Medicină

articolul anterior articolul urmator

Siguranţa angajatului în mediul medical

0
Articol publicitar
23 Nov 2021 18:01:29
Autor: ADH

Precauţii generale — Măsuri standard de igienă: Acestea sunt măsuri care trebuie luate cu contactul cu toţi pacienţii pentru a evita transmiterea agenţilor patogeni către pacienţi şi către personalul medical şi a reduce riscul de infecţii nosocomiale.

Printre acestea se numără în principal dezinfecţia igienică a mâinilor dar şi utilizarea corectă a măsurilor de precauţie tip barieră, în funcţie de circumstanţe:
 
• folosirea mănuşilor
 
• utilizarea îmbrăcăminţii de protecţie
 
• utilizarea măştilor de faţă filtrante
 
• dezinfectarea şi curăţarea suprafeţelor şi obiectelor vizibil contaminate şi întreţinerea regulată a produselor medicale, ca măsură standard importantă de igienă.
 

Riscuri pentru sănătatea şi securitatea în muncă în sectorul medical

Măsuri tehnice şi proceduri

 
Următoarele metode preventive se referă la metodele generale, de bază, de igienă şi îngrijire a pacientului. Ele sunt, totuşi, la fel de relevante pentru sănătatea şi siguranţa lucrătorilor şi, prin urmare, ar trebui menţionate. Pentru a evita potentialul risc, angajatorul este obligat sa se asigure ca sunt puse in aplicare masurile tehnice si igienice necesare. În anumite situaţii, utilizarea metodelor de protecţie personală/individuală este de asemenea adecvată şi ar trebui implementată. Metodele specifice prescrise depind de situaţia reală sau de condiţiile de lucru şi, dacă este necesar, ar trebui extinse sau modificate pentru a ţine seama de criteriile locului de muncă.
 

Măsuri de igienă a mâinilor

Dezinfecţia igienică a mâinilor

 
Dacă există o contaminare microbiană reală sau chiar posibilă a mâinilor, dezinfecţia igienică a mâinilor este esenţială. În cazul unei contaminări suspectate sau probabile, trebuie să se folosească un preparat bactericid, fungicid şi virucid de încredere, cu condiţia să fie disponibile rezultate valide ale testelor pentru acesta (de exemplu: utilizare într-o unitate de izolare, secţie de copii, în cazul unei infecţii suspectate sau sigure transmisibile)
 
Dezinfectarea corectă a mâinilor trebuie efectuată astfel încât flora contaminată de pe mâini să fie în mare parte distrusă. Preparatul alcoolic se freacă pe toate zonele mâinilor uscate, acordând o atenţie deosebită suprafeţelor interioare şi exterioare inclusiv încheieturilor, zonelor dintre degete, vârfurilor degetelor, pliurilor unghiilor şi degetelor mari.
 
Dezinfectarea corectă a mâinilor este necesară:
 
• înainte ca persoana în cauză să intre în partea curată a ecluzei de personal din departamentele de operare, departamentele de sterilizare şi alte zone de cameră curată;
 
• înainte de măsurile invazive, chiar dacă sunt purtate mănuşi sterile sau nesterile(de exemplu, instalarea unui cateter venos sau vezical, înainte de angiografie, bronhoscopie, endoscopie, injecţii, puncţie)
 
Dezinfecţia mâinilor are prioritate faţă de spălarea mâinilor? Mâinile trebuie spălate mai întâi şi apoi dezinfectate numai dacă sunt vizibil murdare.

Eliminarea riscurilor biologice

 
• înainte de contactul cu pacienţi care sunt expuşi într-un grad deosebit de ridicat la riscul de infecţie (de exemplu, pacienţi cu leucemie, pacienţi politraumatizaţi, pacienţi care au fost expuşi la radiaţii sau care sunt în alt mod grav bolnavi, pacienţi cu arsuri);
 
• înainte de activităţi care implică un risc de contaminare (de exemplu, furnizarea de perfuzii, producerea de perfuzii mixte, încărcarea medicamentelor);
 
• înainte şi după orice contact cu răni ale pacienţilor;
 
• înainte şi după contactul cu zona punctelor de inserare pentru catetere, tuburi de dren etc.
 
