabilă şi sustenabilă tuturor cetăţenilor ţării.

Partidul Social Democrat este partidul tuturor generaţiilor şi în acest sens ne propunem să promovăm acele politici incluzive care pot oferi sentimentul tuturor că aparţin unei comunităţi care se preocupă de soarta şi reuşita fiecărei persoane.

LUPTA ÎMPOTRIVA INEGALITĂŢILOR

Proiectul politic al Partidului Social Democrat se adresează societăţii în ansamblul ei şi tuturor categoriilor de cetăţeni. În acelaşi timp, transformările accelerate din ultimele decenii au creat inegalităţi importante în societate între cei care au reuşit să se adapteze acestor schimbări sau să profite de ele, fiind beneficiarele unor tipuri de capital greu accesibile majorităţii cetăţenilor, şi cei care nu au avut această oportunitate. Sentimentul este accentuat şi de aparenta existenţă a unor bugetari sau pensionari de lux pentru care societatea nu este dispusă să ofere condiţii speciale. O nedreptate pe care Partidul Social Democrat se angajează să o corecteze în limitele legilor fundamentale.

Clasa socială a vechiului proletariat s-a transformat în noul „precariat”, o clasă socială foarte largă, care se caracterizează prin locuri de muncă temporare şi instabile, ore suplimentare neplătite, contracte de muncă fără beneficii sociale sau pierderea vieţii personale sau de familie. Există astăzi categorii sociale largi care nu au posibilitatea de a-şi articula interesele într-un mod adecvat şi care sunt cele mai vulnerabile din perspectiva transformărilor secolului al XXI-lea. Destructurarea sistemului sindical şi a codului muncii a condus la pauperizarea multor categorii de angajaţi care astăzi caută soluţii individuale la probleme sistematice care afectează viaţa a mii de persoane.

Avem în vedere aici mai cu seamă tinerii, care se regăsesc, la terminarea studiilor, într-un peisaj extrem de volatil în ce priveşte disponibilitatea locurilor de muncă de calitate; îi avem în vedere pe cei care au fost lăsaţi la marginea revoluţiei digitale şi care sunt obligaţi să trăiască din muncă sezonieră sau din contracte pe termen scurt; îi avem în vedere pe cei mai în vârstă, care nu s-au putut adapta la viteza de transformare a economiei şi pentru care găsirea unui loc de muncă spre finalul perioadei de cotizare la asigurările sociale este aproape imposibilă.

Partidul Social Democrat se angajează să reprezinte şi interesele celor mai vulnerabili şi mai slab reprezentaţi dintre români, propunând politici care să ofere o plasă de siguranţă şi redresare în contextul evoluţiilor de pe piaţa muncii şi din economie atât pentru angajaţi cât şi pentru întreprinzătorii mici şi mijlocii. Trebuie să luăm în considerare măsuri progresiste care vizează o politică coerentă a locuirii unde statul să se implice activ în facilitarea accesului la condiţii de trai decente. Combaterea activă a sărăciei nu mai trebuie să fie doar o simplă strategie, fiind nevoie de acţiuni rapide şi consolidate în parteneriat cu autorităţile locale pentru reducerea populaţiei marginalizate social.

RESPECTUL PENTRU ROMÂNII CARE TRĂIESC PESTE HOTARE

Partidul Social Democrat trebuie să se reconcilieze cu românii care trăiesc pentru hotare. O comunicare mai bună cu românii din diaspora va deveni o prioritate. Acest lucru înseamnă soluţionarea rapidă a accesului la vot pentru românii din afara ţării dar şi dinamizarea activităţii externe a României în relaţia cu diaspora românească. Românii de pretutindeni sunt o resursă importantă pentru ţară iar valorificarea acestui potenţial trebuie să devină o prioritate.

Spre deosebire de alte formaţiuni politice, Partidul Social Democrat va acţiona într-o manieră pozitivă şi nu va folosi diaspora în scop politic. Aşa cum am redus / eliminat taxele consulare şi am creat primul minister responsabil de relaţia cu românii de pretutindeni, vom acţiona coerent pentru consolidarea şi intensificarea relaţiilor dintre România şi românii care trăiesc peste hotare. Un accent special va fi oferit românilor din ţările vecine, în mod special din Republica Moldova, Ucraina şi Serbia, sprijinind în acelaşi timp parcursul lor european.

Reîntoarcerea acasă a milioanelor de români trebuie să devină o opţiune viabilă. Pentru acest lucru, Partidul Social Democrat va propune şi va implementa măsuri care vor face reîntoarcerea mai facilă pentru cetăţenii care îşi doresc acest lucru facilitând recunoaşterea diplomelor, a vechimii în muncă, integrarea şcolară a copiilor, acompanierea pentru reintegrare la nivel de comunităţi locale sau sprijinirea financiară a celor care vor să dezvolte iniţiative private în România.

UN MESAJ ADAPTAT REGIONAL ŞI TEMATIC

România este un stat naţional, unitar şi indivizibil. Valorile noastre constituţionale ne permit să înţelegem forţa diversităţii regionale existente în România şi să realizăm faptul că Partidul Social Democrat trebuie să acţioneze pentru dezvoltarea echilibrată a ţării. Pentru atingerea acestui obiectiv, Partidul Social Democrat va consulta cetăţenii din fiecare regiune pentru a realiza în cel mai scurt timp strategii specifice de dezvoltare integrate într-o politică naţională care să ţină cont de nevoile de investiţii, axele de specializare inteligentă dar şi aşteptările oamenilor locului.

Partidul Social Democrat este singurul partid care se poate adresa atât mediului rural cât şi mediului urban. În acest sens trebuie să înţelegem provocările cu care se confruntă fiecare categorie pentru a scoate în evidenţă acele propuneri şi acei comunicatori credibili care pot relaţiona cu cei pe care dorim să îi reprezentăm. Social democraţii vor susţine mereu o abordare incluzivă, evitând derapajele dreptei româneşti care sistematic a căutat că genereze conflicte între diferitele părţi ale societăţii.

O NOUĂ DINAMICĂ PENTRU TINERI

Partidul Social Democrat a fost primul partid din România care a dat o voce tinerilor în politică. Astăzi cei mai mulţi aleşi locali şi parlamentari tineri sunt social democraţi. Acest atu trebuie acompaniat de o acţiune politică specifică menită să dea încredere tinerilor că Partidul Social Democrat reprezintă o opţiune politică viabilă pentru generaţiile viitoare, o formaţiune politică adaptată aşteptărilor actuale şi viitoare ale generaţiei mileniului şi generaţiei Z.

Pentru Partidul Social Democrat tinerii nu au fost niciodată o masă de manevră politică. Generaţia tânără a fost tratată cu respect iar social democraţii au căutat mereu să promoveze acele politici care pot să îi ajute pe tineri să se proiecteze în viitor cu mai multă speranţă şi curaj. Obiectivul nostru nu a fost să părem cool pentru tineri ci să oferim tinerilor accesul la oportunităţi pe care generaţiile anterioare nu le-au avut pentru că România ne-a fost împrumutată de generaţiile viitoare astfel încât noi să acţionăm astăzi coerent, cu responsabilitate şi decenţă.

În acest sens Partidul Social Democrat trebuie să ofere tinerilor posibilitatea de a se implica suplimentar în procesul decizional. Scăderea vârstei pentru a candida sau a vârstei legale pentru a vota reprezintă două din măsurile care pot fi evaluate împreună cu organizaţiile de tineret pentru a permite generaţiilor viitoare să înţeleagă responsabilitatea pe care o au în societate.

MERITOCRAŢIA ŞI VIAŢA DE PARTID

Pentru a reconstrui Partidul Social Democrat este nevoie de redefinirea vieţii de partid prin reactivarea membrilor şi simpatizanţilor săi. Apartenenţa la familia social democrată şi implicarea în activităţile partidului trebuie să fie referinţe sociale pozitive pentru activul de partid dar şi pentru promovarea internă şi politică.

Competenţa trebuie să fie pe primul loc în reprezentarea partidului. În acest sens, pe lângă parcursurile personale, Partidul Social Democrat va investi în formarea resurselor umane viitoare ale partidului oferind formări continue de calitate membrilor şi simpatizanţilor săi. Planul de carieră politică trebuie să devină mai mult decât o sintagmă.