• după contactul cu material potenţial sau definitiv infecţios (sânge, secreţie sau excremente) sau zone infectate ale corpului.
 
• după contactul cu obiecte, lichide sau suprafeţe potenţial contaminate (sisteme de colectare a urinei, unităţi de evacuare, aparate respiratorii, măşti de respiraţie, tuburi traheale, tuburi de scurgere, rufe murdare, deşeuri etc.).
 
• după contactul cu pacienţi care pot fi o sursă de infecţii sau purtători de agenţi patogeni care au o importanţă deosebită în ceea ce priveşte igiena spitalicească (de exemplu, Staphylococcus aureus rezistent la meticilină (MRSA)).
 
• după îndepărtarea mănuşilor de protecţie acolo unde a existat sau probabil a existat contact cu agenţi patogeni sau murdărie majoră.
 
Înainte de măsuri aseptice (de exemplu, atunci când aveţi de-a face cu pacienţi cu arsuri), poate fi necesar să vă spălaţi mâinile înainte de dezinfecţia acestora, ca şi în cazul dezinfectării chirurgicale a mâinilor.
 
În următoarele situaţii trebuie luată o decizie privind dezinfecţia sau spălarea mâinilor, în funcţie de riscul implicat:
 
• înainte de pregătirea şi distribuirea alimente;
 
• înainte şi după alăptarea sau îngrijirea pacienţilor la care indicaţiile menţionate cu privire la dezinfecţia mâinilor nu se aplică;
 
• după vizitarea toaletei (dacă persoana suferă de diaree, este foarte probabil să existe o descărcare majoră de agenţi patogeni virali, bacterieni sau paraziţi cu doză de infecţie extrem de scăzută - rotavirus, SRSV, EHEC, Clostridium difficile şi Cryptosporidia - şi deci mâinile trebuie dezinfectate mai întâi);
 
• după suflarea nasului (în prezenţa rinitei există o probabilitate mare de apariţie a unei infecţii virale cu secreţie crescută consecutivă de Staphylococcus aureus, deci mâinile trebuie dezinfectate mai întâi). Dezinfectarea mâinilor este o activitate frecventă şi greşelile în executarea corectă apar adesea. Astfel de greşeli contribuie atât la o proporţie dificil de determinat (dar deloc neglijabil) a infecţiilor nosocomiale, cât şi la bolile profesionale în rândul lucrătorilor din serviciile de sănătate.
 
Este datoria angajatorului să consolideze conformitatea, în special în ceea ce priveşte dezinfecţia mâinilor.
 
Riscuri pentru sănătatea şi securitatea în muncă în sectorul sănătăţii
 
Îndemnul la spălarea mâinilor înainte şi după muncă şi când mâinile sunt murdare se realizează prin participarea la campanii (de exemplu, campanii pentru mâini curate) sau prin intermediul inspecţiilor — măsurarea consumului de săpun şi dezinfectanţi sau observarea atentă a lucrătorilor în timpul îndeplinirii sarcinilor care implică dezinfecţia obligatorie.
 

Spălarea mâinilor

 
Înainte de începerea şi după terminarea lucrului este suficient să se spele pe mâini o dată. În principal, datorită eficienţei sale limitate şi lipsei de surse da apă, spălarea mâinilor nu este o alternativă la dezinfecţia acestora. Dacă, pe lângă dezinfectarea mâinilor, este necesară curăţarea, aceasta trebuie efectuată numai înainte de procesul de dezinfectare atunci când mâinile foarte murdare. Aceastea trebuie mai întâi clătite cu atenţie şi apoi spălate şi trebuie avut grijă să se asigure că zona înconjurătoare şi hainele nu sunt stropite (de exemplu, în cazul murdării cu sânge). Acolo unde este necesar, zona contaminată trebuie dezinfectată ulterior şi salopeta schimbată.
 
Apoi, mâinile trebuie dezinfectate. Acolo unde murdăria este limitată la anumite pete, aceasta poate fi îndepărtată folosind o batistă de hârtie, celuloză sau similar înmuiată în dezinfectant de mâini şi apoi mâna poate fi dezinfectată.
 

Protecţia şi îngrijirea pielii

 
Îngrijirea pielii pentru mâini şi axile este o datorie profesională, deoarece chiar şi cele mai mici crăpături sau microtraume sunt rezervoare potenţiale de agenţi patogeni şi nu este posibil să se dezinfecteze în mod fiabil pielea neîngrijită. Este important, atunci când se furnizează produse de îngrijire a pielii şi pentru agenţii de dezinfectare şi spălare a mâinilor, ca aceştia să fie nu numai eficienţi demonstrabil şi disponibili la un preţ acceptabil, ci şi să fie acceptabili pentru personal, ceea ce se va reflecta în gradul de conformitate cu toate măsurile de igiena mainilor. Produsele de îngrijire a pielii trebuie luate din dozatoare sau tuburi şi sunt cel mai bine utilizate în pauzele de lucru sau după muncă.
 
În cazul în care pielea este expusă riscului de a lucra într-un mediu umed, trebuie purtate mănuşi rezistente la umiditate, trebuie asigurată o îngrijire preventivă controlată a sănătăţii muncii, trebuie elaborat un manual de utilizare şi elaborat un plan de protecţie a pielii. Lucrările efectuate cu mănuşi rezistente la lichide mai mult de două ore sunt, de asemenea, considerate a fi muncă în mediu umed.
 

Riscuri biologice

 
În principiu se aplică următoarele reguli:
 
- Acolo unde mâinile sunt murdare grav sau vizibil, acestea trebuie mai întâi spălate.
 
- Acolo unde se suspectează sau se ştie cu siguranţă că mâinile sunt contaminate, trebuie să se acorde prioritate dezinfectării mâinilor.
 
Acest lucru se datorează faptului că dezinfectarea este mai eficientă în reducerea germenilor iar spălarea frecventă a mâinilor dăunează barierei pielii.
 
Toţi lucrătorii trebuie să aibă acces la staţii de spălare a mâinilor cu apă curentă caldă şi rece, dozatoare de dezinfectant de mâini, produse adecvate de protecţie şi de îngrijire a pielii şi prosoape de unică folosinţă. De asemenea, lucrătorii trebuie să aibă toalete separate, care nu sunt accesibile pacienţilor.
 
Acest lucru nu se aplică sectorului neutru. Suprafeţele (de exemplu, podele, blaturi şi suprafeţe, suprafeţe ale aparatelor, echipamente) ar trebui să fie uşor de curăţat şi trebuie să fie rezistente la deteriorarea de către agenţii de curăţare şi dezinfectanţii utilizaţi. În zonele de lucru în care se desfăşoară activităţi care prezintă un risc crescut de infecţie, lavoarele trebuie prevăzute cu robinete care să nu necesite contactul cu mâinile pentru a fi operate.
 

Măsuri organizatorice

 
Angajatorul ar trebui să delege munca numai unor persoane care sunt calificate corespunzător într-o ocupaţie din sectorul sănătăţii, cu excepţia cazului în care lucrează sub instruirea şi supravegherea unui membru al personalului calificat corespunzător, a cărui pregătire şi experienţă fac posibilă identificarea riscurilor de infecţie şi implementarea corectă de măsuri preventive (de ex. medici, asistente medicale, asistenţi medicali tehnicieni, moaşe şi specialişti în dezinfectare, precum şi personal medical, stomatologic şi veterinar instruit, personal de ambulanţă, paramedici şi personal de îngrijire).
 
Cerinţa de supraveghere este considerată îndeplinită atunci când persoana care supraveghează personalul este convinsă că nu este necesară o monitorizare suplimentară şi că sarcina sau funcţia desemnată poate fi îndeplinită fără supraveghere suplimentară şi include prevederea conform căreia trebuie efectuate controale la faţa locului pentru a se asigura că lucrările se desfăşoară în mod corespunzător şi în siguranţă.
 