Redefinirea statutului de membru devine în consecinţă vitală pentru valorificarea potenţialului uman existent în interiorul Partidului Social Democrat. Recâştigarea imaginii de partid al specialiştilor reprezintă o prioritate. În acest sens Partidul Social Democrat îşi propune să relanseze dialogul şi dezbaterile interne prin identificarea unor noi forme de integrare a expertizei în procesul de definire a propunerilor partidului şi de elaborare de politici publice.

Un alt obiectiv esenţial în perioada următoare constă în redeschiderea partidului către membri, simpatizanţi şi noi categorii sociale. Nu mai acceptăm ca susţinătorii noştri să fie stigmatizaţi şi vom folosi diversitatea simpatizanţilor noştri pentru a promova mesajele noastre politice către diferite categorii de public. Profilarea dezbaterilor pe axe tematice, susţinerea organizaţiilor interne de partid, seniori, femei, tineret şi activişti PES, dar şi introducerea unor noi metode de consultare internă şi externă vor reprezenta axe centrale pentru reclădirea Partidului Social Democrat pe noi baze care pot să îi asigure reuşita la următoarele alegeri.

ÎMPREUNĂ REFONDĂM PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

Relansarea Partidului Social Democrat nu va fi uşoară. Necesită implicarea tuturor, atât a colegilor din interior cât şi a simpatizanţilor social democraţi. Scopul este ca Partidul Social Democrat să redevină acea forţă politică creativă şi constructivă care a oferit României şansa unui parcurs euroatlantic spre o dezvoltare sustenabilă.

Pentru a face acest lucru, refondarea partidului reprezintă un concept esenţial în vederea restabilirii încrederii cu electoratul tradiţional şi câştigarea de noi susţinători care să faciliteze continuarea politicilor social democrate ce au permis în ultimii ani României să se redreseze după erorile dreptei. Partidul Social Democrat trebuie să îşi asume greşelile făcute dar nu trebuie să uite de performanţele atinse de-a lungul timpului la guvernare şi de politicile publice promovate ce au avut un impact pozitiv pentru cetăţeni.

Împreună, social democraţii români, indiferent de diversitatea doctrinară şi de opţiunile personale, îşi propun relansarea Partidului Social Democrat în jurul axelor strategice menţionate în acest proiect politic adoptat de Congresul Partidului Social Democrat, sâmbătă 29 iunie, la Bucureşti.

Adauga Comentariu

Pentru a comenta, alege una din optiunile de mai jos

Varianta 1

Autentificare cu contul adevarul.ro
Creeare cont

Varianta 2

Autentificare cu contul de Facebook
Logare cu pseudonim

3 Comentarii

Lucifer
24.06.2019, 14:20:09

PSD nu mai este un partid de stânga în sens european, de fapt nu a fost niciodată. Este urmaşul fostului partid comunist, fondat de nomenclaturistul Iliescu şi condus apoi de mandarini comunişti ca Năstase, Geoană, Ponta. Între timp a evoluat în partid mafiot, de extracţie naţionalist-comunistă. Acest partid NU POATE FI REFORMAT în sensul stângii europene, el trebuie distrus şi apoi re-creată o stângă europeană. CU CINE vreţi să reformaţi acest partid domnule Negrescu? A crede că PSD poate fi transformat într-un partid european este o ipocrizie. Înţeleg, mulţi fii şi nepoţi de foşti activişti sar să salveze PSD-ul taţilor şi bunicilor lor, dar gata, PSD trebuie aruncat la coşul de gunoi al istoriei. Poate, cine ştie, se va crea într-un târziu şi un ALT partid de stânga.... deşi ne-am cam săturat de stânga ca de mere acre....

+2 (2 voturi)
berenger
24.06.2019, 17:08:28

m-am oprit aici: „Partidul Social Democrat este cel mai mare şi mai pro-european partid din Romania” asta e, pur și simplu, o minciună nerușinată. tot discursul psd al ultimilor ani e virulent anti-european, iar a reforma stânga din psd pe baze factual false e doar o chestie penibilă.

+2 (2 voturi)
Iulian Arion
25.06.2019, 19:05:21

"Partidul Social Democrat se află într-un moment de cumpănă." Iar aceasta cumpana atarna greu sub povara infractorilor din partid.

Modifică Setările