Angajatorul nu poate delega sarcini în cazul în care există un risc potenţial de infecţie a minorilor sau a mamelor însărcinate şi care alăptează, cu excepţia cazului în care sunt luate măsuri de precauţie pentru a se asigura că aceştia nu sunt expuşi unui risc pentru sănătate.
 
Angajatorul este responsabil pentru întocmirea unei liste de măsuri scrise (plan de igienă) adaptate domeniului specific de lucru şi riscului de infecţie, inclusiv dezinfecţia, curăţarea şi sterilizarea, precum şi consumabilele şi eliminarea acestora. Personalul nu trebuie să consume sau să depoziteze alimente sau băuturi în zonele de lucru unde există pericol de contaminare prin agenţi biologici. Prin urmare, angajatorii ar trebui să pună la dispoziţie saloane pentru personal/zone de odihnă separate în acest scop. În cazul activităţilor în care considerentele de igienă impun dezinfectarea mâinilor, personalul ar trebui să fie informat că nu pot fi purtate bijuterii sau ceasuri pe mâini sau pe braţe şi că nu sunt permise cercei şi alte bijuterii.
 
În urma contactului cu pacienţii şi a expunerii la materiale infecţioase sau potenţial contaminate, personalul trebuie să se dezinfecteze şi/sau să se spele pe mâini ţinând cont de evaluarea riscurilor din cazurile specifice.
 
Riscuri pentru sănătatea şi securitatea în muncă în sectorul asistenţei medicale ( 17) Directiva Consiliului 89/656/CEE din 30 noiembrie 1989 privind cerinţele minime de sănătate şi securitate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecţie la locul de muncă (a treia directivă individuală în sensul de la articolul 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE), JO L 393, 30.12.1989, p. 18–28.
 
O protecţie adecvată a feţei este absolut esenţială pentru operaţiunile care implică risc de stropire. Vizoarele faciale pot preveni contaminarea ochilor. Protecţia personală/individuală
 
Îmbrăcămintea de protecţie este orice îmbrăcăminte special destinată să protejeze lucrătorii de potenţialele pericole şi riscuri ale situaţiei de muncă sau pentru a-şi proteja hainele de lucru obişnuite sau îmbrăcămintea personală împotriva contaminării cu agenţi patogeni. Îmbrăcămintea de protecţie folosită trebuie păstrată separat de toate celelalte articole de îmbrăcăminte. În acest scop, angajatorul trebuie să pună la dispoziţie vestiare separate.
 
Angajatorii ar trebui să furnizeze personalului cantităţi suficiente de îmbrăcăminte de protecţie adecvată şi toate celelalte echipamente şi echipamente de protecţie personală (EIP), în special mănuşi fine, impermeabile, hipoalergenice. De asemenea, trebuie să se asigure că aceste materiale sunt dezinfectate, curăţate şi, acolo unde este indicat, reparate în mod regulat. Reprezentanţii lucrătorilor trebuie să fie consultaţi înainte de a se lua o decizie privind utilizarea echipamentului de protecţie (articolul 8 din Directiva Consiliului 89/656/CEE (17).
 
În cazul în care hainele de lucru sunt contaminate, acestea trebuie schimbate şi apoi dezinfectate şi curăţate de către angajator. Personalul este obligat să folosească îmbrăcămintea şi echipamentul de protecţie furnizat.
 
Personalului nu trebuie să i se permită să ia acasă îmbrăcăminte de protecţie în scopul spălării.
 
Admiterea în saloanele personalului, zonele de odihnă şi cantine nu este permisă personalului care poartă îmbrăcăminte de protecţie.

Adauga Comentariu

Pentru a comenta, alege una din optiunile de mai jos

Varianta 1

Autentificare cu contul adevarul.ro
Creeare cont

Varianta 2

Autentificare cu contul de Facebook
Logare cu pseudonim

0 Comentarii

Modifică Setările